The Great Resignation เทรนด์ที่ไทยยังมองข้าม

Highlight

 • รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid) หรือการผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศ และการทำงานจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ คือแนวทางการทำงานที่กำลังมาแรง  
 • แต่มีหลายองค์กรที่กังวลว่า ประสิทธิภาพในการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid) จะลดน้อยลง เมื่อเทียบกับการทำงานในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว 
 • ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่กังวลเรื่องการลาออกระลอกใหญ่ หากมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าออฟฟิศ และสามารถประสานความร่วมมือกับพนักงานได้ จะช่วยให้งานราบรื่นอย่างแน่นอน

The Great Resignation เทรนด์ที่ไทยยังมองข้าม

เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงเกิดการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก แต่ก็ยังเกิดการลาออกครั้งใหญ่ หรือ The Great Resignation เมื่อพนักงานจำนวนมากกลับเป็นฝ่ายชิงยื่นใบลาออกก่อนแทน

แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย หลายออฟฟิศก็เริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำรวจเทรนด์ระดับโลกกลับพบว่า…

มีพนักงานสัดส่วนถึง 2 ใน 3 อาจยื่นใบลาออกถ้าบริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าออฟฟิศเต็มเวลา

สำหรับกระแสในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามเทรนด์เดียวกับเทรนด์โลกหรือไม่ ?

ในปี 2565 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ได้สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจำนวน 189 ท่าน พบว่ามีผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนมากที่เห็นด้วยกับรูปแบบการทำงาน Work From Home แต่ในขณะเดียวกัน มีผู้บริหารและพนักงานอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

ประเด็นสำคัญจากการสำรวจ สามารถสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้

1.องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเริ่มให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศแล้ว 

รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid และการกลับสู่ออฟฟิศ 100% เป็นทางเลือกสำหรับองค์กรหลังจากนี้ การสำรวจพบ 49% ใช้รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid และ 40% กลับเข้าสู่การทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบ จากกรณีที่เคยมีประเด็นคุยกันว่าการทำงานแบบ Remote Work จะกลายเป็น New Normal หรือไม่ พบว่า มีองค์กรเพียง 1% ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Remote 

2.ทำงานที่ออฟฟิศ ประสิทธิภาพต่างกับทำงานที่บ้าน

The Great Resignation เทรนด์ที่ไทยยังมองข้าม

เมื่อถามถึงประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Hybrid และ Remote เมื่อเทียบกับการกลับเข้าออฟฟิศพบว่ามุมมองในเรื่องแตกต่างกัน 38% ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าประสิทธิภาพการทำงานแบบ Hybrid และ Remote ไม่แตกต่างจากการไปทำงานที่ออฟฟิศ​ในขณะที่ 32% มองว่าประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการเงิน และ 30% มองว่าประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ 

3.องค์กรกลัวพนักงานไม่ให้ความร่วมมือ

การประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่องค์กรเป็นกังวลมากที่สุดหลังจากนี้ หากต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องทำคือการวางแผนดังต่อไปนี้

 • สื่อสารเจตจำนง (Purpose) อันเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร
 • ทำให้เห็นความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายองค์กร ทีม บุคคล และการประสานระหว่างแผนก
 • พัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีมให้พนักงานทุกระดับ
 • สร้างประสบการณ์และแรงจูงใจในออฟฟิศที่สนับสนุนการทำงานแบบเจอตัวและประสานความร่วมมือ

HR มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

Q&A HR Board

Q: คำนวนอัตราการลาออกอย่างไร

การคำนวณอัตราการลาออก ต้องรวมพนักงานที่เป็นสัญญาจ้างเข้าไปด้วยหรือไม่ครับ

 

A: นับพนักงานสัญญาจ้างตอนเข้าใหม่ด้วยหรือไม่ ถ้านับเข้าใหม่ ต้องเอามาคิดตอนลาออกด้วยครับ

จากประสบการณ์ผมนับพนักงานสัญญาจ้างรวมอัตรา Turnover rate ด้วยครับ แต่แยกรายละเอียดเพิ่มเติมในการวิเคราะห์พนักงานประจำ กับ พนักงานสัญญาจ้าง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับ

,,, (คลิกดูคำตอบทั้งหมด👇)

Q&A HR Board

4.อยากให้พนักงานเข้าออฟฟิศ นโยบายการทำงานต้องยืดหยุ่น

องค์กรส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าออฟฟิศ โดยจำเป็นต้องวางนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น และพัฒนาทักษะคนในเรื่องการทำงานเป็นทีม การสร้างนโยบายความยืดหยุ่นและสัมพันธ์ภาพในการทำงานประกอบด้วย

 • สร้างนโยบายความยืดหยุ่นของเวลาเข้า-ออกงาน
 • ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่เกินความจำเป็น โดยเฉพาะกระบวนการที่ต้องใช้กระดาษ
 • หาเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสาร การทำงาน อนุมัติ และติดตามผลลัพธ์ผ่านระบบออนไลน์
 • จัดสถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานคนเดียวและการทำงานเป็นทีม 
 • ปรับรูปแบบการจ้างงานและสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่น

5.การลาออกครั้งใหญ่ จะไม่เกิดขึ้นที่ไทย

ผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่กังวลเรื่องการลาออกระลอกใหญ่ (Great Resignation) ผลสำรวจที่ออกมาพบว่า 51% ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทย แม้คนจะรู้ว่าทำงานที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนในบ้านเราที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานจากบ้าน อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างโหยหาในช่วงไม่ได้เจอกันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ 85% ขององค์กรทำการสำรวจจะทยอยเรียกพนักงานกลับอย่างเต็มรูปแบบในช่วงครึ่งปีหลัง

อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองต่อไปในระยะยาว และใครจะไปรู้ ในอนาคตอันใกล้มันอาจเกิดขึ้นที่เมืองไทยจริง ๆ ก็เป็นได้

Slingshot Logo

Slingshot Group เชื่อว่าความเป็นผู้นำสามารถสร้างได้ ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี เราได้พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรกว่า 100,000 คน มากกว่า 1,000 องค์กร ให้ก้าวถึงขีดความสามารถและใช้ศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ด้าน Leadership ของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

HR Explore Green

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Green

Relation Tags