ทำไมหัวหน้าควรมอบหมายงานที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งอย่างให้ลูกน้องแต่ละคน

ในชีวิตจริง ไม่เหมือนในหนัง ที่จะสามารถทำภารกิจแต่ละอย่างให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น และใช้คนพียงไม่กี่คน แต่ในโลกของการทำงานจริงๆ องค์กรอาจไม่ได้มีแค่เพียงอุปสรรคเดียว และไม่ได้มีแค่เพียงภารกิจเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจากสมาชิกในทีม ซึ่งมันก็คืองาน หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันมากมายนั่นเอง

ซึ่งภาระและงานอันมากมายนั้นล้วนสำคัญต่อองค์กรทั้งสิ้น และด้วยเหตุนี้พนักงานจึงไม่ใช่แค่ต้องเก่งงาน แต่ยังต้องมีความสามารถในการตัดสินใจว่างานไหนสำคัญและเร่งด่วนอีกด้วย หัวหน้าบางคนอาจมองว่าการสั่งงานลูกน้อง มอบหมายงาน กำหนด Deadlines ให้ลูกน้องทำงานให้เสร็จก็ถือว่างานนั้นสำเร็จแล้ว แต่จริงๆแล้วการมอบหมายงานที่มีความสำคัญจำนวนมากให้ลูกน้องทำ อาจเป็นการยัดเยียดความรับผิดชอบให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองว่างานไหนมีความสำคัญอย่างแท้จริง ทั้งๆที่การตัดสินใจดังกล่าว เป็นหน้าที่ของคุณ

แน่นอนว่าหน้าที่ของหัวหน้าหรือผู้นำองค์กรก็คือการทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่น แต่การจะได้รับความช่วยเหลือและการร่วมมือที่ดีจากคนในทีมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆจากการแค่สั่งงานเฉยๆ แต่การสั่งงานนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกต้อง หากคุณต้องการความร่วมมือที่ดีจากลูกน้อง ลูกน้องก็ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากคุณด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน

การแบ่งงานนั้นดี แต่บางทีก็มีปัญหา โดยปัญหาที่พบบ่อยในการแบ่งงานแล้วไม่เวิร์คก็คือการกระจายงานกันทำแต่มองไม่เห็นเป้าหมายร่วมกัน มองไม่เห็น Vision และภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจน นั่นจึงทำให้บางครั้ง พนักงานไม่ได้รับรู้ว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่นั้นสำคัญต่อองค์กรในระดับไหน สิ่งที่ตัวเองกำลังรับผิดชอบนั้นช่วยทำให้เข้าใกล้เป้าหมายองค์กรมากเพียงใด เพราะหากสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นไม่ได้สลักสำคัญอะไรและไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้า ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่คงอาจไม่ใช่งานสำคัญ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมากมายอะไร แต่หากคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และสามารถทำให้คนในทีมเห็นร่วมกันได้ เป้าหมายที่ชัดเจนจะตามมา และเมื่อทีมมองเห็นเป้าหมายชัดเจนร่วมกันแล้ว ก็จะ Focus ในสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรจริงๆ

เริ่มต้นที่ทำไม Start with Why, then How

Start With Why คือการรู้ว่า Pain point ของบริษัทคืออะไร ? อะไรคือจุดยืนขององค์กร ? อะไรคือ Passion ขององค์กร ? นี่คือหน้าที่ของผู้นำที่ต้องถามว่า Why คืออะไร ? แต่การจะทำอย่างไร (How) นั้นขึ้นอยู่กับพนักงานหรือคนที่คุณมอบหมายงาน เพราะแต่ละคนย่อมมีวิธีคิด วิธีในการทำงานไม่เหมือนกัน การให้พื้นที่และอิสรภาพในการทำงานจะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มที่มากกว่าการคอยจับผิดและควบคุมการทำงาน และวิธีนี้จะทำให้พนักงานคอยระมัดระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า เพราะรับรู้ว่าหน้าที่นี้ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยเช่นกัน

มอบหมายงานอย่างถูกต้อง

การมอบหมายงานอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การแบ่งงานกันทำตามหน้าที่เฉยๆ ผู้นำที่ดีควรทำให้การมอบหมายงานนั้นเคลียร์ก่อนว่า ต้องการให้พนักงานทำอะไร Make sure ว่าพนักงานเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำ สามารถมีคำแนะนำที่จะ Guide พนักงานได้ว่างานที่ต้องการนั้นควรจะเป็นแบบไหน อะไรคือความคาดหวังของคุณ และสิ่งนั้นจะส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร

งานทุกงานล้วนเป็นงานสำคัญ แต่จะมีงานหรือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดหนึ่งงานสำหรับแต่ละคน แต่ละหน้าที่เสมอ เพราะถ้าทุกอย่างสำคัญเหมือนกันหมด ก็คงไม่มีอะไรสำคัญแล้ว

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Q&A HR Board