Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

HIGHLIGHT

  • ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว HR ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
  • ความสำเร็จขององค์กรวัดได้จากการที่ HR สามารถเข้าถึงความต้องการพนักงานในระดับปัจเจกบุคคลได้ (Personalization) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดเย็บวิธีการทำงานที่เหมาะสม และช่วยให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จง่ายขึ้น
  • การเข้าใจความต้องการของพนักงานรายบุคคลช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เช่น การรักษาพนักงานเก่า ช่วยดึงดูดพนักงานใหม่ ช่วยประหยัดทั้งงบประมาณ เวลา ทรัพยากร และที่สำคัญช่วยสร้างกำไรมหาศาล
  • หากไม่รู้จะเริ่มเจาะใจพนักงานให้ได้ผลอย่างไร Workday เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยแก้ปัญหานั้น สามารถช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร และพร้อมช่วยให้องค์กรที่ใช้งานบรรลุเป้าหมายแห่งอนาคต

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

ในยุคที่สงครามการแย่งชิงพนักงานรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หาก HR ยังทำงานด้วยวิธีการและแนวคิดเดิม ๆ อาจทำให้สูญเสียพนักงานที่มีค่าไประหว่างทางได้

HR ยุคใหม่จึงต้องรีบเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการค้นหาความต้องการของพนักงานแต่ละคน (Personalization) เหมือนการตัดเย็บเสื้อผ้าให้เข้ากับร่างกายพนักงานรายคนนั่นเอง

เพราะเมื่อสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ ก็จะสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Engagement) และทำให้เกิดประสบการณ์การทำงานที่ดี (Employee Experience) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร

ทำไมการตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกระดับจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ? HR ควรปรับตัวอย่างไร ? และควรใช้เครื่องมือใด ? ติดตามได้ในบทความนี้

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

หมดยุค One Size Fits All ถึงเวลาหาไซซ์ที่ใช่รายบุคคล

คนคือหัวใจหลักขององค์กร พนักงานทุกคนจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยพาองค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย แต่พนักงานแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน หากใช้กฏเกณฑ์เหมือนกันหมด อาจไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่

เหมือนที่ แจ็คเกอลีน เน็ดวิน (Jacqlyn Nedvin) จาก Forbes Human Resources Council ระบุว่า โลกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น หมดยุค One Size Fits All หรือการบริหารจัดการแบบเดียวทั้งองค์กรแล้ว แต่ต้องสำรวจความคิดเห็นพนักงานแต่ละคน-แต่ละฝ่ายอย่างจริงจัง เพื่อเฟ้นหาองค์ประกอบในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานมากที่สุด

ยกตัวอย่าง บางบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานกำหนดร่วมกันว่าอยาก Upskill และ Reskill ในทักษะใดบ้าง บางคนอาจสนใจเรียนภาษาที่ 3 บางคนอาจสนใจการเรียนเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม ไปจนถึงบางคนสนใจเรียนตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ ซึ่งทุกบทเรียนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง

ฉะนั้น เมื่อความต้องการของพนักงานแต่ละคนแตกต่างกัน จึงเป็นความท้าทายของ HR ที่ต้องเข้าอกเข้าใจพนักงานให้มากที่สุด

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

ภารกิจ HR ยุคใหม่ ต้องหมั่นเติมไฟพนักงานไม่ให้มอด

มีการสำรวจของ Gartner เมื่อปี 2022 พบว่า พนักงานมากถึง 58% เครียดเพราะเรื่องงาน และมีกว่า 41% ต้องทำงานนอกเวลามากถึง 9 ชั่วโมงแบบไม่ได้ค่า OT ส่งผลให้เกิดอาการ Burnout ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่พบเจอทั่วโลก

นอกจากนี้ Gartner ยังสำรวจความคิดเห็นของ HR Leader มากกว่า 800 คน พบว่า มีพนักงานเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่มั่นใจในเส้นทางอาชีพของตัวเอง ขณะที่พนักงาน 3 ใน 4 จะมองหาลู่ทางในการเติบโตจากบริษัทข้างนอกเสมอ

สาเหตุมาจาก HR ไม่สามารถอธิบายให้พนักงานเข้าใจได้ว่า เส้นทางอาชีพของพวกเขาเมื่ออยู่ในองค์กรเดิมจะเป็นอย่างไร ? จะเติบโตขึ้นอย่างไร ? ทำให้ไฟในการทำงานมอดดับลงเช่นกัน

HR จึงจำเป็นต้องเริ่มสำรวจและฟังเสียงของพนักงานอย่างจริงจังว่า อะไรที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีไฟลุกโชนอีกครั้ง ? อะไรที่ทำให้พนักงานมีศักยภาพมากขึ้น ? ไปจนถึงการหาคำตอบว่าทำไมพนักงานถึงอยากลาออก ? นำไปสู่คำถามสำคัญว่า องค์กรจะทำอย่างไรจึงตอบสนองความต้องการของพนักงานได้นั่นเอง

การสำรวจพนักงานเพื่อเข้าใจ จึงเป็นก้าวแรกที่ก็จะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรต่อไป

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

ยุคสมัยเปลี่ยน HR เปลี่ยน จากครูฝ่ายปกครอง สู่เพื่อนคู่คิด

เมื่อ One Size Fits All ไม่ได้ผลอีกต่อไป HR จึงควรเป็นเพื่อนคู่คิดของพนักงาน รวมไปถึงการเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงานเข้าหากัน 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ HR จะต้องสร้าง เพราะช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย ทั้งยังสามารถเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Engagement) ได้

ทั้งนี้ ประโยชน์ของ Employee Engagement จะทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รับรู้ว่าองค์กรใส่ใจดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงพนักงานจะเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้งอกงามขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะสามารถประหยัดทั้งเงิน เวลา และทรัพยากร ไม่ต้องรับสมัครและเทรนพนักงานใหม่อยู่บ่อย ๆ นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2022 Gallup สำรวจพบว่า พนักงานออฟฟิศทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ที่ 21% เท่านั้น โดยประเทศที่มีมากสุดคือสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 33%

ส่วนในประเทศไทย หากเทียบเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พนักงานชาวไทยมีความผูกพันต่อองค์กรสูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศแถบนี้ เป็นรองเพียงประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น โดยมีค่าความผูกพันอยู่ที่ 26% เพิ่มขึ้นจากปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มาก เพียงแค่ 1%

แม้ตัวเลขอาจไม่ได้สูงมาก แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานเพื่อพนักงานมากขึ้น และจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

อยากให้องค์กรเดินหน้า HR ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในโลกที่เทคโนโลยีล้ำสมัยเกิดขึ้นแทบทุกวัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสาขาอาชีพย่อมได้รับอิทธิพลของเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย

แวดวง HR เองก็เช่นกัน เพราะการเลือกใช้ HR Tech สามารถพลิกองค์กรหนึ่งให้กลายเป็นผู้ชนะในสงครามแย่งชิงตัวคนเก่ง (War of Talent) ได้

เพื่อให้องค์กรเดินหน้าท่ามกลางโลกเทคโนโลยี HR จำเป็นต้องใช้ HR Tech ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการสำรวจว่าองค์กรจำเป็นต้องเสริมอะไร เช่น เราต้องใช้ HR Tech เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ, ใช้ Machine Learning มาช่วยในการ Upskill-Reskill พนักงาน หรือกระทั่งใช้ Gamification เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร

ถึงเวลาแล้วที่แต่ละองค์กรต้องมองหาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน และพร้อมก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาอีกมากมายในอนาคต

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

Workday เทคโนโลยีที่พร้อมพาองค์กรสู่เป้าหมายในอนาคต

ปฏิบัติการเจาะใจ ตัดเย็บตามความต้องการของพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้คนในองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก เพราะทุกวันนี้มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยให้การทำงานของ HR ง่ายขึ้นหลายชิ้น 

และหนึ่งในนั้นก็คือ Workday แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับสารพัดปัญหาด้าน HR มาพร้อมโซลูชั่นต่าง ๆ จากการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าจะช่วยให้องค์กรเติบโตตามเป้าหมายได้

Workday จึงเป็นทางออกของปัญหาด้าน Human Capital Management โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยงาน HR และองค์กรได้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น Workday Core HCM, Workday Peakon Employee Voice, Workday Talent Optimization, Workday Learning, Workday Recruiting และ Workday Adaptive Planning เป็นต้น รวมถึง Workday Financial Management ซึ่งสามารถช่วยเหลือองค์กรได้ดังต่อไปนี้

 

1. ช่วย HR และผู้บริหารอยู่ใกล้และอยู่กลางใจพนักงานแต่ละคน

หากอยากผูกมิตรกับพนักงาน รู้ทุกเรื่องราวกับเป็นคนรู้ใจ Workday มีผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Workday Peakon Employee Voice ที่ช่วยสำรวจความคิดเห็น เข้าใจความรู้สึกและสิ่งที่พนักงานต้องการ โดยใช้หลักการรับฟังเสียงของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานรายปีทั่วไป

เพราะ Workday Peakon Employee Voice เป็นระบบที่เปิดกว้างให้พนักงานมีส่วนร่วมกับทุกการเปลี่ยนแปลงของบริษัทได้ทุกที่ ทุกเวลา มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จากพนักงานจะปรากฏเป็น Dashboard หรือ Report ให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพิ่มโอกาสที่จะสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานแต่ละคน

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

 

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

2. เครื่องทุ่นแรงชั้นดีในการสร้าง Employee Experience 

จุดเด่นของ Workday อยู่ที่การมีระบบที่ช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีมากมาย โดยในหัวข้อนี้จะขอแนะนำ 3 ผลิตภัณฑ์และบริการเด่น ๆ ประกอบด้วย Workday Today, Workday Journeys และ Workday Assistant ที่ต่างมีคุณลักษณะน่าสนใจ และน่าจะตอบโจทย์กับแต่ละองค์กรได้ไม่ยาก

Workday Today หรือ Home Page ของระบบ Workday ที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันเป็นไปอย่างราบรื่น ในแพลตฟอร์มจะระบุถึง Task ที่จำเป็นต้องทำในระบบ Workday HCM โดยไม่ต้องเข้าไปที่เมนูอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ รวมถึงประกาศสำคัญขององค์กร คลอดจนการให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ตัดเย็บมาอย่างลงตัวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน

Workday Journeys คือเครื่องมือที่จะช่วยนำทางพนักงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เช่น แนะนำสิ่งที่ควรทำในการเข้ามาทำงานในช่วงแรก (onboarding) การเติบโตของเส้นทางอาชีพ ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ควรทำอะไรก่อนหลัง ไปจนถึงให้คำแนะนำสำหรับพนักงานที่ได้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้บริหารองค์กร ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีเพื่อนคู่คิดคอยอยู่เคียงข้าง ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น และทำงานได้อย่างราบรื่น

ปิดท้ายที่ Workday Assistant หรือโปรแกรม Chatbot ที่ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและองค์กร เมื่อถามอะไรไปแล้ว สามารถมั่นใจว่าจะได้คำตอบกลับมาอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เช่น หากถามถึงวันหยุดที่ใช้ไปและคงเหลือ ระบบของ Workday Assistant จะประมวลข้อมูลของผู้ถามที่มีอยู่ในระบบ และตอบกลับด้วยความถูกต้อง

มากไปกว่านั้น พนักงานยังสามารถเข้าถึง Workday Assistant ได้ผ่านทางการแชทใน Microsoft Teams และ Slack ด้วย เรียกได้ว่า Workday อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นไปอีกขั้น

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

3. เปิดโลกผู้บริหาร เห็นภาพอนาคตตรงกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้า

ดังที่กล่าวไปว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกไปทุกขณะ ทั้งจาก AI และ Machine Learning รู้หรือไม่ว่าภายในปี 2030 อาจมีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นในรูปของงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสูงถึง 85% และถือเป็นโอกาสที่ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับองค์กร รองรับอนาคตได้

Workday มีผลิตภัณฑ์ด้าน HR Solution อีกหลายรูปแบบที่ช่วยให้องค์กรเดินไปสู่โลกอนาคตด้วยความพร้อม ทั้ง Workday Talent Optimization และ Workday Learning ที่จะช่วยติดอาวุธให้พนักงานพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต, Workday Recruiting บริการที่จะช่วยหาพนักงานมากความสามารถเข้ามาสู่องค์กร ช่วยผู้บริหารขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Workday ยังใช้งาน AI ให้เกิดประโยชน์ด้วย Career Hub ซึ่งเป็น AI-Based Portal ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพที่ตั้งเป้าไว้ได้ ผ่านการนำข้อมูลของพนักงานในระบบมาวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์ Skills ที่พนักงานมีและสนใจอยากเรียนรู้ เพื่อแนะนำ Mentor และเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถ และความถนัดที่มีอย่างสุดทาง ไปจนถึงการ Upskill และ Reskill ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Learning Content และยังแนะนำงานรายโปรเจกต์ในองค์กร (Gig) ให้พนักงานได้มีโอกาสลงมือทำเพื่อฝึก Skill ใหม่ๆ อีกด้วย

การทำ Employee Engagement ผ่านระบบเหล่านี้ของ Workday จะช่วยสร้าง Employee Experience ให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการทำงาน ได้ตัดเย็บความต้องการให้ตรงกับพนักงานแต่ละคนมากที่สุด

และไม่เพียงพนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กรเท่านั้น แต่ HR ไปจนถึงผู้บริหารองค์กรก็จะได้รับประโยชน์จากการตัดเย็บดังกล่าวเช่นกัน 

เพราะอย่าลืมว่าพนักงานนั้นสำคัญไม่แพ้ผู้บริหาร หากสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ ย่อมช่วยให้ผู้บริหารพึงพอใจ และองค์กรเดินหน้าไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างง่ายดาย

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

 

Personalization is Key : โลกการทำงานยุคใหม่ HR ต้องเจาะใจพนักงาน

บทสรุป

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา HR ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเช่นกัน อย่าลืมว่าหมดยุค One Size Fits All การบริหารจัดการแบบเดียวทั้งองค์กรแล้ว 

การซื้อใจพนักงานด้วยการตอบสนองความต้องการแต่ละคนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ขอเพียงแค่ HR สำรวจและทำความเข้าใจพนักงานอย่างแท้จริง พวกเขาก็พร้อมจะให้ใจเรากลับมาแน่นอน

Workday พร้อมช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และพร้อมให้บริการที่เป็นประโยชน์ เป็นทางออกให้แก่ทุกองค์กร หาก HR ท่านใดสนใจระบบต่าง ๆ ของ Workday สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์นี้

http://www.workday.com/en-sg/pages/workday-for-thailand.html

 

Relation Tags