16 MBTI Personalities : มาดูจุดแข็ง-จุดอ่อน ของบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ!

แน่นอนว่าในโลกของการทำงาน เราต้องเจอกับคนมากมายหลายประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ละคนก็มีบุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์รวมถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันไป การทำความเข้าใจบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการทำงานว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างมากทีเดียว เพราะฉะนั้นหลายๆที่ทำงานได้เริ่มนำเอาแบบทดสอบบุคลิกภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทำงานต่างๆ หนึ่งในแบบทดสอบที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือ Myers-Briggs Type Indicator หรือ แบบทดสอบ MBTI เพื่อนำมาใช้ทดสอบลักษณะนิสัยและความเข้ากันได้ของทีม

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งในลักษณะกว้างๆเท่านั้น ที่เราสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้สนุกๆ แต่ไม่ถึงกับต้องยึดติดหรือจริงจังกับผลลัพธ์มากจนเกินไป เพราะมนุษย์เราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเป็นเรื่องปกติ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราในขณะนั้น หรือเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตและวุฒิภาวะที่มากขึ้น

โดยผลลัพธ์ของแบบทดสอบ MBTI ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม และ 8 ตัวอักษร คือ 
ชอบเข้าสังคม ( E ) หรือ เก็บตัว ( I )
อยู่กับความเป็นจริง ( S ) หรือ มีวิสัยทัศน์ ( N )
ใช้ความคิด ( T ) หรือใช้ความรู้สึก ( F )
มีระเบียบแบบแผน ( J ) หรือ ยืดหยุ่น ( P )

ซึ่งสามารถเข้าไปทดสอบบุคลิกภาพได้ที่ :  https://www.16personalities.com/th

บุคลิกประเภทนักวิเคราะห์

INTJ

INTJ หรือบุคลิกภาพแบบ “นักออกแบบ”

บุคลิกแบบนักออกแบบมีเพียง 2% ของประชากรทั้งหมด เป็นคนช่างจินตนาการ เด็ดขาด และมีความทะเยอทะยานสูง ช่างสังเกตและขี้สงสัย ค่อนข้างเก็บตัวและรักความเป็นส่วนตัวมาก นักออกแบบค่อนข้างรู้กว้างและรู้ลึกในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ด้วยความเป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบพวกเขาจึงมั่นใจในความคิดและความเชื่อของตัวเองมาก ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่ค่อยเชื่อหรือยึดติดกับกฎระเบียบ ธรรมเนียมที่ตายตัว แต่มักจะเชื่อในสิ่งที่เปิดกว้าง สามารถตั้งคำถามและพัฒนาได้ และหากเมื่อไหร่ที่พบหนทางที่ดีพวกเขามักจะลงมือออกแบบ สร้างแผนที่ดีกว่าด้วยตัวเองเสมอ

นักออกแบบจึงมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆได้ดี เพราะพวกเขามักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ รอบคอบในการตัดสินใจและวางแผน บางครั้งก็ใช้เวลามากจนเกินไปในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ INTJ
1. ตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ดี
2. เรียนรู้เร็ว มีไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอ
3. มีความมั่นใจในความคิดความเชื่อของตัวเอง
4. ทุ่มเทให้กับงาน มักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย มักไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบหรือแบบแผน

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INTJ
1. บางครั้งก็ชอบเผลอตัดสินคนอื่นไปด้วยทัศนคติของตัวเอง
2. มักจะคิดอะไรซับซ้อน คิดมาก ทุกการกระทำจะต้องมีเหตุผลเสมอ ซึ่งบางทีก็ทำให้คนอื่นไม่เข้าใจ
3. ไม่ค่อยถนัดเรื่องความรักหรือเรื่องของความรู้สึก เพราะเป็นคนที่เน้นการใช้ตรรกะเหตุผล และวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริง
4. มักจะใช้เวลาไปกับการวางแผนและคิดไอเดียมาก รวมไปถึงใช้เวลานานในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ จนบางทีก็มากเกินไป แต่ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจมักจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอ

INTP

INTP หรือบุคลิกภาพแบบ “นักตรรกะ”

บุคลิกแบบนักตรรกะมีเพียง 3% ของประชากรทั้งหมด นักตรรกะนั้นเต็มไปด้วยความช่างคิดและความสร้างสรรค์ รวมถึงมุมมองที่ไม่เหมือนใครและความเฉลียวฉลาด สนใจในเรื่องของปรัชญา และศาสตร์ต่างๆที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึก คนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้มักจะชอบอะไรที่เป็นแบบแผน พวกเขานั้นช่างสังเกตและสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน สิ่งที่หลายคนไม่ค่อยสังเกตแต่พวกเขามองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะฉะนั้นหากคิดจะโกหกกับนักตรรกะแล้วจะต้องวางแผนซ้อนแผนมาเป็นอย่างดี เพราะนักตรรกะนั้นชื่นชอบการวิเคราะห์ จับผิด และหาหลักฐานมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมากที่สุด

หากเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา หาสาเหตุและเหตุผล ขอให้วางใจนักตรรกะเพราะพวกเขามีความกระตือรือร้นในการสาเหตุทุกปัจจัยและรายละเอียด เพื่อหาต้นตอของปัญหาและทางแก้ไขที่ไม่เหมือนใคร และพวกเขาจะทำงานออกมาได้ดีมากจนคาดไม่ถึงหากปล่อยให้พวกเขารับผิดชอบเอง ออกแบบเอง โดยไม่ต้องไปควบคุมหรือบงการ

บางครั้งบุคลิกของนักตรรกะจึงดูจริงจังไปเสียทุกเรื่อง ทำให้ส่งผลต่อการเข้าสังคม ประหม่าและเขินอาย ทำตัวไม่ถูกหากอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความสนใจคล้ายกัน และค่อนข้างระมัดระวังตัวเองมาก การสนทนากับนักตรรกะแบบผิวเผินจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะพวกเขามักจะชอบสนทนาเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์และถกเถียง ในหัวของนักตรรกะนั้นชอบคิดตลอดเวลา จนคนภายนอกอาจคิดว่าพวกเขาไม่เคยผ่อนคลายบ้างเลยหรืออย่างไร แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นกระบวนการธรรมชาติของนักตรรกะ ที่มีความคิดต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงมักมีความอดทนกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์น้อยมาก

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ INTP
1. แก้ปัญหาเก่ง มองเห็นสาเหตุและต้นตอของปัญหาได้ดี
2. มีความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียที่ใช้ได้จริง มักจะเสนอไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจ และมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น ส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นของพวกเขานั้นเป็นไปได้จริงและสมเหตุสมผลเสมอ
3. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมักจะทำได้จริงตามเป้าหมาย
4. มีสมาธิในการทำงาน ไม่ค่อยหลุดโฟกัสหรือเสียสมาธิง่ายๆ
5. เปิดกว้างต่อความคิดเห็นใหม่ๆเสมอ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INTP
1. ยึดติดกับเหตุผลและข้อเท็จจริงมากเกินไป ทำให้หลายครั้งไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น หรืออะไรที่ไม่ Make sense ขัดต่อ Logic จะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้สำหรับ INTP
2. ไม่ถนัดการเข้าสังคม เพราะชอบอยู่กับการคิด วิเคราะห์ เพราะฉะนั้นสังคมสำหรับ INTP จึงเป็นสังคมที่ค่อนข้างแคบ สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เน้นสนทนาเชิงลึกมากกว่าผิวเผิน
3. ไม่ชอบอธิบายอะไรที่ซับซ้อน สำหรับ INTP แล้ว ถ้าต้องให้อธิบายเรื่องยากๆ ให้คนอื่นฟัง INTP มักจะบอกว่า ‘ช่างมันเถอะ’ แม้ว่าตัวเองจะเข้าใจเป็นอย่างดี แต่เพราะไม่ชอบการสื่อสารให้คนอื่นฟังนั่นเอง
4. หากหมกมุ่นกับเรื่องอะไรแล้วค่อนข้างย้ำคิดย้ำทำ ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความเครียดที่เกิดจากความคิดตัวเอง

ENTJ

ENTJ หรือบุคลิกภาพแบบ “ผู้บัญชาการ”

บุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการมีเพียง 3% ของประชากรทั้งหมด พวกเขามีความเป็นผู้นำสูง เต็มไปด้วยความมั่นใจ และมักจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นเสมอ ตัดสินใจอะไรอย่างเฉียบขาด ชัดเจน มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และจดจ่อกับสิ่งที่สนใจได้เป็นเวลานาน เน้นการปฏิบัติและใช้ได้จริง ทักษะทางสังคมของบุคลิกประเภทนี้ทำให้สิ่งที่พวกเขาตั้งใจมักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

ถึงจะมีความเด็ดเดี่ยวและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง แต่พวกเขาก็ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวมากทีเดียวหากเป็นเรื่องของความรู้สึก ค่อนข้างรักพวกพ้อง ทีมและสมาชิกของตัวเองมาก ส่วนใหญ่คนใกล้ตัวของบุคลิกประเภทนี้จึงค่อนข้างให้ความเคารพและศรัทธาในตัวพวกเขามาก และพวกเขาก็เชื่อมั่นในทีมและสมาชิกของตัวเองมากด้วยเช่นกัน

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ENTJ
1. มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมาก จะไม่ปล่อยให้วันหนึ่งวันหมดไปอย่างเสียเปล่า
2. มีความกระตือรือร้นและพลังงานอันล้นเหลือ ENTJ จะไม่ค่อยอยู่อย่างชิลล์ๆ แต่มักจะ Active อยู่เสมอ
3. มั่นใจในตัวเอง มี Sense ของความเป็นผู้นำ และคนใกล้ตัวส่วนใหญ่ก็มักเชื่อใจในตัว ENTJ เช่นกัน
4. หากมีเป้าหมายแล้วมักจะทำให้มันเป็นจริงได้เสมอ หากทำด้วยตัวเองไม่ได้ ก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและคนอื่นก็มักจะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
5. รอบคอบ ใจเย็น เป็นนักวางกลยุทธ์ หากมีปัญหาเข้ามาพวกเขาจะไม่ใช่คนประเภทที่ตื่นตระหนกตกใจกับปัญหาแน่นอน แต่จะรอบคอบและใจเย็น วางแผนการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ENTJ
1. บางครั้งมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ติดกับดักของความเป็นผู้นำทำให้มีอีโก้เยอะ จึงมักไม่ค่อยฟังใครและค่อนข้างดื้อ ทำให้หลายคนกลัวและไม่กล้าที่จะให้คำแนะนำ
2. ค่อนข้างใจร้อน ด้วยความที่เป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว จึงต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว จึงมักจะหงุดหงิดง่ายหากต้องร่วมมือกับคนที่ตัดสินใจช้าและต้องใช้เวลาไตร่ตรองนานๆ
3. หากเจอคนที่มีอีโก้ด้วยกัน มักจะยอมหักไม่ยอมงอ

ENTP

ENTP บุคลิกภาพแบบ “นักโต้วาที”

บุคลิกภาพแบบนักโต้วาทีมีเพียง 3% ของประชากรทั้งหมด พวกเขาเต็มไปด้วยเชาว์ปัญญาและไหวพริบ พวกเขาชื่นชอบข้อถกเถียงและการวิจารณ์ในประเด็นต่างๆ บางครั้งไม่ได้ทำไปเพื่อต้องการคำตอบหรือข้อสรุป แค่ต้องการลับคมทางปัญญาและกระบวนการคิดเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่าการถกเถียงโต้แย้งนั้นนำไปสู่การสั่งสมความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถในการเก็บข้อมูลต่างๆ

บุคลิกประเภทนี้เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบการเปรียบเทียบ หลายคนมักชอบที่จะพูดคุยกับนักโต้วาทีเพราะพวกเขาเป็นคู่สนทนาที่คุยสนุก ไหลลื่นและมีเสน่ห์ พวกเขาชื่นชอบความเสี่ยงและมักจะยอมนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเพียงเพื่อจะได้โต้แย้งในมุมมองของคนอื่น และเพื่อเข้าใจความคิดของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น

นักโต้วาทีเป็นคนฉลาดและช่างสังเกต แต่หลายครั้งความสามารถของพวกเขาทำให้คนภายนอกคิดว่าพวกเขามีนิสัยชอบก่อกวนหรือกำลังตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ เช่น ตั้งข้อสงสัยกับหัวหน้าของตัวเองกลางที่ประชุม หรือมักจะมีความเห็นขัดแย้งกับคนอื่น ซึ่งบางครั้งพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดแย้งแต่แค่ต้องการเสนอมุมมองอื่นๆบ้างเท่านั้นเอง

บุคลิกภาพแบบนักโต้วาทีมักนับถือคนที่มีวิสัยทัศน์ ความมั่นใจ ความรู้ และอารมณ์ขัน แต่มักพบว่าการนำคุณลักษณะเหล่านี้ออกมาใช้กับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือความสัมพันธ์โรแมนติกนั้นเป็นเรื่องยาก

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ENTP
1. ฉลาด มีไหวพริบ เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็ว
2. ถ่ายทอดเก่ง มีความสามารถในการเจรจาหรือโน้มน้าวใจผู้อื่น หากให้ ENTP ติดต่อหรือเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจแล้วพวกเขาสามารถทำได้ง่ายมากๆ
3. ช่างสังเกต ช่างเปรียบเทียบ ความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค์ของ ENTP ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆที่สามารถต่อยอดและใช้ได้จริงได้อย่างมากมาย
4. เป็นคนมีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง สามารถทำให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายได้

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ENTP
1. ชอบถกเถียงและโต้แย้งไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล็ก ใหญ่ใดๆก็ตาม ทำให้หลายครั้งบทสนทนาขำขันกลายเป็นซีเรียสได้
2. รู้สึกว่าตัวเองมีเหตุผลมากเกินไป และหากใครที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เข้าใจในเหตุผลของตัวเองก็มักจะคิดว่าคนอื่นนั้นไม่มีเหตุผลและเต็มไปด้วยอารมณ์
3. ค่อนข้างเปลี่ยนใจยาก เพราะมักตัดสินใจด้วยเหตุผลของตัวเองเป็นหลัก หากอยากให้ ENTP เปลี่ยนใจต้องอาศัยคนที่พวกเขาไว้วางใจและเชื่อใจจริงๆ
4. มีความสามารถในการมองอะไรเป็นภาพรวม แต่หากเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆ จะทำให้พวกเขาค่อนข้างหงุดหงิด และไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ บางครั้งจึงหลุดโฟกัสได้ง่าย

บุคลิกประเภทนักการฑูต

INFJ

INFJ บุคลิกภาพแบบ “ผู้แนะนำ”

บุคลิกภาพแบบผู้แนะนำนั้นหาได้ยากมากๆ เพราะมีน้อยกว่า 1% ของจำนวนประชากร ซึ่งบุคลิกภาพแบบผู้แนะนำนั้นมีแนวโน้มที่จะคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขา พวกเขามักมีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และจะต่อสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อแนวคิดที่เชื่อมั่น มีความเด็ดขาดและชัดเจน แต่น้อยครั้งที่จะใช้พลังงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

INFJ มีความเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ยากที่ผู้ใดจะเลียนแบบได้ คนรอบตัวค่อนข้างให้ความศรัทธาในบุคลิกเช่นนี้และยกย่องว่า INFJ เป็นคนของสังคม แม้ว่าพวกเขามักจะชอบปลีกวิเวกและอยู่กับตัวเองบ่อยๆก็ตาม

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ INFJ
1. เต็มไปด้วย Empathy เข้าใจจิตใจของผู้อื่นเป็นอย่างดี
2. คนรอบตัวให้ความเชื่อถือและยกย่อง
3. มุ่งมั้นแน่วแน่ ซื่อสัตย์ พูดอะไรแล้วมักจะทำจริง
4. เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมาก

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INFJ
1. หมดไฟได้ง่าย ถ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นทำไปเพื่ออะไร
2. ชอบความเป็นส่วนตัว จึงมักจะปิดกั้นตัวเองจากคนอื่น ไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆ
3. มักผิดหวังเสียใจอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องอะไรแล้วจะตั้งความหวังไว้สูงมาก จึงไม่ค่อยเผื่อใจให้ความผิดหวัง
4. อารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป คิดมากในเรื่องเล็กน้อยจนบางครั้งเกิดเป็นความเครียดและวิตกกังวล

INFP

INFP บุคลิกภาพแบบ“ผู้ไกล่เกลี่ย”

บุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยนั้นมีเพียง 4% ของประชากรทั้งหมด เป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างแท้จริง มักจะมองหาร่องรอยเล็กน้อยของความดีในคนไม่ดีหรือสถานการณ์ย่ำแย่ได้ ทำให้พวกเขามักเสี่ยงที่จะถูกเข้าใจผิดได้ง่าย ค่อนสุขุม เก็บตัวและเขินอาย แต่ก็เป็นคนที่คนอยากใช้เวลาอยู่ด้วย

พวกเขาเชื่อมั่นในความดี ใจกว้างและยืดหยุ่น เคารพและรับฟังทุกความคิดเห็นโดยไม่ตัดสินใคร มีความสามารถในการแสดงออก และการเจรจาสื่อสาร ทำให้การพูดจาของผู้ไกล่เกลี่ยมักจะฟังดูน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ INFP
1. เป็นคนมองโลกในแง่ดี สามารถมองหาข้อดี และคิดบวกได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายหรือเต็มไปด้วยอุปสรรค INFP ก็เชื่อมั่นว่าย่อมมีทางออกอยู่เสมอ
2. รักความยุติธรรม ชอบความกลมเกลียว ไม่ชอบการทะเลาะ จึงเป็นคนที่พยายามทำให้ ทุกๆคนมีเสียงเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด
3. ไม่ยึดติดอยู่กับกฏเกณฑ์ แต่ยอมรับความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ พวกเขาจะยอมสู้และสนับสนุนคนที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง
4.ขยัน ทุ่มเท ทำงานหนัก ไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INFP
1. บางครั้งก็ค่อนข้างโลกสวยจนเกินไป ด้วยความมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในความดีงาม จึงทำให้ INFP ค่อนข้างมองอะไรด้านเดียว และไม่ค่อยนึกถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2. ค่อนข้างประนีประนอม อลุ่มอล่วยจนเกินไป ทำให้คนภายนอกดูว่าเป็นคนยอมคน เพราะความใจดีเกินไปของ INFP แต่จริงๆแล้วพวกเขาแค่อยากหลีกเลี่ยงการทะเลาะเท่านั้น
3. แบกทุกอย่างไว้กับตัวเองมากเกินไป เวลาทำอะไรผิด มักจะชอบโทษตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดี มากกว่าที่จะชื่นชมตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

ENFJ

ENFJ บุคลิกภาพแบบ “ตัวเอก”

บุคลิกภาพแบบตัวเอกนี้มีเพียง 2% ของประชากรทั้งหมด พวกเขาเกิดมาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและมีเสน่ห์ จึงมักสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็นได้มากมาย พวกเขาจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและผ่อนคลายเมื่อต้องสื่อสารกับผู้อื่น ดูแลเทคแคร์ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หากพวกเขาเชื่อใจใครก็จะมอบความไว้วางใจให้อย่างเต็มที่จนบางครั้งก็มากเกินไป และมักแคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งผิดปกติอยู่เสมอแม้ทุกสิ่งนั้นปกติดี ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะพวกเขาเป็นห่วงและชอบดูแลคนใกล้ตัวมากๆนั่นเอง อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นคนจริงใจ พูดอะไรแล้วก็มักทำจริง ทำให้คนใกล้ตัวให้ความเคารพและศรัทธาพวกเขามาก

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ENFJ
1. เป็นศูนย์รวมใจของทุกคน เชื่อใจได้ จริงใจ พูดจริงทำจริง
2. ใจกว้าง เห็นแก่คนอื่น และมักชอบช่วยเหลือดูแลคนอื่นอยู่เสมอ
3. มีเสน่ห์ เป็นมิตรต่อผู้พบเห็น
4. มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ENFJ
1. บางครั้งก็มองโลกในแง่ดีเกินไป เมื่อโลกความเป็นจริงไม่ได้อย่างที่คิดไว้ก็มักจะผิดหวังและเกิดความเครียด
2. อารมณ์อ่อนไหวเกินจริง จนบางครั้งก็ตัดดสินใจผิดพลาดเพราะใช้อารมณ์มากเกินไป
3. ช่วยเหลือ เป็นห่วงคนอื่นมากเกินไปจนลืมตัวเอง
5. หนักใจในการตัดสินใจ เพราะการแคร์ทุกคนทำให้บางครั้งการตัดสินใจไม่เด็ดขาด

ENFP

ENFP บุคคลิกภาพแบบ “นักรณรงค์”

บุคลิกภาพแบบนักรณรงค์มี 7% ของประชากรทั้งหมด พวกเขาเป็นตัวแทนของความอิสระ เป็นคนสำคัญของกลุ่ม และผู้สร้างสร้างสีสันในงานสังคม นักรณรงค์มีวิสัยทัศน์โดยธรรมชาติ มักมองหาความหมายของสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็มีความคิดสร้างสรรค์และอิสรภาพ ค่อนข้างยืดหยุ่น เป็นมิตร และเป็นความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

นักรณรงค์มักจะไม่ชอบทำอะไรที่น่าเบื่อ เดาทางได้ มีแบบแผนและไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขามักมองหาความท้าทายหรือทำอะไรสนุกๆอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วย Passion สำหรับงานที่พวกเขาสนใจ และก็รู้จักวิธีผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดได้เป็นอย่างดี คนบุคลิกประเภทนี้มักจะมีเพื่อนเยอะ เพราะเข้ากันได้กับทุกคนนั่นเอง

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ENFP
1. มีความสามารถในการคลี่คลายสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ และมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
2. เข้ากับคนได้ง่าย ไม่ค่อยโกรธหรือเคียดแค้นใคร อารมณ์ดีและมักจะให้อภัยอยู่เสมอ
3. เป็นความสบายใจของทุกคน ทำให้เป็นคนมีเพื่อนเยอะและเป็นคนที่ทุกคนต่างก็ไว้ใจ
4. เฮฮา สร้างสีสรรค์ ไม่สร้างความเครียดให้ใคร

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ENFP
1.เครียดง่าย แม้จะอารมณ์ดี เมื่อเจอเรื่องหนักใจก็ทำให้อารมณ์เปลี่ยนกะทันหันได้เช่นกัน
2. อารมณ์อ่อนไหวง่าย แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ทำให้ในหนึ่งวันอาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนมาก
3. หลุดโฟกัสและเสียสมาธิง่าย เพราะชอบคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอด

บุคลิกประเภทผู้เฝ้ายาม

ISTJ

 ISTJ บุคคลิกภาพแบบ “นักคำนวณ”

บุคลิกภาพแบบนักคำนวณถือเป็นจำนวนที่พบได้มากที่สุดถึง 13% เป็นบุคลิกที่ไม่ชอบการคาดเดาแต่ชอบที่จะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรวมเป็นสิ่งที่ควรทำ มักอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าจินตนาการ และคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าแผนการที่ไกลตัว สิ่งที่ทำให้นักคำนวณทนไม่ได้คือแผนการปฏิบัติที่ไม่สามารถทำได้จริง หรืออะไรก็ตามที่ขาดรายละเอียดที่สำคัญ พวกเขามักทำงานตรงเวลาเสมอ และไม่ชอบการทำงานไม่ทัน Deadline

หากนักคำนวณรับปากหรือสัญญาว่าจะทำอะไรไว้แล้ว พวกเขามักจะทำให้ได้ตามนั้นไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไร พวกเขาก็จะไม่ยอมผิดสัญญาเด็ดขาด ทำให้บ่อยครั้งพวกเขามักไม่เข้าใจและจะรู้สึกสับสนาหกพบว่าใครที่ไม่สาสามารถทำตามคำพูดของตัวเองได้ในแบบเดียวกับพวกเขา

บุคลิกภาพแบบนักคำนวณนั้นมีความสามารถมากมายหลายอย่าง และมีความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เป็นตัวของตัวเอง ชอบดูแลตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น และทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆ

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ISTJ
1. มีความสามารถรอบด้าน รู้หลายศาตร์ รู้กว้างแต่อาจจะไม่รู้ลึก
2. เป็นคนมีเหตุผล และตัดสินใจอะไรบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเสมอ
3. ทำงานมีประสิทธิภาพ ทุ่มเทและตั้งใจให้กับการทำงานมาก
4. ตรงต่อเวลา รักษาสัจจะและสัญญา จริงใจ พูดจริงทำจริง
5. ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์และมักจะไม่ชอบโกหก

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ISTJ
1. ค่อนข้างดื้อหากอีกฝ่ายเป็นคนไม่มีเหตุผล หรือเป็นเหตุผลที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ปราศจากข้อเท็จจริง
2. รู้สึกกระวนกระวายใจหากไม่ได้ทำอะไรตามที่วางแผนไว้ หรือหากแผนการที่มีนั้นไม่รอบคอบ หละหลวม
3. ชอบโทษตัวเองมากเกินไป จนทำให้ตัวเองเครียดเกินความเป็นจริง
4. ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ ทำให้คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร

ISFJ

ISFJ บุคคลิกภาพแบบ “ผู้ตั้งรับ”

บุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับนั้นมีมากถึง 13% ของประชากรทั้งหมด พวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รักพวกพ้องและเพื่อนฝูงเป็นอย่างมาก ชอบความปลอดภัยและมั่นคง เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ทุ่มเทและซื่อสัตย์ให้กับคนที่พวกเขาไว้ใจมากๆ

พวกเขาสามารถเข้าสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติ หากประสบความสำเร็จก็มักจะถ่อมตัวอยู่เสมอ รักความยุติธรรม และจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายแก่คนของตัวเอง หากรู้ว่าใครกำลังตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจะเป็นช่วยอย่างสุดความสามารถ มีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพละกำลัง ทุ่มเทให้การทำงานอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะบรรลุเป้าหมาย

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ISFJ
1. เป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดี มักชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
2. ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน เป็นคนที่สามารถเชื่อใจได้
3. กระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน ไม่ชอบการโกง
4. ช่างสังเกตรายละเอียดของคนรอบตัว เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นอยู่เสมอ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ISFJ
1. ถ่อมตัวเกินไป ไม่ชอบยกเครดิตผลงานให้ตัวเองแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนทำก็ตาม
2. ไม่ค่อยแสดงออกด้านอารมณ์ มักจะเก็บเอาไว้คนเดียว
3. แบกความรับผิดชอบไว้ที่ตัวเองมากเกินไป
4. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ESTJ

ESTJ บุคคลิกภาพแบบ “ผู้บริหาร”

บุคลิกแบบผู้บริหารมีจำนวน 11% ของประชากรทั้งหมด พวกเขาสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวและใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้ มีความสามารถในการตัดสินใจเป็นอย่างดี ความคิดเห็นของพวกเขานั้นผ่านการคิด วิเคราะห์มาแล้ว มีวิสัยทัศน์แต่ก็ยึดมั่นในหลักการที่ทำได้จริง แยกแยะออกได้ว่าอะไรสามารถทำได้ อะไรทำไม่ได้ อยู่กับข้อเท็จจริงและความเป็นจริงมากกว่าจินตนาการ

อย่างไรก็ตามพวกเขาเชื่อว่าการทำงานให้เสร็จได้นั้นไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว จึงเชื่อในการทำงานเป็นทีม และพวกเขาก็สามารถบริหารจัดการได้ดีมากๆ พวกเขาสามารถมองเห็นจุดแข็งของผู้อื่นและนำมันออกมาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารจึงเป็นคนที่มีเหตุผลเสมอ และสามารถเป็นผู้นำที่เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ESTJ
1. ทุ่มเทให้กับการทำงานมาก
2. ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการ
3. เป็นคนเฉียบขาด ตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้ดี รอบคอบและใจเย็น
4. ใส่ใจทุกรายละเอียด จึงไม่ค่อยทำงานมาก จำเก่ง จึงไม่ค่อยลืมเรื่องสำคัญๆ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ESTJ
1. ไม่ค่อยยืดหยุ่น ยึดมั่นในหลักการ จึงมักไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ
2. ชอบทำตามแผนที่วางไว้ ถ้าต้องทำอะไรนอกเหนือจากแผนการจะรู้สึกไม่สบายใจ
3. บางครั้งก็ชอบตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
4. ค่อนข้างยึดติดกับสถานะทางสังคมของตัวเอง และภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง จึงมักแคร์กับคำวิจารณ์ทำให้บ่อยครั้งวิตกกังวลและเครียดได้ง่าย
5. แสดงออกด้านอารมณ์ไม่ค่อยเก่ง ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นคนหยิ่งๆ และมีสีหน้าเดียว

ESFJ

ESFJ บุคคลิกภาพแบบ “ผู้ให้คำปรึกษา”

คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ให้คำปรึกษานั้นจะเป็นที่นิยม และมักเป็นบุคลิกภาพที่พบได้มากถึง12% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คนประเภทนี้มักชอบอยู่กับผู้คน และมักเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบของคนหมู่มาก ด้วยความเป็นคนเข้าถึงง่าย เป็นมิตร และชอบสนับสนุนคนอื่น ทำให้พวกเขามักได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา และในด้านการทำงาน

ผู้ให้คำปรึกษานั้นชอบดูแลคนอื่น และอยากเป็นส่วนร่วมของกลุ่ม พวกเขาจะรู้สึกดีหากสิ่งที่พวกเขานั้นมีความหมายและให้คุณค่าแก่ผู้อื่นจริงๆ เทคแคร์คนได้เป็นอย่างดี จริงใจ จดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดี ซื่อตรง ชอบความปรองดอง แต่บางครั้งก็มักแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไป กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตัวเอง ทำหเกิดความเครียดและวิตกกังวล คิดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่าย

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ESFJ
1. ทุ่มเททำงานหนักและตั้งใจทำอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เชื่อใจได้
3. ดูแลคนอื่นเก่ง เป็นที่ไว้วางใจของกลุ่ม
4. ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ทำงานไม่เคยพลาด

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ESFJ
1. ไม่ยืดหยุ่น ไม่ค่อยชอบปรับเปลี่ยน
2. ชอบทำตามแผนที่วางไว้ ถ้าต้องทำอะไรนอกเหนือจากแผนจะรู้สึกไม่ค่่อยสบายใจ
3. วิตกกังวลง่าย ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไป

บุคลิกประเภทนักสำรวจ

ISTP

ISTP บุคคลิกภาพแบบ “ผู้เชี่ยวชาญ”

บุคลิกแบบผู้เชี่ยวชาญนั้นมีเพียง 5% ของประชากรทั้งหมด และผู้หญิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ยิ่งหาได้ยาก พวกเขามีธรรมชาติที่ชอบเก็บตัว และมีความหมกมุ่นสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ บางครั้งดูเป็นคนเข้าถึงได้ยาก ถึงอย่างนั้นก็เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและค่อนข้างหวงตัว มักจะชอบหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่ดี บางครั้งจึงมักจะชอบปลีกวิเวก

การตัดสินใจของพวกเขานั้นอยู่บนพื้นฐานของการทำได้จริง จิตใจของพวกเขายึดมั่นในความยุติธรรมอยู่เสมอ แต่จะไม่ค่อยแสดงออกว่าเป็นห่วงเป็นใย มักจะไม่ค่อยพูดแต่จะลงมือทำจริง ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาการลงมือทำอะไรที่เร็วจนเกินไป บางครั้งอาจคาดเดาอารมณ์ได้ยาก เพราะพวกเขาไม่ค่อยชอบแสดงออก รักอิสระและไม่ค่อยชอบทำตามกฎเกณฑ์

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ISTP
1. มีเหตุผล มีตรรกะที่ดี หนักแน่น ไม่เปลี่ยนใจตามอารมณ์ง่ายๆ
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Multitasking สามารถทำได้หลายอย่างพร้อมกัน และมักจะทำออกมาได้ดี
3. รับมือสถานการณ์คับขันได้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรง่ายๆ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ISTP
1. มักจะเบื่ออะไรง่ายๆ จึงมักจะชอบมองหาความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลา
2. ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครหรือเข้าสังคมมากนัก
3. ไม่ชอบการผูกมัด เช่นการสัญญาอะไรต่างๆ ISTP ไม่ชอบที่จะตอบตกลงอะไรไว้ล่วงหน้า แต่เลือกทำอะไรที่จับต้องได้จริงๆมากกว่า
4. บางครั้งชอบนำตัวเองเข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็น นั่นเพราะต้องการหาความตื่นเต้นท้ายทายใหม่ๆให้ตัวเองนั่นเอง

ISFP

ISFP บุคคลิกภาพแบบ “นักผจญภัย”

บุคลิกภาพแบบนักผจญภัยนั้นเป็นศิลปินเต็มตัว รักอิสระ และมักจะใช้ชีวิตอย่างมีสีสันและมีสไตลือยู่เสมอ พวกเขารักความสันดดษแต่ก็เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่คาดเดาไม่ได้ ด้วยความเข้ากันได้ดีกับทุกคน ทำให้พวกเขานั้นไหลลื่น ปรับตัวเก่ง และค่อนข้างมีหลายบุคลิกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

พวกเขาไม่ค่อยยึดติดกับแบบแผน และชอบทำอะไรที่เป็นไปในเชิงประสบการณ์มากกว่า เป้าหมายในอนาคตจึงอาจเป็นสิ่งที่ดูไกลตัว เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับปัจจุบัน แต่หากเป็นเรื่องของส่วนนวมแล้วพวกเขาจะทำทันทีโดยไม่คิด ไม่เห็นแก่ตัว และพวกเขาชอบที่จะทำด้วยตัวเองโดยไม่ได้มีใครมาสั่งหรือบังคับ

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ISFP
1. มีเอกลักษณ์และจุดยืนเป็นของตัวเอง มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น
2. เข้าใจผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้มากกว่าคนทั่วไป ชอบคลี่คลายสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นดี และมักจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะ
3. มีจินตนาการและวิสัยทัศน์ จากความสามารถในการเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้ดี จะทำให้มีไอเดียในการแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งมากกว่าคนทั่วไป
4. มี Passion และความกระตือรือร้นในเรื่องที่ตัวเองสนใจ และจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ISFP
1. รักสันโดษและรักอิสระ กฎระเบียบและแบบแผนที่ไม่มีความยืดหยุ่นทำให้ ISFP อึดอัดและพยายามหาทางแหกกฎเสมอ
2. ไม่ชอบการวางแผนในระยะยาว ทำให้บางครั้งต้อง Improvise และมักตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงได้ง่าย
3. ขาดความมั่นใจในตัวเองและมักจะไม่ค่อยมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเท่าไหร่นัก จึงทำให้ไขว้เขวได้ง่ายเมื่อมีคนมาวิจารณ์สิ่งที่ตัวเองทำ เพราะว่าเป็นคนใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปนั่นเอง

ESTP

ESTP บุคคลิกภาพแบบ“ผู้ประกอบการ”

บุคลิกแบบผู้ประกอบการนั้นมีเพียง 4% ของประชากรทั้งหมด พวกเขามีแน้วโน้มที่จะมีสไตล์การใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยง พวกเขาใช้ชีวิตกับปัจจุบันและก้มหน้าก้มตาลงมือทำ มีความสงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวาย ช่างสังเกตและจดจำรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี ชอบการแข่งขัน และไม่เชื่อในแบบแผนหรือกฎระเบียบ ชื่นชอบความท้าทาย สำหรับพวกเขาแล้วกฎมีไว้แหก

ผู้ประกอบการเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเทและพลังงาน มีเหตุผล บางครั้งอาจมีเสียสมาธิไปบ้าง สร้างแรงบันดาลใจ น่าเชื่อถือ และมีสีสัน บุคลิกภาพแบบนี้เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ สามารถผลักดันให้ทุกคนเดินตามทางที่ไม่ค่อยมีคนไปได้ สามารถกระตุ้นและความตื่นเต้นให้กับทุก ๆ ที่ ๆ ไป การนำเอาคุณลักษณะเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ESTP
1. ตรงไปตรงมา มีเหตุผล ไม่อ้อมค้อม
2. เข้าสังคมเก่ง มีทักษะในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวคนได้เป็นอย่างดี
3. มีเอกลักษณ์และจุดยืนของตัวเอง
5. ฉลาด มีไหวพริบ มักไม่ค่อยโดนหลอกได้ง่าย
6. เป็นนักสู้ พูดจริงทำจริง ไม่กลัวใคร

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ESTP
1. การตรงไปตรงมาทำให้บางครั้ง ESTP อาจเผลอพูดจาทำร้ายความรู้สึกคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
2. ใจร้อน คิดเร็วทำเร็ว มักจะตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ทำให้บางครั้งอาจพลาดรายละเอียดสำคัญเล็กๆน้อยๆ
3. ไม่ชอบการทำตามกฎระเบียบ จึงมีแนวโน้มแหกกฎได้มาก

ESFP

ESFP บุคคลิกภาพแบบ“ผู้มอบความบันเทิง”

บุคลิกแบบผู้มอบความบันเทิงนั้นชอบความสนุกสนาน เป็นคนสำคัญของกลุ่ม เป็นมิตรและเป็นที่รักของทุกคน พวกเขาชื่นชอบความสนใจจากคนรอบข้าง และพวกเขาก็ถือเป็นหัวใจของปาร์ตี้ พวกเขามักมองโลกในแง่ดีเสมอ และชอบสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้คนรอบข้าง มีทักษะการเข้าสังคมเก่ง มีความสนใจกว้างขวาง ชีวิตเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และไม่น่าเบื่อ

ผู้มอบความบันเทิงนั้นช่างสังเกตและมักจะอ่อนไหวกับอารมณ์ของผู้อื่นอยู่มากทีเดียว คนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้มักเป็นคนแรกที่ช่วยเข้าไปปลอบใจคนที่กำลังประสบปัญหา พร้อมที่ให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และคำแนะนำที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง อย่างไรก็ตาม หากปัญหานั้นเป็นเรื่องของตัวเอง ผู้มอบความบันเทิงมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้ารับมือกับมัน บุคลิกภาพแบบผู้มอบความบันเทิงชอบความดราม่าเล็กน้อย แต่ไม่ได้มากเท่ากับที่อยากรู้การวิพากษ์วิจารณ์แทบไม่มีอะไรที่จะทำให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้มอบความบันเทิงรู้สึกแย่นอกจากการระลึกได้ว่าพวกเขาถูกตีกรอบโดยสิ่งรอบตัวและไม่สามารถไปอยู่รวมกับเพื่อน ๆ ได้

จุดแข็งของบุคลิกภาพแบบ ESFP
1. กล้าเสี่ยง ชอบทดลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ
2. มีเอกลักษณ์ มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น
3. ช่างสังเกต ช่างสงสัย
4. เก่งเรื่อง People Skill เชี่ยวชาญการเข้ากับคนมากๆ สามารถสนิทกับคนอื่นๆได้ง่าย

จุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ ESFP
1. อ่อนไหวเกินไป ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้
2. วางแผนระยะยาวไม่เก่ง เพราะ ESFP ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักมากกว่า ทำให้ถ้าต้องวางแผนระยะยาวอาจจะมีปัญหา
3.ค่อนข้างเบื่อง่าย อยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้ ต้องหาอะไรตื่นเต้นๆมาทำตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติมแบบละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : https://www.16personalities.com

คุณกำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่ใช่หรือเปล่า?

HR Explore Green

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Green

Relation Tags