Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง ?

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?

ความต้องการเปลี่ยนอาชีพของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น, การเปลี่ยนแปลงของตลาดออฟฟิศในปัจจุบัน ตลอดจนสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้รูปแบบของออฟฟิศนั้นเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้หลาย ๆ โครงการทั้งสำนักงานหรือออฟฟิศต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

Contents

อันดับรูปแบบพื้นที่ทำงานที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด

สิ่งคนรุ่นใหม่ต้องการที่สุดจะเป็นในเรื่องของสมดุลในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่มีอยู่ในทุกวัน บทความนี้จะกล่าวถึงพื้นที่ภายในอาคารและลักษณะของพื้นที่ทำงานที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีข้อมูลดังนี้

อันดับที่ 1 รูปแบบ Flexible Office Space 

อันดับรูปแบบพื้นที่ทำงานที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด สิ่งคนรุ่นใหม่ต้องการที่สุดจะเป็นในเรื่องของสมดุลในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่มีอยู่ในทุกวัน บทความนี้จะกล่าวถึงพื้นที่ภายในอาคารและลักษณะของพื้นที่ทำงานที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีข้อมูลดังนี้ อันดับที่ 1 รูปแบบ Flexible Office Space เป็นพื้นที่ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายแบบ เหมาะกับการทำงานแบบองค์รวม

อันดับที่ 2 รูปแบบ Outside In 

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?เป็นที่ทำงานที่ผสมกับความเป็นธรรมชาติ ให้รู้สึกใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ เช่น การใช้แสงธรรมชาติให้บรรยากาศในที่ทำงานสดใส

อันดับที่ 3 รูปแบบ Unconventional Space 

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?เป็นที่ทำงานที่ผสมกับพื้นที่สามารถที่สามารถจัดกิจกรรมเล็ก และสามารถทำงานตรงพื้นที่ไหนก็ได้

อันดับที่ 4 รูปแบบ Hot Desk

อันดับที่ 4 รูปแบบ Hot Desk เป็นพื้นที่ทำงานที่จัดพื้นที่โต๊ะทำงานเป็นส่วนกลาง และเน้น open spaceเป็นพื้นที่ทำงานที่จัดพื้นที่โต๊ะทำงานเป็นส่วนกลาง และเน้น open space

อันดับพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด

อันดับที่ 1 พื้นที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?เป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปในช่วงพักกลางวันของคนทำงาน

อันดับที่ 2 พื้นที่ร้านคาเฟ่และพื้นที่ Entertainment 

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?

เป็นพื้นที่สำหรับซื้อเครื่องดื่ม เช่นชาและกาแฟโดยเฉพาะ และในส่วนของพื้นที่ entertainment จะเป็นที่สำหรับให้คนทำงานผ่อนคลายหลังเลิกงาน เช่น พื้นที่สำหรับเล่นเกมหรือ พื้นที่สำหรับดูหนัง

อันดับที่ 3 พื้นที่สีเขียว

อันดับที่ 3 พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่สีเขียวบนอาคารที่ใช้สำหรับเดินเล่น หรือสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างการทำงานได้เป็นพื้นที่สีเขียวบนอาคารที่ใช้สำหรับเดินเล่น หรือสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างการทำงานได้

อันดับที่ 4 พื้นที่ Fitness 

Office สมัยนี้ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่รึยัง?

เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย สำหรับคนทำงานที่มีความสนใจในการดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพ

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าความต้องการของตลาดประกอบไปด้วยปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ Beyond Working Space ที่ทำงานที่มากกว่าแค่ทำงาน, City center doesn’t matterทำเลใจกลางเมือง และ Office Building for the Environment ที่ทำงานต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

ออฟฟิศที่ตอบโจทย์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นั้น ส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมเป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คนอยากทำงานมากขึ้น เพราะฉะนั้น ออฟฟิศจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยและนึกถึงคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นออฟฟิศที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง

Multi Skills ทำไมพนักงานต้องมี ทำไมนายจ้างต้องการ ?

*บทความนี้จัดทำขึ้นเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของวิชา RD 417 Architectural theories and concepts 3

ที่มา : ผลสำรวจเก็บจากกลุ่มคนทำงานในช่วงอายุ 23-38 ปี โดยมีการเก็บเมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ 2565 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2565

ที่มาของข้อมูลความต้องการของตลาดออฟฟิศในปัจจุบัน : https://propholic.com/prop-talk

Relation Tags