ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลในยุคนี้ (Working Skills for Globalization Era)

ประเด็นสำคัญ
  • มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เสมอ สามารถฝึกฝนทักษะใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และเป็นตัวเลือกในตลาดแรงงานสากลที่มีประสิทธิภาพได้
  • ทักษะที่กำลังมาแรงในยุคนี้และอนาคตก็คือทักษะของ Tech Skill ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อแทบทุกสายงานและทุกอุตสาหกรรมซึ่งกำลังพัฒนาตนเองสู่ยุคดิจิตอล (Digital Age) มากขึ้นเรื่อยๆ
  • ทักษะทางภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาภาษาอังกฤษ) ยังคงเป็นทักษะเบื้องต้นและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและทำให้เราได้เปรียบในตลาดแรงงานสากล รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ ได้ง่าย และเพิ่มฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นได้
  • ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ ได้งาย และพร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากปรับตัวไม่ได้ หรือไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ก็เท่ากับว่าทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ พัฒนาสู่ตลาดแรงงานสากลได้ยาก

ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลในยุคนี้ (Working Skills for Globalization Era)

โลกยุคนี้กำลังเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital Age มากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตลอดจนอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ต่างก็เริ่มมีดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ในขณะเดียวกันโลกแห่งการทำงานและประกอบอาชีพก็กำลังปรับตัวแบบปฎิวัติอาชีพ (Career Disruption) กันขนานใหญ่ด้วยเช่นกัน นั่นทำให้ทุกคนบนโลกต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคตที่กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางไปในหลากหลายรูปแบบมาก

แน่นอนว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นมากมาย แล้วประโยคอมตอย่างมีวิกฤตก็ต้องมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นก็มักเป็นจริงเสมอ การก้าวหน้าของโทคโนโลยีและโลกใบนี้นั้นหลายคนอาจมองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ มนุษย์จะตกงาน นั่นก็มีส่วนของความเป็นจริง แต่ในอีกด้านเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราทำงานสะดวกสบายขึ้น ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตามมามากมาย แน่นอนว่ามันทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นอีกเพียบ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจขึ้นอีกมากมาย เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั่วโลก รวมถึงเกิดตลาดแรงงานแบบไร้พรมแดนที่ทุกคนทั่วโลกกลายเป็นตลาดแรงงานเดียวกันที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลก เหล่านี้คือโอกาสที่เกิดขึ้นในการปฎิวัติทางวิชาชีพครั้งนี้ ซึ่งเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหากเราต้องการจะคว้าโอกาสครั้งนี้ เราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวรับมือ หรือพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงานสากลในยุคนี้

ทักษะตลอดจนองค์ความรู้และวิชาชีพอะไรที่เราควรฝึกฝน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไปจนถึงพัฒนาตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคนี้และในอนาคต ตลอดจนการเตรียมพร้อมตนเองให้เป็นบุคลากรของตลาดแรงงานสากลนั้นมีมากมาย และหากแรงงานแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานาสากลได้ โอกาสที่จะได้งานทำที่ดี โอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพนั้นก็จะตามมาเช่นกัน

ทักษะทางภาษา (Languages Skill)

ถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้จะเป็นโลกไร้พรมแดนและกำแพงภาษาเริ่มน้อยลงทุกที แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ยังมีภาษาในการสื่อสารที่แตกต่างกันแต่ละวัฒนธรรมอยู่ดี จริงอยู่ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการแปลภาษาขึ้นมามากมายที่เป็นแบบ Real Time เสียด้วยซ้ำ แต่นั่นยังคงอยู่ในขั้นใช้ประโยชน์กับวิถีชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่ใช่วิถีการทำงาน เพราะวิถีชีวิตในการทำงานนั้นยังคงใช้ติดต่อสื่อสารและหากเราเรียนรู้ภาษาที่จะสื่อสารกันได้ดีก็ย่อมทำให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น คนยุคใหม่โชคดีที่ว่าทุกคนมักจะมีโอกาสได้ฝึกภาษามากกว่า 1 ภาษานอกจากภาษาถิ่นของตน และการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้นเท่าไร ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับเราได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นกัน ที่สำคัญนอกจากภาษาจะช่วยให้เราสู่ตลาดแรงงานสากลได้ดีแล้ว ก็ยังสามารถช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้เราได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะภาษาที่จำเป็นต่อการทำงานในเวลาระดับนานาชาติ

Languages Advantage

3 ภาษายอดนิยมในตลาดแรงงานสากล

ไม่ได้หมายความว่าภาษาเหล่านี้จะมีคนที่พูดมากที่สุด มีจำนวนคนใช้มากที่สุด แต่ 3 ภาษานี้คือภาษาที่จะมีโอกาสได้งานที่ดีมีศักยภาพมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนี้

  • อังกฤษ : แน่นอนว่านี่คือภาษาสากลโดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่เป็นภาษาสื่อสารพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกัน การได้ภาษาอังกฤษนี้จะทำให้คุณมีโอกาสทำงานได้ทั่วโลก รวมถึงได้ฝึกฝนวิชาความรู้ในหลากหลายศาสตร์ที่ทันสมัยอีกด้วย นอกจากฝั่งอเมริกาและยุโรปแล้ว ปัจจุบันตลาดแรงงานสากลฝั่งเอเชียอย่าง สิงคโปร์, ฮ่องกง, หรือแม้แต่เมืองไทยของเรา ก็มีแรงงานจากทั่วโลกมากขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันมากขึ้น มีโอกาสทำงานที่หลากหลายขึ้น และมีฐานเงินเดือนที่ดี
  • จีน : ชาติที่กำลังมาแรงในทุกๆ เรื่องในตอนนี้ก็คือยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่กำลังผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านธุรกิจ ไปจนถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเลยทีเดียว ด้วยจำนวนประชากรที่เยอะและกระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีธุรกิจจีนมากมายที่เริ่มก้าวเข้าสู่เวทีโลก ไปจนถึงการเข้าไปทำตลาดในจีนที่ถึงแม้จะเป็น % ที่น้อยนิดแต่ก็สร้างรายได้ให้เราได้มหาศาลเลยทีเดียว การเรียนภาษาจีนนั้นก็จะมีโอกาสให้เราได้ทำงานในประเทศจีนได้มากขึ้น เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นประเทศผู้นำแห่งนวัตกรรมในหลายๆ ด้านไปแล้ว ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี ไปจนถึงสถาปัตยกรรม
  • ญี่ปุ่น : ตลาดแรงงานญี่ปุ่นมีความเฉพาะตัวสูง และยังคงเป็นวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น ในขณะเดียวกันบริษัทญี่ปุ่นก็ขยายไปหลายแห่งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ตลาดแรงงานญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองที่เริ่มเปิดรับชาวต่างชาติมากขึ้น และตลาดแรงงานในประเทศอื่นๆ ที่ญี่ปุ่นไปลงทุน ตลาดแรงงานญี่ปุ่นมีเอเจนซี่ในการหางานเป็นของตนเอง กระจายไปทั่วโลก และมีจำนวนมากมาย ซึ่งการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้งานที่หลากหลาย รายได้ดี มีคุณภาพสูง และสู่ตลาดสากลได้เช่นกัน

2 ภาษาเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะตัว

ภาษาที่อาจจะมีความต้องการในตลาดแรงงานที่ต่ำหน่อย แต่หากเรียนรู้และพัฒนาภาษาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เฉพาะตัวในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกมาก และพัฒนาศักยภาพตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่การเรียนรู้ภาษาเหล่านี้มีประโยชน์มากทีเดียว

  • เยอรมัน : ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเยอรมันยังคงเป็นชาติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพเสมอ ผลิตภัณฑ์จากเยอรมันล้ำหน้า และเน้นที่คุณภาพ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่ดี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นแถวหน้าของโลกตลอดเวลา มีศาสตร์และวิธีคิดเป็นของตนเอง มีความเฉพาะตัว และมีองค์ความรู้ให้เรียนรู้มากมาย การเรียนภาษาเยอรมันจะเป็นประโยชน์สำหรับในด้านวิศวกรรม, เทคโนโลยี, ออกแบบอุตสาหกรรม, เป็นต้น
  • เกาหลี : ในยุคหลังภาษาเกาหลีมาแรงมาก จนกลายเป็นภาษาสากลที่หลายคนเริ่มคุ้นเคยกันแล้ว โดยเฉพาะอุตสหากรรมบันเทิงที่เกาหลีสามารถผลักดันตัวเองให้มายืนอยู่แถวหน้าได้อย่างภาคภูมิ เกาหลีมีจุดแข็งในเรื่องนี้มากและมีเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ที่น่าสนใจ รวมถึงพัฒนาตนเองตลอดเวลาเช่นกัน แรงงานที่ต้องการทำงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์ อีกส่วนหนึ่งที่เกาหลีพัฒนาและกำลังเป็นที่สนใจของโลกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งหลาย ในเกาหลีเองมีการพัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ไปจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหนัก ใครที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรม, เทคโนโลยี, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิง การเรียนภาษาเกาหลีก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวได้ดีเช่นกัน

ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Tech Skill)

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อทั้งชีวิตประจำวันและการทำงานในทุกอุตสาหกรรม แล้วทุกอุตสาหกรรมก็กำลังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ตลอดจนหาทางประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรให้มากที่สุด การเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาตนเองทางด้านทักษะเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเช่น การเขียนโปรแกรม (Programing) ต่างๆ, UX, UI, ไปจนถึง AI (ปัญญาประดิษฐ์) สามารถที่จะทำงานในในทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ และเป็นตลาดแรงงานใหญ่ทั่วโลกที่กำลังต้องการในตอนนี้เลยทีเดียว ข้อดีของการมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีนี้ก็คือสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ทั่วโลก แล้วภาษาในทางด้านทางด้านเทคโนโลยีเป็นภาษาสากล ทุกคนทั่วโลกทำได้เหมือนกันหมดอย่างเท่าเทียม ถึงแม้ว่าจะสื่อสารภาษาพูดกันไม่เก่งนัก แต่หากคุณมีความสามารถหรือศักยภาพในด้านเทคโนโลยีก็จะทำให้มีชัยเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันคนที่เก่งเทคโนโลยียังสามารถหางานได้จากทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน อยู่ที่บ้านหรือประเทศของตน ก็สามารถทำงานได้เช่นกัน หรือแม้แต่เป็นฟรีแลนซ์ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ทุกที่ทั่วทั่วโลก

ทักษะในการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Skill)

การขายของหรือแม้แต่ประกอบธุรกิจอะไรก็จำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนอื่นแถบทั้งสิ้น การสื่อสารทางการตลาดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะกับอุตสาหกรรมใดก็ตาม หากเราสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิดการค้า การขาย การตลาด และการทำกำไรให้กับองค์กร ก็จะเป็นประโยขน์อย่างยิ่ง ดังนั้นการเรียนรู้การตลาดยุคดิจิตอลที่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และทำให้คุณมีโอกาสได้งานในตลาดแรงงานสากล เพราะปัจจุบันการสื่อสารของโลกทุกวันนี้ไร้พรมแดน และคนทั่วโลกต่างก็มีวัฒนธรรมร่วมเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมบริโภคและวัฒนธรรมทางการตลาดที่ผู้บริโภคทั่วโลกในยุคนี้ต่างก็เป็นคล้ายๆ กันหมด ใครที่รู้และสามารถจัดการการตลาดรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพกว่าย่อมได้เปรียบ ตลาดแรงงานสากลก็ยังมีความต้องการทางด้านนี้มากพอสมควรในยุคนี้ เมื่อก่อนอาจจะต้องการฝ่ายการตลาด, ฝ่ายโฆษณา, ฝ่ายขาย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสื่อสาร ฯลฯ แต่ในทุกวันนี้หลายองค์กรต่างยุบรวมฝ่ายต่างๆ เหล่านี้เป็นหนึ่งเดียว ประหยัดทั้งทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ หากใครที่สามารถทำงานเหล่านี้หลายๆ งานรวมกันได้ในคนคนเดียว ก็สามารถที่จะมีโอกาสได้งานที่สูง โดยเฉพาะงานในระดับสากลที่การสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิตอลยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กที่ต้องการผลักดันให้ตนเองประสบความสำเร็จและได้กำไร

ทักษะในการคิดและวิเคราะห์ (Critical Thinking & Analysis Skill)

โลกทุกวันนี้มีข้อมูลมากมายหากใครที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ได้ดีกว่าก็ย่อมทำให้ได้เปรียบในตลาดแรงงานสูง อันที่จริงทักษะในการคิดวิเคราะห์นี้จำเป็นต่อทุกการทำงานและทุกอุตสาหกรรม และการมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมนั้นยังช่วยยกระดับแรงงานจากระดับปกติเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับจัดการหรือบริหารได้ด้วยนั่นเอง การคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนั้นก็ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำรายได้และกำไร ผู้คนที่มีศักยภาพด้านนี้จึงมีความต้องการสูง แล้วหากมองเจาะลึกลงไป คนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีได้ดี มีตรรกะที่ยอดเยี่ยม ก็จะสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นั่นก็เป็นอีกหนึ่งศักยภาพที่ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังต้องการเลยทีเดียว แล้วการคิดวิเคราะห์นี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหาเรียนได้ หรือเป็นกันได้โดยฉับพลัน แต่อยู่ที่ประสบการณ์ ไหวพริบ ตลอดจนการมองอะไรรอบทิศ หลอมรวมให้เกิดความสามารถคิดวิเคราะห์ที่มีศักยภาพได้

ทักษะในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & Innovative Skill)

อย่างที่เกริ่นไปว่าไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดก็ตามก็ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนเองให้เกิดความน่าสนใจ ใครที่มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ก็จะเป็นที่สนใจของตลาดแรงงานสากล ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรหรือธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดสากลได้ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่โปรแกรม (Programing), แอบพลิเคชั่น (Application) ไปจนถึง สิ่งประดิษฐ์ทางนวัตกรรมใหม่ๆ (Invention & Innovation) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเปลี่ยนโลก เปลี่ยนธุรกิจ และทำกำไรได้ ก็จะยิ่งเป็นแรงงานมีศักยภาพที่ใครๆ ก็ต้องการ

ผู้มีอิทธิพลในด้านความคิดและการบริโภค (Influencer Skill)

อีกหนึ่งทักษะที่อาศัยตัวตนและความสามารถส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับทักษะการทำงานใดๆ ซึ่งใครที่สามารถสร้างอิทธิพลในด้านความคิดให้กับคนอื่น และสร้างอิทธิพลในการบริโภคได้ ก็จะได้รับความสำคัญจากแบรนด์ต่างๆ และสามารถทำงานได้ทั่วโลก เพราะใครๆ ต่างก็ต้องการขายสินค้า ตลอดจนได้รับการแนะนำจากคนที่น่าเชื่อถือหรือมีอิทธิพลต่อการบริโภค การคิด การตัดสินใจซื้อ หรือตัดสินใจทำอะไรต่างๆ นอกจากนี้ผู้มีอิทธิพลในด้านความคิดหรือองค์ความรู้ต่างๆ ก็ยังได้รับความน่าเชื่อถืออีกด้วย ด้วยยุคปัจจุบันที่สื่อต่างๆ ไร้พรมแดนมากขึ้น ใครก็สามารถสร้างให้ตนเองมีอิทธิพลทางความคิดขึ้นมาได้ ปัจจุบันเราจึงเห็นทุกอาชีพต่างก็ออกมาสร้างตัวตนของตนเองในโลกโซเชี่ยลและออนไลน์ สร้างอิทธิพลให้กลายเป็นที่เชื่อถือ สร้างฐานแฟนคลับ สร้างเครือข่ายของกลุ่มตน ซึ่งทักษะนี้ถือเป็นอีกทักษะที่กำลังได้รับความนิยม และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ทุกสายงาน และทำงานในระดับสากลได้ดี

ผู้มีทักษะในการถ่ายทอด ด้านการสอน หรือให้ความรู้ (Teaching & Knowledge Sharing Skill)

ในเมื่อโลกใบนี้ทุกวันต่างมีองค์ความรู้ต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนมีความใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ที่ตนไม่ถนัด หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเสริมความสามารถของตน หรือสร้างรายได้ให้กับตนได้ ทุกคนอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหมด การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นการเรียนรู้ได้ทั่วโลก เรียนรู้ได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา มีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีทักษะในการทอดสิ่งต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ดี หรือมีทักษะในการสอนให้คนสามารถเรียนรู้และปฎิบัติได้เป็น ตลอดจนสามารถให้ความรู้ในองค์ความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญได้ ก็จะได้รับความสนใจ และสามารถสร้างรายได้ได้ ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดสากล ซึ่งโลกทุกวันนี้ ใครที่รู้เยอะกว่า รู้มากกว่า ชำนาญมากกว่า รู้รอบมากกว่า มีทักษะชำนาญการหลายอย่างมากกว่า ก็สามารถได้เปรียบคนอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดแรงงาน หลายคนขวนขวายที่จะเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ของตนเองเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ดังนั้นใครที่ถ่ายทอดความรู้หรือสอนในเรื่องต่างๆ ได้ ก็จะเป็นที่ต้องการ และสร้างรายได้ได้ยอดเยี่ยมทีเดียว

ทักษะในการปรับตัวและเปิดรับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Adaptation & Learning Skill)

สุดท้ายแล้วทักษะที่จำเป็นที่สุดในการทำงานในตลาดแรงงานสากลก็คือการปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เพราะการที่เราไปร่วมงานกับองค์กรอื่นบางครั้งก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ หากเรามีอีโก้ หรือยึดถือแต่ในสิ่งที่ตนรู้ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น หรือเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ได้ ก็ย่อมทำให้โอกาสทำงานในตลาดแรงงานสากลลดลงเช่นกัน ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเมื่อเราก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลแล้วย่อมเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างมากมาย เราต้องพร้อมปรับตัว รับมือ และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับบุคลากรคนอื่นได้ ที่ทุกคนต่างก็พร้อมเปิดใจรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่นกัน ซึ่งหากใครที่ปรับตัวได้ยาก ก็จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลได้ยากเช่นกัน

ทักษะผสมผสาน (Mixed Skill)
คนเราไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือลงลึกในทักษะเดียวเสมอไป ในโลกทุกวันนี้ต้องการผู้ที่มีทักษะหลากหลายอย่าง มีทักษะที่สอง ทักษะที่สาม หรือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ใครที่มีทักษะมากกว่าหนึ่งอย่าง ย่อมมีทางเลือกในการทำงานได้หลากหลาย หรือใครที่สามารถผสมผสานทักษะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานได้ รู้จักนำทักษะโน้นมารวมกับทักษะนี้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทักษะเดิม ก็ย่อมเป็นแรงงานที่ได้เปรียบในตลาดสากลแน่ๆ ทักษะผสมผสานนี้ส่งเสริมให้คนมีความสามารถที่หลากหลายในตัว และรู้จักนำทักษะในด้านต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูง การเปิดรับทักษะใหม่ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับทักษะเดิมของตน หรือการเป็นคนรอบรู้ รอบความสามารถ ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสากลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และพร้อมจะเสริมทักษะใหม่ๆ ให้ตลอดเวลาด้วย

Thailand 4.0 กับการรองรับตลาดแรงงานสากล

ในเมืองไทยเองรัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อที่จะให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับการทำธุรกิจยุคดิจิตอล การร่างกฎหมายต่างๆ รองรับ การสร้างเครือข่ายต่างๆ การสนับสนุนโครงการต่างๆ หรือแม้แต่การมีนโยบายให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกอยู่ในขณะนี้เช่นกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเอื้อให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานและพัฒนาไทยได้ง่ายขึ้นด้วย แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในตลาดแรงงานระดับสากลชั้นนำของโลกเช่นกัน มีคนต่างชาติจำนวนมากที่สนใจมาทำงานในเมืองไทย รวมถึงพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเรียนรู้เพิ่มเติม :

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=46816&filename=foreign2_index

บทสรุป

โลกทุกวันนี้เป็นโลกแบบทัสมัยไร้พรมแดนขึ้นทุกวัน ตลาดแรงงานโลกเริ่มกลายเป็นตลาดเดียวกัน ทุกคนสามารถหาแหล่งงานจากทั่วโลกได้ง่ายดาย และทุกคนก็สามารถที่จะเสนอศักยภาพของตนเพื่อเป็นตัวเลือกในตลาดแรงงานสากลได้ด้วย อย่างที่รู้กันว่าในทุกวันนี้กำลังเกิดการปฎิวัติทางอาชีพและการงานมากมาย เกิดการปรับเปลี่ยนสู่โลกดิจิตอลที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นเรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ดังนั้นเราควรเตรียมความพร้อม พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของตนในด้านต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดแรงงานสากล ซึ่งข้อดีของมนุษย์นั้นก็คือการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด และไม่มีอะไรสายไปสำหรับการเรียนรู้เสมอ เพียงแต่ว่าใครที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนได้มากกว่ากัน และมีศักยภาพตามที่โลกใบนี้ต้องการได้มากกว่ากัน

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ