บริษัท 220 ประเทศทั่วโลก บริหารงานบุคคลอย่างไร?

ประเด็นสำคัญ
  • องค์กรของยุโรปหรืออเมริกาโดยส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปตามแต่ละประเทศ อีกด้านหากเป็นองค์กรของญี่ปุ่นจะมีมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแบบของตัวเอง และจะยึดมั่นในวิธีการของตัวเองพอสมควร
  • ปัญหาที่องค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญในการจัดการบริหารงานบุคคลคือ การดูแลพนักงานของออฟฟิศในแต่ละประเทศนั้นสวนทางกัน, ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • บริษัท Orange S.A. มีขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนอนาคตในการทำงานให้กับพนักงาน คือ เพิ่มสกิลที่จำเป็นในการทำงาน, นำ HR เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดึงความสามารถของพนักงานออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นองค์กร

บริษัท 220 ประเทศทั่วโลก บริหารงานบุคคลอย่างไร?

องค์กรระดับโลกจะมีออฟฟิศอยู่ในหลายๆ ประเทศ และเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขาให้เติบโตขึ้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

และแน่นอนว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรเหล่านั้นต้องมีความหลากหลายเช่นกัน ดังนั้นการจะทำให้พนักงานทั้งหมดมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กรและสามารถมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้นั้น การบริหารงานบุคคลมีส่วนสำคัญอย่างมาก

ในครั้งนี้เราจะขอแนะนำการจัดการบริหารงานบุคคลขององค์กรระดับโลก มาดูกันว่า พวกเขามีการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้างครับ

ปัญหาการจัดการบริหารงานบุคคลที่ องค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่

จากการสำรวจ “องค์กรระดับโลกมีมาตรการที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันในแต่ละที่หรือไม่” นั้น ได้ผลลัพธ์ว่า องค์กรของยุโรปหรืออเมริกาโดยส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปตามแต่ละประเทศ อีกด้านหากเป็นองค์กรของญี่ปุ่นจะมีมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแบบของตัวเอง และเขาจะยึดมั่นในวิธีการของตัวเองพอสมควร

นอกจากนั้นแล้ว ในการจัดการบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีนั้น ต้องการแนวทางที่ไม่เหมือนใคร มีความเฉพาะตัวและมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะของตัวเองแบบองค์กรของญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถจัดการหรือรองรับกับปัญหาได้ทั้งหมด

ปัญหาที่องค์กรทั่วโลกเผชิญในการจัดการบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้

  • การดูแลพนักงานของออฟฟิศในแต่ละประเทศนั้นสวนทางกัน

การจะจัดการกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็น การสรรหา เนื้อหาการจ้างงาน สวัสดิการ รวมไปถึงเงินเดือนให้คล้ายคลึงกันทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่มีอยู่หลายแห่งทั่วโลก การจะทำให้แนวทางในการจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้นั้น ต้องใช้จำนวนคนอย่างมาก

  • ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เป้าหมายหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรระดับโลกคือ ทำให้พนักงานที่มีความหลากหลายซึมซับและเข้าใจวัฒนธรรม รวมไปถึงค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพียงแต่ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ทำให้ยากต่อการปรับให้เข้ากัน

  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทุกประเทศมีกฎหมายแรงงานและแผนกบุคคลของตนเอง ดังนั้นออฟฟิศย่อยในแต่ละประเทศจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างจากบริษัท Orange S.A. ของฝรั่งเศส

Orange S.A.
Orange S.A. คือบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีลูกค้ามากกว่า 256 ล้านทั่วโลกและพนักงานมากกว่า 170,000 คน เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือใหญ่ที่สุดติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกและใหญ่เป็นอันดับสี่ในยุโรป

Orange S.A. ได้เริ่มโปรเจคที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาโดยการนำสิ่งที่เรียกว่า Essentiels 2020 มาปรับใช้ในองค์กร โดยส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่าง บริษัท และพนักงาน

ในส่วนหนึ่งของโปรเจคนี้ยังรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ และสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและองค์กร

โดยเป้าหมายคือ ต้องการให้ภายในปี 2019 พนักงานเก้าในสิบคนรู้สึกอยากแนะนำ Orange ให้เพื่อนและคนรู้จักในฐานะบริษัทที่น่าเข้าไปทำงาน เป็นต้น

นอกจากนั้น Orange S.A. มีขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนอนาคตในการทำงานให้กับพนักงาน โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

  • เพิ่มสกิลที่จำเป็นในการทำงาน

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของธุรกิจการสื่อสาร Orange จึงมีการให้บริการโปรแกรมฝึกอบรมที่ได้มีการพัฒนามากขึ้นแก่พนักงาน

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังให้พนักงานจากแต่ละประเทศเข้าร่วมการอบรมด้วยกัน ให้พวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจกันและกันมากขึ้น และเพิ่มความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวให้กับพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แก่องค์กร

  • นำ HR เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมายอีกอย่างของ Orange S.A. คือต้องการยกระดับการทำงานของบริษัทลูกที่อยู่ในประเทศต่างๆ ให้ดีขึ้น

โดยเริ่มจากการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น และเพิ่ม HR เทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้กับทุกบริษัทในเครือของ Orange S.A. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมาตรฐานที่เท่ากัน

ซึ่งการนำ HR เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการที่สวนทางกันของแต่ละประเทศ และเพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกับองค์กร และรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้

  • ดึงความสามารถของพนักงานออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นองค์กร

Orange S.A. เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วโลกเข้ามาสมัครงานได้

โดยดึงเอาความสามารถของพวกเขาออกมาให้ได้มากที่สุด และสำหรับผู้ที่มีผลงานดี โดดเด่น ทางบริษัทก็จะมอบหมายให้เขาอยู่ในตำแหน่งบริหารเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพของบริษัทต่อไป

และเพราะแบบนั้นคนเก่งหลายๆ คนจึงได้รับมอบหมายให้ประจำอยู่ในทีมที่มีพนักงานจากหลากหลายประเทศหรือบริษัทที่อยู่ในเครือทั่วโลก

 

Orange S.A. เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่าแสนคนทั่วโลก และมีการจัดการบริหารงานบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง

องค์กรระดับโลกองค์กรอื่นๆ ก็กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลเช่นเดียวกัน และพวกเขาก็มีวิธีจัดการกับปัญหาด้วยแนวทางที่คิดค้นขึ้นมาปรับใช้กับบริษัทของพวกเขาเอง

ในปัจจุบัน บริษัทจำนวนไม่น้อยที่กำลังพิจารณาจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สิ่งที่บริษัทเหล่านี้ควรทำคือ ศึกษารูปแบบการจัดการบริหารงานบุคคลจากองค์กรระดับโลกเหล่านี้ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดตามมาได้ เช่น นำ HR เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพระดับโลกเข้ามาปรับใช้ในองค์กร

อย่าง บริการระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล Workday หรือ บริการระบบบริหารงานบุคคล Oracle HCM Cloud ที่มีภาษารองรับมากกว่า 35 ภาษาทั่วโลก, Kenexa บริการการฝึกอบรมพร้อมด้วยการประเมินผล และ บริการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล POSITIVE

เชื่อว่าบริการเหล่านี้จะช่วยทำให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับ

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ