สิ่งที่คุณต้องรู้จากงานแถลงข่าว THAILAND HR TECH 2022 : Let’s create human-first technology for humanity

สิ่งที่คุณต้องรู้จากงานแถลงข่าว THAILAND HR TECH 2022 : Let’s create human-first technology for humanity

ค.ศ.2022 เป็นช่วงเวลาที่โลกเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้โลกธุรกิจเปลี่ยนไปตลอดกาลทั้งด้านของค่านิยม, ความเชื่อ,​ กระบวนการทำงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนกล่าวได้ว่า HR TECH ได้กลายเป็นปัจจัยที่สามารถสนับสนุนการทำงานแบบรอบด้านทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskills), การรักษาพนักงาน (Retention), การสร้างความน่าเชื่อถือ (Branding), การว่าจ้างพนักงาน (Recruiting) เป็นต้น

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือ PMAT ตัดสินใจจัดงาน Thailand HR TECH เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.2018 และครั้งที่สองในปี ค.ศ.2019 โดยมีกิจกรรมหลักคือการสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดแนวคิดด้าน HR TECH ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้งานจริง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศรวมกว่า 15,000 คน

กิจกรรมหลักในงาน Thailand HR TECH 2022 มีอะไรบ้าง

  • HR TECH CONFERENCE : เวทีเสวนาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีเพื่องานด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค New World of Work มากกว่า 70 หัวข้อ 
  • HR TECH BOOTHS & EXHIBITIONS : นิทรรศการเต็มรูปแบบที่นำเสนอนวัตกรรมด้าน HR Technology and Solution ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้สัมผัสและทดลองใช้สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและกระบวนการทำงานมากที่สุด
  • TECH FOR WELLBEING : การนำเสนอนวัตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานโดยเฉพาะ 
  • HR TECH PITCHING CONTEST 2022 : เวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่า HR TECH Start Up ได้มาปล่อยของเพื่อพิชิตโอกาสร่วมลงทุนกับ Venture Capital

ptt digital hr tech for hybrid for hybrid workplace

สิ่งที่คุณต้องรู้จากงานเสวนา How HR TECH is Shaping the New World of Work

งานแถลงข่าวครั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อว่า HR สามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้สถานการณ์โลกที่ผันผวนได้อย่างไร โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือตัวแทนจาก PMAT, รวมถึงผู้สนับสนุนหลักจากบริษัทท็อปกัน, บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท Darwinbox 

สิ่งที่คุณต้องรู้จากงานแถลงข่าว THAILAND HR TECH 2022 : Let’s create human-first technology for humanity

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ สิ่งที่ควรถูกทำลายและแทนที่ (Disrupt) เป็นอย่างแรกก็คือวิธีการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เพราะก่อนที่จะเปลี่ยน (Transformation) อะไรในองค์กรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือการตั้งคำถามว่าคนของเราได้ถูกบริหารจัดการอย่างดีแล้วหรือยัง ซึ่งการตอบคำถามนี้ง่ายขึ้นมากจากพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของ HR TECH ที่เข้าถึงองค์กรได้ทุกระดับ

คุณวิเชียร ชนาเทพาพร ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารบริษัทท็อปกัน กล่าวว่าปัญหาสำคัญ (Pain Point) อย่างหนึ่งของการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในอดีตก็คือเรื่องการหาพนักงานใหม่ (Recruiting) ทั้งด้านระยะเวลา และด้านคุณภาพที่บางครั้งได้พนักงานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่เมื่อมี HR TECH เข้ามาช่วย องค์กรต่าง ๆ ก็สามารถนำเรื่อง “เหมืองข้อมูล” (Data Mining) มาใช้ได้เลย เช่นการเก็บข้อมูลของผู้สมัครเอาไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะทำให้องค์กรสืบค้นรายละเอียดสำคัญได้ด้วยปลายนิ้ว และจะยิ่งละเอียดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อย่างกรณีของ Jobtopgun ที่เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมานานกว่า 20 ปีจนมั่นใจว่าเข้าถึงคนทำงานได้ทุกรูปแบบ

ผู้พูดเสริมต่อว่า HR TECH จะเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อ HR เข้าใจกลไกของเทคโนโลยีด้วย บริษัทจึงก่อตั้ง Topgun Academy เพื่อให้ความรู้ตรงนี้ภายใต้แนวคิดว่าแม้ผลิตภัณฑ์จะมีคุณค่าแค่ไหน แต่หากคนไม่รู้วิธีใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ โดยวิธีการที่เขายกตัวอย่างคือการเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ค้นหาพนักงาน เพื่อสรุปเป็นแนวทาง (Reference) ว่าคีย์เวิร์ดแบบใด เหมาะกับการหาพนักงานแบบใด และส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนในองค์กรใช้อ้างอิงเพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วแม่นยำขึ้น

HR TECH ยังช่วยเรื่องการสร้างแบรนด์ (Branding) เช่น ระบบให้คะแนน (Review System) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการเข้าหา (Approaching) พนักงานก่อน แต่เดิมปัญหาของบริษัทเล็ก ๆ คือการถูกปฏิเสธเมื่อยื่นข้อเสนอหรือขอสัมภาษณ์ เพราะอีกฝ่ายไม่รู้ว่าบริษัทมีพื้นเพอย่างไร น่าเชื่อถือหรือไม่ แต่เมื่อข้อมูลทั้งหมดของบริษัทย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่ค้นหาได้ง่าย โอกาสที่คนจะรู้จักก็มีมากขึ้น แถมยังสามารถพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาจากความคิดเห็นสาธารณะและผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทนั้น ๆ ได้เลย 

คุณสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ให้ทรรศนะว่า HR เป็นดั่งเพื่อนคู่คิดขององค์กร แถม HR ที่เก่ง ๆ มีค่าตอบแทนสูงกว่า CEO ด้วยซ้ำ การพัฒนาฝ่ายบุคคล (HR Transformation) จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกก่อนที่จะคิดถึงการปรับวิธีทำงาน (Redesigning Workforce) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน (Employees Centric) โดยตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นช่วยทำให้พนักงานสะดวกสบาย, ยืดหยุ่น และมีความสุขมากขึ้นจริงหรือไม่

นอกจากนี้ HR TECH ยังช่วยให้การประเมินพนักงานง่ายขึ้น จากอดีตที่ประเมินด้วยเอกสารและใช้เวลานานกว่าจะรวบรวม, วิเคราะห์ และบันทึกเสร็จ แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามา ทุกอย่างก็สามารถทำได้บนโทรศัพท์มือถือ แถมยังเก็บข้อมูลในระบบได้อย่างรวดเร็ว องค์กรจึงทำแบบประเมินได้บ่อยขึ้น ช่วยให้วิเคราะห์และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเดิม

ปิดท้ายด้วยคุณสันติสุข กุลปิยะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำประเทศไทย (Country Head) จาก Darwinbox ที่เน้นย้ำว่าแม้โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไปอย่างรวดเร็ว แต่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด ดังนั้นการปรับตัวเข้าหาวิธีบริหารจัดการใหม่ ๆ จึงเป็นแนวทางที่ทุกองค์กรต้องนึกถึง ยิ่งปัจจุบันที่ HR TECH สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มระบบตั้งแต่วันแรก (Hiring) จนถึงวันสุดท้าย (Retiring) การเปิดใจเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้จริง 

บทสรุป

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุค HR 4.0

โลกการทำงานเปลี่ยนไปแล้ว ! เรากำลังเข้าสู่ยุค New World of Work อย่างเต็มตัว สังเกตได้จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านธุรกิจ, รูปแบบองค์กร, กระบวนการทำงาน ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ต่างมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

ดังนั้น PMAT จึงต้องการส่งมอบประสบการณ์ HR TECH ให้กับผู้ที่สนใจทุกคน ด้วยการจัดงาน Thailand HR TECH 2022 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม ณ Royal Paragon Hall 1-3 ชั้น 5 Siam Paragon Shopping Center ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรีที่ https://hrtech.pmat.or.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 065 626 1693

Follow me!

Relation Tags