HRNOTE Media สนับสนุนทรัพยากรมนุษย์และการเติบโตขององค์กร

HR NOTE คือมีเดียสำหรับ HR ที่เชื่อในการพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาโลก เรานำเสนอ Content คุณภาพที่เกี่ยวกับเทรนด์การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีในแวดวง HR และกรณีศึกษาเจ๋งๆ จากองค์กรที่น่าสนใจ และในปี 2020 เรายังเพิ่มในส่วนมุมมองจาก HR People ระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ HR มืออาชีพนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์สำหรับพนักงานในองค์กรก่อกำเนิดเป็นการงานที่มีคุณค่า มีความหมาย และงดงาม

รับสมัครงาน

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครจากทุกมุมมองเช่นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ตำแหน่งกลางอาชีพและการจ้างงานนอกเวลา นี่คือความรู้พื้นฐานและความรู้ความชำนาญในทางปฏิบัติการแนะนำบริการสรรหาบุคลากรที่ได้รับจากขอบที่มีอยู่จนถึงขอบชั้นนำ เราจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรรวมถึงตัวอย่างที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลการรับสมัคร

การบริหารงานบุคคล

เราจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรเช่นการจัดการเข้าประชุมสวัสดิการสวัสดิการสุขภาพและความปลอดภัย เราแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซลูชันตัวอย่างของ บริษัท อื่น ๆ และเคล็ดลับ

ข้อมูลการบริหารงานบุคคล

การจัดการความสามารถพิเศษ

ข้อมูลการจัดการความสามารถการศึกษาการฝึกอบรมกฎระเบียบด้านทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิธีการบริการล่าสุดกรณีอื่น ๆ ของ บริษัท จะสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลการจัดการความสามารถพิเศษ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เราจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมากมายเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรบุคคลข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในธุรกิจต่างๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์