คุยกับ HR 50+ คน “ทำไม HR ถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้”

คุยกับ HR 50+ คน “ทำไม HR ถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้”

“คน” คือหัวใจสำคัญขององค์กร และฝ่ายที่ต้องดูแลบริหารคนโดยตรงก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปี 2023 นี้ HR NOTE กําลังก้าวสู่ปีที่ 5 ปีในประเทศไทย และได้รีแบรนด์ใหม่ในชื่อว่า HREX.asia 

เพื่อเตรียมพร้อมให้การเปลี่ยนผ่านสู่ HREX.asia เป็นไปอย่างราบรื่น หลายเดือนที่ผ่านมา ทีมบรรณาธิการของ HREX.asia จึงสร้างสรรค์โปรเจกต์สัมภาษณ์ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากแผนกทรัพยากรบุคคลจํานวนมากกว่า 50 คน ในคําถามเดียวกันคือ

“ทำไม HR ถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้”

เราได้รับคำตอบที่หลากหลายถึงความสำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตของบริษัท แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือ HR สนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้จริง

บุคคลที่ HREX.asia ได้พูดคุยสัมภาษณ์ด้วยมีใครบ้าง และพวกเขาให้คำตอบที่น่าสนใจไว้อย่างไร สามารถอ่านได้จากในบทความนี้เลย

#1 Hiromichi Kawata | Managing Director | Reeracoen Thailand

คุยกับ HR 50+ คน “ทำไม HR ถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้”

“HR คือพื้นฐานสำคัญของทีม และเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกองค์กร หน้าที่ของ HR ในการสนับสนุนการเติบโตขององค์กร จะต้องหาทางเชื่อมพนักงานในองค์กร ให้มองเห็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการทำงานขององค์กร เพราะเมื่อมีเป้าหมายเดียวกัน ก็จะช่วยให้เดินหน้าไปถึงเป้าหมายด้วยดีได้

“ไม่เพียงแค่นั้น HR ยังสามารถยกระดับองค์กรได้ ด้วยการออกแบบวิธีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้ดีขึ้น ถือเป็นงานสำคัญหาก HR ออกแบบผิดวิธี ย่อมไม่สามารถสนับสนุนองค์กรให้ทำตามเป้าหมายได้ ซึ่งไม่เพียงแค่สำคัญต่อพนักงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้า ผู้คนภายนอก ตลอดจนสังคมเช่นกัน

“อีกสิ่งที่ HR ต้องไม่ลืมก็คือ HR จะต้องสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรด้วย เพราะตราบใดที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นตามมา”

#2 อภิชาติ ขันธวิธิ | Chief Executive Officer | QGEN Consultant

“การเติบโตขององค์กรเกิดจากหลายองค์ประกอบ องค์ประกอบใหญ่ ๆ 4 ตัวในการที่จะทำให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต เริ่มตั้งแต่ 1.Process หรือขั้นตอนในการทำงาน 2.Structure โครงสร้างขององค์กร 3.เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอีกองค์ประกอบที่สำคัญนั่นคือ People หรือคน โดยจะมี 2 องค์ประกอบสำคัญที่ HR จะเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะนั่นคือ Structure และ People

“ในงานของ HR เองที่มองเห็นตั้งแต่เป้าหมายขององค์กร และมันจะเป็นตัวกำหนดว่า โครงสร้างขององค์กรควรมีหน้าตาอย่างไร ตัวกำกับที่สำคัญในทุกวันนี้คือ ถ้าองค์กรเองต้องแข่งขันกับตลาด แข่งขันกับสถานการณ์ สิ่งที่จำเป็นต้องทำเยอะ ๆ คือการหาว่า เราจะทำงานอย่างไรให้เร็วขึ้นกว่าเดิม มีสปีดที่ดีขึ้นกว่าเดิม Structure ขององค์กรแบบไหนที่จะส่งเสริมทั้งความเร็ว และส่งเสริมคุณภาพ ที่จะทำให้องค์กรของเราแตกต่างจากคู่แข่งได้

“Structure จะเป็นตัวกำหนดตั้งต้นที่สำคัญ เราเองให้ฐานะ HR รู้ดีว่า Structure จะบอกถึงทั้ง Job Scope, Job Description, Job Evaluation ซึ่งมันจะไล่ยาวไปยังกระบวนการทำงานของ HR ทั้งหมด การทำตามกระบวนการทั้งหมดจะเป็นตัวผลักดัน Performance ของพนักงาน หรือ People

“หน้าที่ของ HR ในภาคของ People พี่เองไม่เคยจำกัดความ HR ออกมาเป็น Tools หรือ เครื่องมือต่าง ๆ ว่า HR จะต้องไปทำ Recruiting ต้องไปทำ Development ต้องไปทำ Performance Management System แต่ หน้าที่ของ HR คือการทำอย่างไรก็ได้ ให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของคนในองค์กรออกมามากที่สุด กลายเป็นว่า HR ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ไม่ยึดติดสิ่งเดิม ๆ วิธีเดิม ๆ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของคนในองค์กรให้ได้มากที่สุด

“และหากทำได้แบบนี้ HR มีทัศนคติในการทำงานแบบนี้ ก็จะทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน”

#3 ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล | บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การที่ HR มีหน้าที่ดูแลคน เพื่อช่วยให้คนสามารถพัฒนาองค์กรได้ ในเมื่อองค์กรก็คือคน ดังนั้นการที่องค์กรจะเติบโตได้ต้องมีคนคุณภาพ HR ถือเป็นด่านแรกที่ดูแลเรื่องคน ตั้งแต่เริ่มคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงาน การดูแลความเป็นอยู่ของคนในองค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานได้เติบโตในองค์กรต่อไป

“HR ที่ดี ต้องมีองค์ประกอบหลายมิติ มิติที่ 1 HR ต้องมีความรู้ความเข้าใจภาคธุรกิจขององค์กร รู้เท่าทันความเป็นไปขององค์กร เพื่อช่วยคิด และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ว่าผู้บริหารจะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปในทิศทางใด ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านคน ทั้ง Capacity และ Capability ให้องค์กรเติบโตต่อไปได้ตามเป้าหมาย

“มิติที่ 2 HR ควรดูแลคนของเราด้วยหัวใจ ใช้ใจทำงานควบคู่ไปกับพนักงานในองค์กรด้วย ทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างมีความสุข ต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงพนักงาน แต่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นเสมือนคนในครอบครัวของบริษัทด้วย

“2 สิ่งนี้อาจจะยาก แต่ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ต้องสร้างจุดสมดุล เพื่อให้ HR ผลักดันทั้งคนและองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน”

#4 สุนทร เด่นธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | Humanica

“สมมติเราบอกว่า ปีหน้าองค์กรจะขยายเป็นธุรกิจข้ามชาติ, จะเติบโต 2 เท่าใน 2 ปีข้างหน้า หรือกำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปจากเดิม ฯลฯ กลยุทธ์และทิศทางองค์กร เหล่านี้จะกระทบต่องาน HR ทั้งหมด

HR จะต้องเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้น- กลาง- ยาว มองว่าทรัพยากรในปัจจุบันเพียงพอไหม มีความสามารถด้านไหน และต้องการด้านใด สิ่งเหล่านี้สามารถดูได้จากฐานข้อมูลใน HR System เช่น การเปลี่ยนเป็นธุรกิจข้ามชาติจะส่งพนักงานเดิมไปหรือไม่? หรือสรรหาพนักงานใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่น? หรือการบอว่าจะเติบโต 2 เท่า มันไม่ใช่แค่การขยายกำลังการผลิต แต่ต้องดูว่า Workforce ที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่? หรือต้องวางแผนเพิ่มกำลังคน HR จะต้องวางแผนให้ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจด้วยเช่นกัน

“นี่จึงเป็นเหตุผลที่บอกว่า HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร เพื่อทำให้องค์กรบรรลุจุดประสงค์นั่นเอง”

#5 วีรภัทร กีรติวุฒิกุล | Chief People Officer | Bitkub

“ถึงแม้งาน HR จะเป็นงานเบื้องหลัง แต่ว่า HR ถือเป็นทีมเบื้องหลังที่คอยซัพพอร์ตการเติบโตขององค์กรทั้งในเชิง Headcount เมื่อเรามีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น จำนวนพนักงานเราต้องเพิ่มมากขึ้น

“สองคือการสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้แข็งแรง คนที่เข้ามาแล้วต้องอยากอยู่ต่อ ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วอยากออกไปเพราะรู้สึกว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ตรงกับสิ่งที่เขามองหา

“สุดท้ายก็คือการดูแลพนักงาน ทั้งในเรื่องการให้ Benefit ต่าง ๆ หรือทำให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานนั้นไม่น่าเบื่อ ไม่ใช่เข้ามาเพื่อทรมานตัวเอง แต่ว่าเข้ามาทำงานอย่างมีความสุข

“ฉะนั้น HR ที่ดีต้องทำงานด้วยใจ คอยให้บริการและช่วยเหลือพนักงาน สนับสนุนให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงฝีมือ ได้คิดอะไรใหม่ ๆ ก็จะทำให้ผลงานของเขาเองดียิ่งขึ้น”

#6 วิเชียร ชนาเทพาพร | ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหาร | JopTopGun

“HR สนับสนุนการเติบโตขององค์กรมาโดยตลอด ผ่านการสรรหาคนดีหรือคนเก่งมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพราะทุกบริษัทหรือคู่แข่งทางธุรกิจ มีเงินทุน มีเครื่องจักรเหมือนกันหมด แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันคือเรื่องของคน งานของ HR จึงเป็นงานที่สำคัญ

“ทุกอย่างในองค์กรเกิดจากคนครับ เป็นทั้งคนคิดนโยบายไปจนถึงคนปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันนี้การดูแลคนไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป เพราะความต้องการของมนุษย์ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งมาจากเทคโนโลยี สังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อโจทย์เปลี่ยนแปลงไป เราจะตอบสนองให้ทันการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร

“ยกตัวอย่าง สมัยก่อนคนไม่ค่อยลาออกกัน Lifetime Employment นานมาก แต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่กับบริษัทนานๆ แล้ว ทำงานแค่ 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปีก็ลาออก การมีการเปลี่ยนงานของแรงงานได้เร็วขนาดนี้ ถ้าดูแลกันไม่ดี องค์กรก็จะไม่มีผลิตผลตามมาครับ”

#7 ไชยพิทักษ์ ไชยหะนิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน | แสนสิริ

“ปัจจุบันทั้งโลกหรือทั้งภูมิภาคกำลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า VUCA world ที่มีความผันผวน ซับซ้อน คลุมเครือ คาดการณ์อะไรไม่ได้ง่าย เช่น เราคาดการณ์ว่าหลัง COVID-19 สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งจะมีสงครามรัสเซีย-ยูเครน เกิดขึ้น ซึ่งมันส่งผลต่อธุรกิจแน่นอน

“บทบริบทแบบนี้ทำทุกอย่างในองค์กร Dynamic ตลอดเวลา Business Direction เปลี่ยน Strategy เปลี่ยน ในฐานะ HR ที่ต้องดูแลเรื่องคน เราต้องทำทุกอย่างให้พนักงานเกิดการทำงานที่มี Productivity และ Efficiency สูงสุด เพื่อให้ทุกคนเดินหน้าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

“ฉะนั้นถ้าบอกว่า HR จะสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้อย่างไร ปัจจุบันผมมองว่าคำว่า ‘เติบโต’ อาจจะใช้ได้ยาก แต่ให้มองว่าองค์กร ‘อยู่รอด’ อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่า

#8 วารีรัตน์ กิจชัยชาญกุล | Head of People | Tencent (Thailand)

“ที่ Tencent เราไม่เคยคิดว่าเราคือ HR แต่เราคือ People Team ที่มองว่าพนักงานสำคัญที่สุด ซึ่ง People Team ถือเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยง ‘หัวใจและความรู้สึก’ ตลอดจนเป็นผู้ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคน ให้พร้อมสู้เคียงข้างไปด้วยกัน

“นี่จะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทค่ะ”

#9 ณัฐธิดา ศุกร์มาลา | HR Business Partner Director | Unilever Thailand

“HR จะสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคำนิยามของแต่ละคนว่า จะวางตัวเองในบทบาทอะไร HR จะเลือกวางตัวเป็นฝ่ายสนับสนุนคอยดูแลเรื่องคนอย่างเดียวก็ได้ หรือ HR จะกลายเป็น Change Agent ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

“แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะทำความเข้าใจใหม่คือ เวลาพูดถึงคำว่า ‘นวัตกรรม’ ในบริษัท หลายคนมักนึกถึงสินค้าหรือสิ่งแปลกใหม่ที่เรากำลังจะส่งให้กับลูกค้า แต่จริง ๆ แล้วทุกคนคนลืมไปว่า เราควรจะมองคนว่าเป็นนวัตกรรมด้วย เพราะเขามีคุณค่าในตัวเอง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเองได้เช่นกัน ฉะนั้นการบริหารจัดการคนเลยมีความละเอียดอ่อน ความเชี่ยวชาญของ HR จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัท เพราะเราคือคนที่สร้างสมดุลระหว่างศาสตร์ในการบริหารธุรกิจ และศิลปะของการบริหารบุคลากร

“นอกเหนือไปจากนิยามที่เราให้ตัวเราเองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อแผนก HR ด้วยเหมือนกัน เหมือนที่ ผู้บริหาร Unilever ต้องการให้ HR เป็นเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจเรื่องธุรกิจ ไม่ใช่แค่เดินมาคุยเรื่องคนอย่างเดียว”

#10 ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ | Chief Human Resources Officer | Sakol Energy Public Company Limited

“ปัจจุบัน HR ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงฝ่ายที่ดูแลความสุขของคนภายในองค์กร (จ่ายเงินเดือน ส่งภาษี ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ) หลังบ้านอีกต่อไป แต่ HR ถูกคาดหวังให้มายืนเคียงข้างธุรกิจ ช่วยผลักดันให้คนในองค์กรทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และวิ่งตามธุรกิจให้ทันเวลาในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“แต่ต้องไม่ละเลยการดูแลทุกข์สุขขณะเดินทางไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนมีแรงใจและมีกำลังเติบโตไปพร้อมธุรกิจ”

#11 ภานุวัฒน์ ตรังคานุวัฒน์ | Managing Director | SCG HR Solutions

“ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก เร่งให้ธุรกิจเกิดการปรับตัวเร็วขึ้น HR จึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมองค์กร ช่วยปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับและคล่องตัว รวมไปถึงดูแลพนักงานขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น HR จึงต้องวางแผนงานและวางกลยุทธ์ในการบริหารงานการบุคคล โดยมุ่งเน้นไปที่ ‘งาน’ และ ‘คน’

“ด้านของ ‘งาน’ HR ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ลดความซับซ้อน ทำงานได้กระชับมากขึ้น”

“ด้านของ ‘คน’ HR มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการ รวมไปถึงจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี ระบบการทำงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดี (Employee Experience) และที่สำคัญคือ การกำหนดหลักเกณฑ์และระบบในการประเมินผลงานที่ยุติธรรม (PMS) ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไป”

#12 นภัสราพร เด่นพงศ์พันธุ์ | ผู้จัดการอาวุโส  แผนกฝึกอบรมและพัฒนา | รฟฟท.

‘องค์กรสร้างคน คนสร้างองค์กร เราเติบโตไปด้วยกัน’ เป็นคติประจำใจและเป็นแรงผลักดันให้คน HR อยากทำงานต่อไปจนเห็นความสำเร็จ

“การสร้างคนเป็นหน้าที่และบทบาทในอุดมคติสำหรับ HR ที่มีความสามารถในการ มองเห็น ค้นพบ และนำศักยภาพของบุคลากรมาเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“เมื่อค้นพบความเก่งแล้ว HR จะหาโอกาส ให้โอกาส สร้างโอกาส และสนันสนุน

การฉวยโอกาสของพนักงานอย่างมีหลักการที่ถูกต้องและเป็นธรรม การเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดเส้นทางเดินอาชีพของพนักงาน การแปลง ‘ความเก่ง’ ไปสู่ ‘คุณค่า’ ของพนักงานที่มีต่อองค์กร การเติบโตของพนักงานจะสร้างผลงาน ผลประกอบการ และผลกำไรให้องค์กร ตลอดจนถึงวันสุดท้ายในการทำงาน HR ก็ยังสามารถเตรียมความพร้อมและส่งพนักงานให้ออกจากองค์กรและกลับบ้านด้วยการเกษียณอย่างเกษม

“ฉะนั้นความเติบโตขององค์กรจึงได้รับการสนับสนุนด้วยการทำงานทุกๆ บทบาทของ HR นั่นเอง”

#13 ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ | People Manager | THAIVIVAT INSURANCE PCL.

ผมเชื่อเสมอว่าความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นมาจากคน ฉะนั้นภารกิจของ HR ยุคใหม่ต้องเริ่มจากการเข้าใจเป้าหมายขององค์กร เข้าใจความต้องการทางธุรกิจ อีกทั้งมีความสามารถที่จะ Interpret เป้าหมายขององค์กรไปสู่

“1) กระบวนการสรรหาคน เพื่อหาคนที่ใช่ มาสนองตอบเป้าหมายขององค์กร ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน

“2) การผดุงรักษาคน ด้วยสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่ทันสมัย รวมถึงความยืนหยุ่นในบรรยากาศทำงาน ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อสนับสนุนให้คนทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายองค์กรได้

“3) การมอบองค์ความรู้ให้กับคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่ทันโลก ทันเหตุการณ์ และผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ฉะนั้น HR ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการดูแลคน หากแต่เป็นเรื่องของ กลยุทธ์การบริหารคน ให้ตอบโจทย์ต่อการเติบโตขององค์กร

“และในทางกลับกัน การตั้งเป้าหมายขององค์กร จะต้องคำนึงถึงว่า เป้าหมายนั้น ๆสอดคล้องกับความพร้อมของคนที่อยู่ในองค์กรหรือไม่ ? ซึ่งจะเป็นใึครไม่ได้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด ถ้าไม่ใช่ Human Resources”

#14 ณุกมล จรณะหุต | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายความผูกพันและพัฒนาบุคลากร และผู้อำนวยการศูนย์อบรมผู้สัมผัสอาหาร | บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

“ถ้าเราไม่มี The Best Employers ก็จะไม่มี The Best Employee คำกล่าวของ CEO จากที่บริษัท Food Passion ได้รับรางวัล Best of The Best Employers ในปี 2018

“ดังนั้น จะเห็นว่า บริษัทเราให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลคนมาก เราผลักดันพนักงานภายใต้ concept ‘เก่ง ดี สุข’

“เก่ง – เราต้องการพัฒนาพนักงานของเราให้เป็นเก่ง สามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจ บน Mindset ของ Underdog Spirit สปิริตของมวยรอง เราร่วมกันสร้างผลงานบนทรัพยากรที่จำกัด รวมกับการใส่พลังความคิดสร้างสรรค์

““ดี – เราเชื่อในเรื่องการ Empathy & Respect การทำงานบนความเข้าใจ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการทำงานด้วยการความเชื่อใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

“สุข – เราเชื่อในวงจรแห่งความสุข เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการดึงดูดคนที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน มาอยู่ด้วยกัน โดยวงจรแห่งความสุขนี้เริ่มต้นที่พนักงาน เราจะสร้างความสุขได้ต้องเริ่มต้นจากการดูแลพนักงานก่อน ถ้าดูแลพนักงานให้มีความสุข ก็จะส่งมอบความสุขนั้นให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความสุขจากการบริการก็จะบอกต่อในเรื่องดี ๆ และกลับมาใช้บริการซ้ำ ทำให้บริษัทแข็งแรง สุดท้ายเมื่อบริษัทแข็งแรงก็จะมีรายได้กลับมาดูแลพนักงาน วนต่อไปเรื่อย ๆ

“เรามองว่าทุกคนทุกตำแหน่งคือคนสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยมีความเชื่อที่เหมือน ๆ กัน และอยากทำให้เขาภาคภูมิใจในองค์กรและภูมิใจที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโต ถึงแม้จะจบจากโรงเรียน Food Passion ออกไปแล้ว แต่ก็ยังคงส่งมอบสิ่งดี ๆ ต่อไป”

#15 โสภณ มีสกุล | Assistant Director of Corporate HR | IMPACT Exhibition Management

“HR อย่างเราต้องมองให้มองให้ออกว่าสำหรับปัจจุบันธุรกิจที่เราอยู่นั้น มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างไร ผู้บริหารระดับสูงมีทิศทางหมือมุมมองทางธุรกิจอย่างไร ทั้งนี้เมื่อประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว HR ต้องมาวางแผนว่า คนของเรา หรือพนักงานของเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรากำลังคน ความพร้อมด้านศักยภาพ รวมถึงการมองเห็นภาพ เป้าหมายขององค์กรร่วมกันจนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน

HR ไม่เพียงต้องมองปัจจุบันเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ หรือเป็นนักพยาการณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้กับองค์กร HR ไม่ใช่เพียงคนที่ทำงาน Operation เท่านั้น แต่สำหรับผมที่ทำงานในสาย HR จะต้องคำนึงถึงทิศทาง หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

““คน” ในองค์กรที่เราดูแลอยู่มีความพร้อมรับมือกับทิศทาง หรือแนวโน้ม ความท้าทายเหล่านั้นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทักษะ ความสามารถ การสร้างทีมงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เหล่านั้นเป็นเรื่องที่ HR อย่างเราต้องคอยพิจารณาอยู่เสมอ”

#16 อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ | VP of People | LINE MAN Wongnai

“องค์กรไม่มีอะไรนอกจากคน คุณภิญโญ ไตรสุริยาธรรมา เคยบอกว่า องค์กรเป็นศูนย์รวมความฝันและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นองค์กรที่ดีคือองค์กรที่คนมีความฝันเดียวกันมารวมตัวกัน แล้วทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างแก่สังคม โดยมีรายได้เป็นค่าตอบแทนสำหรับคุณค่าที่ได้สร้าง

“ถามว่า HR หรือทีม People ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างไร คำตอบคือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับ ถ้าไม่มี HR เราก็หาคนเก่ง ๆ มาร่วมงานไม่ได้ HR มีหน้าที่ระบุว่า คนที่เหมาะกับเราคือใคร พี่ต่อ ธนญชัย ผู้กำกับโฆษณาเคยบอกว่า ‘ถ้าเราอยากได้ปลาช่อนก็ต้องมองหาปลาช่อน อย่าไปจับปลาแซลมอนแล้วทำให้เป็นปลาช่อน’ ฉะนั้นเราต้องบอกให้ได้ก่อนว่า ปลาช่อนขององค์กรหน้าตาเป็นอย่างไร มีคาแรกเตอร์แบบไหน เชื่อในเรื่องอะไรบ้าง นั่นคือจุดตั้งต้นในการมองหาคน

“พอได้คนที่ใช่มาอยู่ในองค์กรแล้ว HR ก็ยังมีส่วนสำคัญในทำให้คนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีในองค์กร หรือแม้กระทั่งการทำ Employer Branding ให้คนสนใจสมัครงานกับเราเรื่อย ๆ

“แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ HR ที่ดีต้องเข้าใจทิศทางองค์กรว่ากำลังไปทางไหน เพราะ HR มีส่วนในการ Contribute, Shape หรือแม้กระทั่ง Change องค์กรได้เลย เราจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของผู้บริหารในการนำคนเข้ามาในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ Mission หรือทำความฝันให้เป็นจริง”

#17 วัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล | Human Resource Strategy & Organization Capabilities Manager | Italthai Engineering

“โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ไม่ได้เปลี่ยนแค่เทคโนโลยี ไม่ได้เปลี่ยนแค่โลกธุรกิจ หากแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิด การดำเนินชีวิต และทักษะของผู้คนไปอีกด้วย ฉะนั้น HR ที่จากเดิมอาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนสนับสนุนของธุรกิจ แต่ HR ในฐานะ People Champion จะต้องมีบทบาทในการเดินทาง พร้อมกันไปกับธุรกิจ ร่วมพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองตามบริบทธุรกิจและผู้คนที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ในการค้นหาคนที่ใช่ ดูแลให้คนชอบ และส่งเสริมพวกเขาให้ถึงศักยภาพที่สูงที่สุด อันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ คนในองค์กร และความสามารถโดยรวมของแรงงานไทย”

#18 มงคล บำรุงดี | Human Development Director | Yell Advertising

“HR มีความสำคัญมากๆ เพราะถ้าไม่มีการบริหารงานบุคคลที่ดี ไม่มีทางเลยที่องค์กรจะเติบโตได้ดี อย่างที่ Yell Advertising เราคิดมาตลอดว่า ‘คน’ เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้า บริการของเราคือการแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างโปรดักซ์และผู้บริโภค ถึงแม้ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันอยู่ดี และการสื่อสารที่ดี ที่จะแก้ปัญหาได้ จะมาจากคนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ

“Yell Advertising เป็นเอเจนซี่โฆษณา ที่เติบโตจากเอเจนซี่เล็ก ๆ จากคนแค่สิบกว่าคน กลายเป็นหลักร้อยในปัจจุบัน และมีพนักงานที่ค่าเฉลี่ยอายุงาน 3 ปีขึ้นไป เพราะเราให้ความสำคัญกับ Employee Experience ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ดูแลอย่างจริงใจและปฏิบัติต่อเขาอย่างเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า Safety Net เป็นสวัสดิการต่าง ๆ ที่เรามีให้พนักงานคลายความกังวลใจ เพราะการทำงานมันก็เครียดมากพออยู่แล้ว เราจึงพยายามให้เค้าวางใจในเรื่องอื่น ๆ ให้เค้า โฟกัสกับงานได้อย่างสบายใจมากที่สุด”

#19 วัชรวุธ อภัย | Chief Operating Officer | Ookbee

“การที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงนั้น นอกจากต้องมี Product หรือ Service ที่ดี พนักงานในองค์กรก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ HR ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยตรงสามารถช่วยสนับสนุนองค์กรได้เป็นอย่างดี

“จุดสำคัญที่ HR ช่วยได้จะเริ่มจากการสรรหาพนักงานที่ทัศนคติดีและมีความสามารถเข้ามาในองค์กร ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครนั้น HR ที่ดีจะสามารถช่วยแนะนำผู้บริหารและทีมให้ได้คนที่ดี ในงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำให้มาตรฐานของทีมดีขึ้นและไม่ด้อยไปกว่าเดิม

“เมื่อได้พนักงานเข้ามาร่วมทีมแล้ว HR ต้องช่วยดูแลให้คำปรึกษาและร่วมกับทีม เพื่อจัดทำวิธีการประเมินพนักงานอย่างเหมาะสม พนักงานที่ดีควรได้รับการสนับสนุนโดยหา Career Path และค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการสำรวจร่วมกับทีมเพื่อจัดให้พนักงานได้รับการ Training ทักษะที่ขาดไปหรือเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น

“เมื่อพนักงานรับรู้ได้ว่าองค์กรมีการวางแผนและดูแลให้พนักงานสามารถเติบโตได้ดีเป็นอย่างดีในองค์กร ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องลาออกเพื่อเปลี่ยนงานใหม่ พนักงานก็จะตอบแทนกลับมาโดยการตั้งใจทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีและทำให้องค์กรเติบโตไปด้วยกันได้อย่างมั่นคง”

#20 สันติสุข กุลปิยะ | Country Head Of Sales | Darwinbox

“จุดเริ่มต้นคือ HR ต้องเลือกคนให้ถูก พอเลือกแล้วก็ต้อง Drive Performance เขาให้ได้ และสิ่งสำคัญก็คือต้องรักษาพนักงานคนนั้นให้ได้ด้วย

HR ในปัจจุบันกลไกและบทบาทเหมือนเดิมเลยครับ แต่ส่วนตัวมองว่า เราต้องเอาใจใส่พนักงานให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันพนักงานมีตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะ เขาเปิด LinkedIn หรือ Jobboard ก็หางานใหม่ได้เลย อยากเปลี่ยนงานวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเขาให้ดีที่สุด

“มุมการรักษาพนักงาน (Retain) ค่อนข้างสำคัญในยุคนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่า Talent สมัยนี้เก่งทุกคน พร้อมทุกคน แต่เราจะดูแลและรักษาเขายังไงให้ Drive Performance กับเรา”

#21 สุธินี ตั้งอนุกูลกิจ | Head of Human Resources | Mission to the Moon

“องค์กรคือคน หรือทีมงานที่รวมตัวกัน ทำให้ทุกเรื่องในที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนทั้งหมด ซึ่ง HR มีหน้าที่เหมือนผู้ดูแลความสุขของคน หาความต้องการ ตอบสนอง รักษา พัฒนา สร้าง วนอยู่แบบนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

“HR ยังมีหน้าที่พูดคุย รับฟังความต้องการของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุข องค์กรก็เติบโตไปได้ เพราะพนักงานก็จะทำงานของตัวเองได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ที่ มิชชั่น ทู เดอะ มูน เราเน้นเรื่องของการรักษาพนักงาน ทำให้พนักงานเห็น Value งานของตัวเอง ให้ทุกคนรับรู้ว่าตนเองมีความสำคัญ คอยพัฒนาเรื่องการ Reskill พัฒนาเรื่องคนอยู่เสมอ เติมทักษะที่จำเป็น หรือทักษะที่พนักงานต้องการเรียนรู้ และบริษัทก็ต้องสร้าง People & Culture ต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับการทำ Transformation ในองค์กร ที่ต้องทำไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุด

บางคนอาจจะมอง HR เป็นทีมหลังบ้าน แต่ก็เป็นทีมหลังบ้านที่สำคัญ ไม่แพ้ทีมอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์ ความสงบสุขทางจิตใจและอารมณ์ของพนักงานในองค์กร สรรหา คัดเลือกคนที่ใช่ รักษาคน พัฒนาคน จนหลอมรวมเป็น Culture องค์กรที่แข็งแกร่ง เป็นที่ที่น่าทำงานด้วย ทำงานด้วยแล้วมีความสุข เพื่อให้พนักงานดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และพลักดันให้องค์กรเติบโตไปด้วยกัน”

#22 ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร | ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ | BHD Center HR Consultant

“ด้วยภารกิจและบทบาทของ HR หากวิเคราะห์กันให้ชัด ๆ จะเห็นได้ว่า HR มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการเติบโตขององค์กร เริ่มตั้งแต่การสรรหาคนที่มีคุณภาพให้กับองค์กร สามารถบริหารการจ้างงานโดยไม่ให้เกิดภาวะขาดแคนกำลังคน มีวิธีการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จูงใจภายใต้กรอบงบประมาณ ตลอดจนการเป็นผู้นำสำคัญที่จะขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคน พัฒนาประสิทธิภาพงานร่วมกับฝ่าย Line และภารกิจเหล่านี้ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับองค์กรได้เติบโต ดังที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การพัฒนาคนเท่ากับการพัฒนาองค์กร

“ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง HR ยังเป็นศูนย์กลางขององค์กร เป็นผู้ประสานงานที่ดี สามารถช่วยให้พนักงานปรับตัว ปรับทัศนคติในเชิงบวก และทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกหน่วยงานในองค์กร การให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจ ความผูกพัน และสร้างความมั่นคงให้พนักงานเพื่อสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

#23 พิชญ์พจี สายเชื้อ | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด 

“สิ่งสำคัญเลย HR ต้องมี 2 มุมมอง เริ่มจากมุมมองแบบ Inside Out หมายความว่า HR ต้องเข้าใจเพนพอยต์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไร เข้าใจธุรกิจ เข้าใจคนในบริษัท รวมถึงระบบของบริษัทด้วย

ขณะที่อีกมุมมองคือ Outside In หมายความว่าต้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าเป็นอย่างไร มีเทรนด์ใหม่ ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วนำทั้ง 2 อย่างนี้มาผสมผสานกันเพื่อหาแนวทางการทำงานที่เหมาะสมในองค์กร

“HR ทุกคนต้องเป็น Business Partner ซึ่งมีความสำคัญมาก ไม่ว่า HR คนนั้นจะได้ทำงานในบทบาทของ Business Partner จริง ๆ หรือไม่ก็ตาม เพราะอย่างไรก็ตาม HR ก็ต้องดูแลลูกค้าของตัวเอง นั่นคือคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรด้วย ดังนั้นมายด์เซ็ตของการเป็น HR Business Partner ควรจะฝังอยู่ใน HR ทุกคน”

#24 จุติพันธุ์ มงคลสุธี | CEO | บริษัท โกไฟว์ จำกัด

“ต้องยอมรับว่าในอดีต ธุรกิจอาจจะมอง HR ในลักษณะของการเป็น Supporting Role เสียมากกว่า แต่ปัจจุบันด้วยการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทเองก็เลยต้องการ Talent กันมากขึ้น ทุกองค์กรก็เลยเริ่มตระหนักว่า HR เองนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่คิด เริ่มตั้งแต่การที่ HR ต้องเข้าใจใน mission และ purpose ของบริษัท HR ก็เลยเป็นด่านแรกที่ช่วยในการเฟ้นหาคนที่จะตอบโจทย์องค์กร

“แต่งาน HR ยังไม่ได้จบแค่นั้นครับ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คงไม่พ้นเรื่องของการสร้าง Culture องค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งจุดนี้ก็ต้องมาจากหลาย ๆ ส่วนรวมกันทั้งการทำ Employee Experience ที่ดี สนับสนุนการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง การดูแลความเป็นอยู่พนักงาน จะเห็นได้เลยครับว่า HR ในปัจจุบันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน”

#25 พลวัต ลาภวณิชย์ | New Business Development Manager | SourcedOut

“คนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากขององค์กร ถึงแม้องค์กรจะมี Product & Service ที่ดี มี Tools ที่ดี และมีระบบที่ดี แต่หากไม่มีคนดูแลองค์กรที่ดี ก็จะไม่มีทางใช้งานสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ และถึงแม้จะไม่มีสิ่งอื่นๆ ที่ว่ามาสนับสนุน การมีคนในองค์กรที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาจุดอื่นๆ ขององค์กรให้เติบโตขึ้นได้

“ผมรู้สึกว่า คนเป็นส่วนสำคัญขององค์กร และในฐานะที่ HR มีหน้าที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับคนในองค์กร คอยดูแลพนักงาน สร้างความสุข สร้างแรงกระตุ้น ช่วยแก้ปัญหา และหาคนเข้ามาร่วมงาน เพื่อเติมเต็มความต้องการแต่ละแผนก หมายความว่า HR ทำงานเกี่ยวกับปัจจัย 4 ขององค์กร ผมรู้สึกว่าจึงเป็นงานที่สำคัญมากๆ และเป็นสิ่งแรกด้วยซ้ำ ที่ควรต้องเริ่มต้นในการทำงานขององค์กร”

#26 กวิน กาศเจริญ | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร | กลุ่มบริษัท จัสท์ คอร์ปอเรชั่น (บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด)

“เนื่องด้วยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถ หรือเทคโนโลยีขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับทุกองค์กร และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นผู้ขับเคลื่อน และช่วยยกระดับองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย และช่วยเหลือพนักงานให้มีความสุขในการทำงานตั้งแต่ กระบวนการสรรหาพนักงานที่ตรงกับ Core Value และตรงกับ Culture ขององค์กร จัดหาสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ตอบโจทย์กับความต้องการพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในองค์กร การสร้างความสุข ไปจนถึงการสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน ให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันในองค์กร เป็นต้น”

#27 วันเฉลิม สิริพันธุ์ | กรรมการผู้จัดการ | Pragma and Will Group

“HR เป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้องค์กร Execute กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ HR สมัยนี้ไม่เหมือน HR สมัยก่อนที่ทำเรื่องขาดลามาสาย ต่อมาก็เป็น Business Partner ที่คอยสนับสนุนผู้บริหาร ซึ่งในมุมมองของเรา HR คือคนที่ช่วยให้องค์กรดำเนินการกลยุทธ์ได้ ผ่านการเตรียมความพร้อมเรื่องคน วัฒนธรรม และระบบต่าง ๆ ครับ”

#28 ธนายุทธ สิรินุตานนท์ | วิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | Banana Training and Consultancy Co., Ltd.

“การที่ HR จะช่วยให้องค์กรถึงเป้าหมายได้นั้น HR ต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่…

“1.HR ต้องมีแนวคิดหรือจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ไม่คิดแบบลูกจ้างที่แค่ทำงาน HR ทั่วไป ต้องคิดแบบมีความฝันที่ใหญ่ในการทำให้องค์กรเติบโต ทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าองค์กรของเราจะดีขึ้นได้อย่างไร และเราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดได้อย่างไร ตลอดจนสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในโอกาสทางธุรกิจ

“การมีแนวคิดแบบนี้ HR ทั่วไปอาจมองว่า “ทำไปทำไมให้เหนื่อย ทำแล้วผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกกับองค์กร” ซึ่งนั่นอาจมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่คงไม่ทั้งหมด ผมมักจะขายไอเดียให้กับพนักงานที่ผมฝึกอบรมว่า “องค์กรจ้างพวกคุณมาแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหา ยิ่งคุณได้แก้ปัญหายาก ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่นำพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย คุณจะยิ่งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวคุณเอง และประสบการณ์จะติดตัวคุณทั้งหมด ไม่ได้ติดโต๊ะ

“2.HR ต้องปรับเปลี่ยนตนเองเป็น Human Resources Business Partner (HRBP) ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ HR ต้องพัฒนาตนเองให้เข้าใจสิ่งที่ HRBP ต้องการ นั่นคือต้องมีความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยสิ่งนี้จะทำให้ HR มีคุณค่าในตัวเองสูงขึ้น (ไม่ต้องคอยทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งมาแบบงง ๆ) สามารถให้คำปรึกษากับผู้บริหารได้ โดย HR ต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ และกระบวนการที่ได้มาของกลยุทธ์ทั้งหมด ตลอดจนต้องทำให้ตนเองทันข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน

“ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา จะส่งผลให้ HR สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์บุคลากรทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน หรือการสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร สามารถช่วยยกระดับองค์กรสู่เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น”

#29 Karen Hutcheson | Head of People (Asia) | Exness

“ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบจำเป็นและสำคัญยิ่งของทุก ๆ องค์กร เนื่องจากบทบาทของเราไม่เพียงสนับสนุนธุรกิจให้เติบโต แต่ยังมีภารกิจในการบริหารและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างและเดินทางสู่การเติบโตนั้น

ในฐานะ HR สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการยืนยันว่า คนที่ใช่กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ HR จะต้องสนับสนุนพวกเขาตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงวันสุดท้ายของการออกจากงาน หน้าที่ของ HR จึงต้องจัดเตรียมสิ่งที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

“หากองค์กรประสบความสำเร็จในการจัดตั้งทีม HR พนักงานของเราก็จะมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับเราเนื่องจากมีความพึงพอใจในงาน ได้รับการสนับสนุนที่ดี และทำงานที่มีความหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วม (Engagement) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ของพนักงานนั้นเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานขององค์กรไปจนถึงเรื่องผลประกอบการ

“ฉะนั้นการค้นหาพนักงานที่เหมาะสม การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee Experience) จึงเป็นองค์ประกอบหลักในการบรรลุความสำเร็จในธุรกิจใดๆ นี่คือสาเหตุและวิธีที่ทีม HR ที่ดี หากมีทรัพยากร สนับสนุน และเปิดใช้งานอย่างเหมาะสม จะสามารถสนับสนุนธุรกิจและการเติบโตขององค์กรได้”

#30 วิภาสิริ จันทร์เสวี | Associate Director – People and Culture  | Manpower

เพราะคนในองค์กรคือทรัพยากรสำคัญขององค์กรเสมอ ไม่ว่าโลกธุรกิจจะหมุนไปเร็วแค่ไหน หรือมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากเท่าใดก็ตาม แต่ศักยภาพของคนยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตแข็งแกร่งพร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจที่คาดเดายากขึ้นได้

“บทบาทของ HR คือ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ใช่ วัฒนธรรมที่ตอบทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และการพัฒนาทักษะ สร้างเวทีให้คนในองค์กรได้มีโอกาสขยายศักยภาพของตนเอง อีกทั้ง HR จำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของ Generation ต่าง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Collaboration เพื่อให้ทุกคนพร้อมเติบโตไปด้วยกัน”

#31 วิมลสิริ นิ่มบุญจาช | HR Business Partner | บริษัท ฟลอริช ดิจิทัล จำกัด

“HR นอกจากต้อง contribute ให้พนักงาน บริษัท เราต้องช่วยพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งคนทำงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกในบริษัท ให้มีสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น Workflow, Work Process เป็นต้น

“การทำงานของ HR ต้องพร้อมบูรณาการรอบด้าน ไม่เพียงแต่พัฒนาคน แต่ยังร่วมพัฒนาองค์กร ดูแลฟังก์ชั่นการทำงาน และดูภาพรวมขององค์กร ถ้าแต่ละฝ่ายตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน คนของเราก็จะไม่มี Tools หรือ Material ที่ตอบโจทย์กับการทำงาน

“ดังนั้น HR จะต้องช่วย Support ให้ได้ในเชิงของการพัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม HR ถึงควรเป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจ

“ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าฟังก์ชั่นอื่นของ HR ไม่ตอบโจทย์ แต่ถ้าเราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจไปด้วยได้ จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ดึงดูดคนทำงานที่น่าสนใจ มีคุณภาพ และสามารถ Contribute สิ่งดี ๆ และทำให้องค์กรเติบโตได้ดียิ่งขึ้น”

#32 เดโชพล วัชรโกมลพันธุ์ | HR Manager | Muze Innovation

“บทบาทของ HR ในปัจจุบันยังต้องหาสมดุลตรงกลางระหว่าง ‘บริษัท’ และ ‘พนักงาน’ เหมือนในอดีต แต่จะมีบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านการแข่งขันหรือการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท รูปแบบการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของพนักงาน”

“ดังนั้น HR จะต้องเป็นเหมือน Facilitator ที่ช่วยดูแลและพัฒนาในเรื่องของ ‘คน’ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของบริษัท ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และมีความสามารถที่พร้อม ทั้งต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และพร้อมที่จะเติบโตในสายอาชีพของพนักงานไปพร้อมกับองค์กรได้ในอนาคต

HR ในปัจจุบันจึงต้องมีการ Empathy ที่มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจโจทย์จริง ๆ ทั้งโจทย์ทางด้านธุรกิจจากผู้บริหาร และโจทย์จากความต้องการของพนักงาน ถ้าสามารถจัดการได้ดีทั้ง ‘คน’ และ ‘องค์กร’ ก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมีความสุขครับ”

#33 สุรีย์พร ช่ำชอง | Head of People & Culture | AMPOS Culture Platform www.amposgroup.com

“เพราะคนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสำเร็จและเติบโต ถ้าเปรียบบทบาทของ HR เป็นชาวสวน HR ต้องช่วยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช่ คอยดูแลพนักงานตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องค์กร ให้มีความมั่นใจและปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ เป็นการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ทำให้พนักงาน Engage ผูกพันกับองค์กร พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกัน HR จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความสำเร็จ

“HR ที่ดีคือผู้ที่สนับสนุนให้ Value ของแต่ละคน Align กับ Value ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า ให้กับสังคมได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

“ดังนั้น HR ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สนใจสภาพแวดล้อมภายนอก ใส่ใจในเป้าหมาย โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ เพื่ออัพเดทกับการทำงานขององค์กร และศักยภาพของคนทำงาน ให้สามารถพัฒนาปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

“HR ต้อง Help People Do Better เป็นคนที่อยู่เคียงข้าง เพื่อสนับสนุนการทำงานของคนในองค์กรให้ตอบ Value ส่วนตัวและสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์กรด้วยในขณะเดียวกัน”

#34 ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ | วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน HR

“1. HR ต้องเป็นคนใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยุ่เสมอ ทั้งในงาน HR ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่และหาความรอบรอบตัวในด้านอื่นๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ,สังคม,การเมือง,ต่างประเทศ,สิ่งแวดล้อม,สังคม,เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้สามารถเป็น HRBP ให้กับองค์กรได้

“2. HR ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีหลักที่ดีในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเหตุและผล ยึดหลักเกณฑ์ และใช้หลักกูให้น้อยที่สุดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร ไม่เป็นทาสหลักเกณฑ์ ถ้าหลักเกณฑ์ใดล้าสมัยก็ต้อง update แก้ไขเพื่อให้ใช้ได้จริง

“3. กล้าที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับฝ่ายบริหาร เช่น เมื่อผู้บริหารตัดสินใจสั่งการในเรื่องที่ขัดกฎหมายแรงงานและสุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหาในอนาคต แม้ว่าบางครั้งผู้บริหารอาจจะรู้สึกขัดใจก็ตาม แต่ HR ต้องกล้าให้ความเห็นและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกร้องกับฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยงลง

“4. วางแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นแผนพัฒนาระยะยาวแบบ Development Roadmap ที่ไม่ใช้เพียงการหา Training Needs แบบยุคเก่าแล้วก็จะแบรมเป็นหลักตาม Training Needs HR ยุคใหม่ต้องเข้าในหลักการพัฒนาคนแบบ 70-20-10 และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง”

#35 นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ | CEO & Co-Founder | Conicle

“องค์กรคือการรวมตัวของคน  ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรหรืออุตสาหกรรมไหนก็ตาม ทุกอย่างดำเนินการและขับเคลื่อนด้วยคนทั้งนั้น

“ฉะนั้น HR เองไม่ว่าจะเป็น HRM HRD หรือ HR ส่วนต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ดูแล เป็นคนรับผิดชอบ และเป็น Key Driver หลักในการขับเคลื่อน ไม่ได้อยู่แค่ Back Office อีกแล้ว แต่ต้องมาอยู่แนวหน้าเพื่อการบริหารจัดการหรือการมุ่งพัฒนาคน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราเห็นได้จากหลายๆ องค์กรที่เริ่มให้ความสำคัญกับคน

“Conicle เอง เราเป็น Enabler ที่ทำให้คนมีศักยภาพมากขึ้น ด้วย Solution ที่เรามี ทั้ง Platform Content และ Service จะทำให้องค์กรพัฒนาคนได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพง่ายขึ้น และวัดผลได้ด้วยครับ”

#36 ปราการ วงษ์จำรัส | Co-Founder | Sanitvong HR Solutions

“การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงงานด้าน HR จาก HR ยุคดั้งเดิมคือผู้คุมกฎ เช็คขาด ลา มา สาย ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ แค่นั้นพอ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป กรอบแนวคิดการบริหารงานด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป HR ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงบทบาทของ HR เอง เพื่อให้สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“กล่าวคือ HR เดินทางมาสู่ยุคที่ HR เป็นเพื่อนคู่คิดกับหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหาร การจะเป็นเพื่อนคู่คิดได้นั้น HR ต้องมีของ มีความรู้ที่มากเพียงพอในด้านการบริหารคน บริหารองค์กร บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือการมีกลยุทธ์การบริหารบุคลากรในองค์กรให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางของการเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรมากที่สุด จะส่งผลให้กลยุทธ์องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้”

#37 ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ | หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

หากอยากรู้ว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาสำเร็จอย่างไร ให้ไปดูว่าเขาดูแลพนักงานอย่างไร และคนที่ช่วยทำให้ภาพนี้เด่นชัดที่สุดคือ HR

#38 ดร.สิรยา คงสมพงษ์ | Senior Consultant/ Trainer/ Executive Coach | SEAC

“HR เป็นทีมงานที่สำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำ ในมุมของที่ปรึกษา เมื่อให้คำปรึกษาเรื่องต้องสร้าง Change ในองค์กร พบว่าบ่อยครั้งจะเกิด Change ไม่ได้ หากบุคลากรในองค์กรไม่ใช่บุคลากรแบบที่ต้องการ

“เราจะได้ยินบ่อย ๆ ว่า ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรคือบุคคล หลายองค์กรไม่มีใครอยากอยู่แบบเดิม ๆ เพราะทุกคนต้องหนีตายกันหมดในโลกยุคหน้า เมื่อภาพองค์กรเปลี่ยนไป ผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์ก่อนว่าอยากได้คนแบบนี้ ๆ และคนที่จะช่วยเสก สร้าง สรรหา ก็คือ HR

HR ที่ดีคือ HR ที่เข้าใจ Business Needs ต้องเข้าใจว่า องค์กรอยากได้คนที่มี DNA แบบนี้ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ DNA แบบเก่า HR จะช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ ถ้าเขาเข้าใจความต้องการของ Business Leader

“และเมื่อ Business Leader มองเห็น HR เป็นพาร์ทเนอร์ เขาก็จะช่วยหาคนที่เป็น DNA ใหม่ มาช่วยทำให้องค์กรมีภาพที่ไม่เหมือนเดิม ช่วยให้องค์กร Transform ได้ดีขึ้น”

#39 ทนายฝ้าย ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น | คลินิกกฏหมายแรงงาน

“เมื่อพูดถึง HR หลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงแผนกหนึ่ง ที่มีหน้าที่ทำเงินเดือนและคอยออกหนังสือเตือน รวมถึงทำเอกสารการจ้างและเลิกจ้างให้แก่บริษัท

“อาจารย์เองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ที่คิดว่า HR มีหน้าที่ตามที่บอกไปข้างต้นจนกระทั่งมีเพื่อนอาจารย์บางท่านได้เปิดโลกให้กับอาจารย์ว่า HR เขาไม่ได้ทำแค่นั้น  HR มีงานอีกหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น HRM (Human Resource Management)  HROD (Human Resource and Organization Development) HRBP (HR Business Partner) HRIS/PAYROLL

“งานของ HR มีตั้งแต่งานวางแผนกำลังคน  กลยุทธ์ การบริหารบุคคล ไปจนสรรหาบุคลากร สรรหายังไม่พอแต่ต้องมี เรื่องของงานเอกสารการเทรนนิ่งหรือการพัฒนาบุคลากร ประเมินผลงานไปถึงการจัดหา Talent องค์กร ฟังแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะ

“ดังนั้น หากถามว่า HR  สามารถช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร คำตอบจึงเป็นไปตาม scope งานข้างต้นของ HR ที่กล่าวมาเลยค่ะ เห็นได้ว่าอยู่แทบจะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแม้ว่าจะเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนองค์กรก็ตาม

“นี่ยังไม่รวมถึงหน้าที่ของ HR ที่ต้องทำหน้าที่เหมือน “หนังหน้าไฟ” กล่าวคือในมุมหนึ่งก็เป็นตัวแทนของนายจ้างเวลาจะบอกเลิกจ้างหรือออกหนังสือเตือน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอธิบายให้ฟังลูกจ้างซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจ พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดี HR ก็เป็นตัวแทนที่ต้องรับศึกทั้งสองทาง

“ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับแผนกนี้ ไม่ว่าจะด้วยการให้งบประมาณในการไปศึกษาพัฒนา และนำมาพัฒนาบุคลากรท่านอื่น ๆ ต่อไป หรือให้การนำเสนออย่างอิสระเพื่อได้รับฟังมุมมองซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากพนักงาน เพื่อที่องค์กรจะก้าวไปยังข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

#40 ธีรภาพ ตระการผล | เจ้าของเพจ HR ข้างบ้าน

“เพราะ HR เป็นคนตรงกลาง ที่รู้จักวิธีเข้าหาผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง ผู้นำหรือทีมงาน

“ในขณะที่ HR สมัยใหม่ มีความเข้าใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายขององค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่เน้นเรื่องการเติบโตก้าวหน้าแบบยั่งยืน หรือภาครัฐที่เน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการประชาชน

“ถ้า HR คนนั้น สามารถเอาสองเรื่องนี้มารวมกันและคิดแผนการที่จะทำให้ทั้งสองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้ ในความหมายคือ ‘คน’ และ ‘องค์กร’ การเป็นตัวเชื่อมที่คอยขับเคลื่อนทั้งคนและองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำได้ง่ายขึ้น

“ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ HR เข้าใจว่า องค์กรต้องการให้ทุกคนทำงานสอดประสานกัน โดยไม่ได้กอด KPIs ของหน่วยงานตัวเองเอาไว้ ชนิดที่ว่า KPIs ฉันต้องผ่าน แต่ของหน่วยงานอื่นเป็นอย่างไรฉันไม่สน ทำให้เกิดการขัดแข้งขัดขากันเต็มองค์กรไปหมด และอาจทำให้บางหน่วยงานได้ประโยชน์ แต่ในขณะที่องค์กรเสียประโยชน์

“HR อาจมีส่วนร่วมสร้างทิศทางการทำงานขึ้นมาใหม่ โดยใช้ความเข้าใจในความต้องการที่แตกต่างกันของคน มาผสมรวมเข้ากับความต้องการขององค์กร แล้วออกแนวทางใหม่ขึ้นมาว่า ต่อให้ KPIs ของหน่วยงานไหนจะบรรลุผล แต่ถ้าภาพรวมขององค์กรไม่ผ่าน ก็เท่ากับไม่มีหน่วยงานไหนผ่านเช่นเดียวกัน และในเมื่อเป้าหมายหลักขององค์กร ไม่สามารถบรรลุได้ ก็อาจมีผลทำให้ ผลตอบแทนต่าง ๆ ก็อาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังไปด้วย

“ตัวอย่างที่ผมยกมาอาจดูรุนแรงไปซักนิด แต่สำหรับผมแล้ว หากองค์กรต้องการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ HR ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะไปขับเคลื่อนได้ ก็มีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะแรงแบบตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นได้อย่างเรียบง่าย ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน

“สุดท้ายครับ HR สามารถช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมี 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ครับ

“1. รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรอย่างแน่ชัด

“2. รู้และเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์กร

“3. รู้และเข้าใจแก่นของงาน HR แต่ละด้าน เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์และพลิกแพลงในการใช้งานเพื่อทำให้การขับเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นได้จริง”

#41 เมศว์ แป้นสุวรรณ (MrRip) | ผู้จัดการทีม | VAMPIRE ESPORTS

“การที่องค์กรแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างดี จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจคำว่าโอกาสและรู้สึกได้ว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่ตั้งใจทำงานเป็นเรื่องพิเศษ ซึ่งความรู้สึกนี้จะช่วยผลักดันให้เราไปได้ไกลขึ้น สมาชิกของแวมไพร์เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน

“ยกตัวอย่าง เรื่องการรับคนก็ได้ครับ สมัยที่ผมสร้างทีมเอง ผมไม่มีคนให้ปรึกษา ไม่มีฐานข้อมูล (Database) ไว้เปรียบเทียบ ทำให้ได้ผู้เล่นที่มีปัญหา ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการทำงาน แต่พอมาอยู่ในระบบของแวมไพร์ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมาก มีนักวิเคราะห์เข้ามาช่วยพิจารณา, มีผู้ฝึกสอนมาออกแบบวิธีพัฒนาศักยภาพเป็นรายคน

“สรุปได้ว่า ยิ่งเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เราก็จะยิ่งเป็นมืออาชีพมากขึ้น”

#42 ภีมวิชญ์ ศุภวิวรรธน์ | Chief Of Staff | Cariber

“จากที่คุยกับลูกค้า และองค์กรหลายที่ ปัญหาหลักที่พบเจอส่วนใหญ่ในทางธุรกิจ สามารถแก้ไขได้ แต่เราต้องใช้คนในการแก้ไข ดังนั้นถ้าเราดูแลคนไม่ดี ถ้าคนเราไม่สามารถเดินไปพร้อมกันถึงเป้าหมายได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมา

“HR เป็นงานที่สำคัญมาก ๆ ผมมองว่าบริษัทในไทย ถ้าอยากเติบโตมากขึ้น จะต้องให้ความสำคัญกับ People Function

“ทุกธุรกิจคือการทำงานผ่านคน และ HR คือกุญแจความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร HR เองไม่ใช่ส่วนเดียวที่ทำงานกับคน กระดุมเม็ดแรกคือ ‘ผู้นำ’ ที่อาจจะไม่ใช่แค่ HR Leader

“ผมมองว่า HR ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงในทุกส่วนขององค์กร แต่ HR ต้องทำงานกับ People Manager เพื่อให้ดูแลลูกทีมของเขาได้ดี นี่แหละคือบทบาทของ HR ซึ่งต้องใช้ Skill Set ที่ต่างไป ไม่มัวแต่เสียเวลาไปกับงานเอกสารอย่างเดียว”

#43 ภท.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ | CEO และ Co-Founder | Beyond Training

“HR สามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ 100% เพราะว่า HR เป็นคนที่เตรียมกำลังคน วันนี้เราจะเข้าสมรภูมิรบ HR จะเป็นผู้ค้นหาทหาร พัฒนาทหาร ให้เข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคใหม่ 

“แต่สิ่งสำคัญก็คือ HR ต้องไม่เป็น HR แบบเดิม ต้องอัพเกรดตัวเองให้กลายเป็น HRBP ที่เข้าใจภาพใหญ่ขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง Trust ให้กับผู้บริหารว่า ต้องมีเราอยู่ในโต๊ะประชุมกลยุทธ์ขององค์กร การรู้ทิศทางกลยุทธ์ภาพใหญ่ วิชั่นขององค์กรแล้ว จะสามารถ Recruit หาคนที่ใช่ เหมาะสมกับทั้งวัฒนธรรม ความรู้ความสามารถ และถ้าหามาแล้วก็ต้องหาวิธีอัพสกิล รีสกิลของเขาให้เร็วและใช้งานได้ไวที่สุด ตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้

“ดังนั้น HR จะต้องไม่เป็น HR ที่มีหน้าที่แค่ปัดกวาดเช็ดถูองค์กรเท่านั้น ถ้าทำได้ จะตอบโจทย์การสนับสนุนการเติบโตขององค์กรแน่นอนนอก และช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤตด้วย”

#44 จิราทรัพย์ กิจการสังวร | เจ้าของเพจ HR THAILAND

HR เป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องของคนหรือพนักงานในองค์กร ทั้งการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ คัดเลือกคนที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีให้แก่องค์กร ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้พนักงาน สร้างความผูกพันแก่พนักงานกับองค์กร และรักษาคนเก่ง ๆ ให้กับองค์กร รวมถึงจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน

“เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้แก่บริษัท ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ทั้งนี้ HR ยังสามารถเป็นในส่วนของ Business Partner ให้กับผู้บริหารด้วย”

#45 โชติช่วง กังวานกิจมงคล | เจ้าของเพจ คุยกับ HR 

องค์กรจะเติบโตได้ต้องมาจากความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นทำรายได้ที่มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ก็ด้วยทักษะจากบุคลากรที่ส่งผลดีทางตรงต่อกิจกรรมของธุรกิจนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการขาย การต่อรอง ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากร ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านการสื่อสาร หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

“องค์กรจะมีทักษะที่ส่งผลต่อธุรกิจได้นั้น ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก HR อย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะเหล่านั้น HR สามารถช่วยองค์กรให้มีทักษะที่มีประโยชน์ได้ตั้งแต่การกำหนดและระบุทักษะที่จำเป็น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ การสรรหาทักษะเหล่านั้นจากบุคลากรในตลาด การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การค้นหาและจุดประกายศักยภาพให้กับบุคลากร หรือกระทั่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของทักษะในองค์กรครับ”

#46 มีนา กิตติคุณศิริ | เจ้าของเพจ HR ภาษา TECH

“1. HR เป็น Key หลักในการสร้าง Employee Experience ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งมีงานวิจัยหลายต่อหลายงานต่างก็พบว่าพนักงานที่มี Employee Experience ที่ดีจะมี Engagement สูงกว่า และจะสร้าง Customer Experience ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า นำไปสู่ผลกำไรของบริษัทด้วย เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับ Employee Experience เพราะหากคนภายในองค์กรได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข ถูกดูแลอย่างเอาใจใส่ ก็เปรียบเสมือนกำลังภายในที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมจะสร้างสิ่งดี ๆ ออกไปยังลูกค้าและโลกภายนอก

“2. HR ช่วยส่งเสริมและตอบสนอง Business Goals & Direction เพราะทุกงานในองค์กรล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์ของบุคลากร ในฐานะผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์ HR มีส่วนช่วยส่งเสริมองค์กรตั้งแต่การสรรหาคนที่เหมาะสมมาเข้าร่วมทีม การพัฒนาคนให้มี Skill Set และ Mindset ที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึงช่วยสร้าง Culture ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้องค์กรมีพนักงานที่มีศักยภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่

“3. HR ส่งผลต่อตัวเลขทางบัญชีมากกว่าที่คิด ต้นทุนการจ้างพนักงานถือเป็นต้นทุนใหญ่อันดับต้น ๆ ของหลายบริษัท หาก HR ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ลงได้มาก รวมทั้งการพัฒนาให้พนักงานเป็น The Best Version of Themselves ก็จะนำไปสู่ Business Impacts ทั้งที่เป็น Financial และ Non-Financial Impacts”

#47 เอื้อมพร วรรณยิ่ง | Administration Manager | Abroaders

“HR  มีหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ แต่จะดีเสียกว่าถ้าผู้ที่ทำงานในสายงาน HR เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม และสามารถช่วยเหลือพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อทำไปสู่เป้าหมายและยกระดับขององค์กรได้

“การช่วยเหลือพนักงานให้มีความสุขในการทำงานที่สร้างได้ คือ การสร้างความผูกพันกับพนักงาน ด้วย Employee Engagement คือ ความผูกพันที่พนักงานมีต่องานและองค์กร เป็นสภาวะที่พนักงานรู้สึกมีพลังและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความเต็มใจ

“การสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ในการสร้างให้พนักงานรู้สึกดี และผูกพันต่อองค์กรนั้น จะต้องสร้าง 3 ด้าน

“1.สร้างบรรยากาศในการทำงานทางกายภาพให้ดี (Physical)

2.สร้างความรู้สึกที่ดีทางด้านจิตใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน (Psychological)

3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน และพนักงานด้วยกันเอง (Relationship)

“การสร้างความผูกพันกับพนักงาน ด้วย Employee Engagement เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งการมี Employee Engagement ที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของทุกคน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ รวมถึงสร้างพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่และสร้างประสิทธิภาพการทำงานที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป”

#48 กิตติ จันทร์ชูเกียรติ | Senior Consultant/ Trainer/ Executive Coach | SEAC

“องค์กรจะเติบโตได้ องค์ประกอบสำคัญคือเรื่องคน การมีพนักงาน มีคนที่มีความสามารถ มีใจที่อยากร่วมสร้างความเติบโตให้องค์กร ถ้าเชื่อแบบนี้ ก็จะไปได้ดี ถ้าอยากเติบโต ก็ต้องทำให้พนักงานเติบโตในองค์กรด้วย

“ดังนั้น HR ต้องเป็นหัวใจสำคัญ มีหลายเรื่องที่ HR สามารถทำได้ ในขณะเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่ HR เสียดายว่าทำไมถึงไม่ได้ทำ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ จะช่วยให้มีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมาก

“HR บางครั้งอาจเอนเอียงไปทางรอฟังนโยบายจากผู้บริหารเสียเยอะไปหน่อย แต่ผมอยากให้คนที่เป็น HR เป็น HR ที่ Proactive เป็นที่ปรึกษา ช่วยผู้บริหารคิดว่าจะช่วยสร้างคนให้องค์กรเติบโตได้อย่างไร และถ้าทำได้ HR จะเป็นคนที่มีค่ามหาศาลมาก ๆ

#49 จักริน เก้าพัฒนสกุล | CEO | มีค่า สตูดิโอ

“ทรัพยากรณ์มนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรเติบโตและไปสู่เป้าหมาย แต่การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เป็นเรื่องยาก จะให้หัวหน้ามาคอยดูแลคนบริหารคนก็จะไม่มีเวลาเต็มที่เนื่องจากต้องมีงานและหน้าที่รับผิดชอบ

“เพราะฉะนั้น HR จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คอยสนับสนุน สำหรับผม หน้าที่หลักของ HR คือสรรหา พัฒนา และรักษา

“สรรหา หาก HR สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและมีเงินเดือนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานได้ ก็จะทำให้องค์กรได้คนที่มีประสิทธิภาพ และมีรายจ่ายคือเงินเดือนที่จ่ายออกไปคุ้มค่า

“แต่ถ้า HR เลือกคนผิด ได้คนที่ไม่ดีแล้วยังโดนผู้สมัครงานหลอกในความสามารถเกินจริง ต้องจ่ายเงินเดือนสูงเกินจริงกับความสามารถ ก็ทำให้องค์กรไม่คุ้มค่าและขาดทุน

“ลำดับถัดมาคือการพัฒนา HR ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถที่ทันสมัยและตอบโจทย์กับธุรกิจที่ทำ จริง ๆ หน้าที่นี้หัวหน้างานก็สามารถสอนได้ แต่อย่างที่บอกว่า HR เป็นฝ่ายที่สนับสนุนองค์กร จึงเป็นหน้าที่ของ HR ที่ต้องจัดวันเวลาให้พนักงานได้ฝึกฝนหน้าที่ให้ดีขึ้น หาก HR ไม่สนับสนุน บุคลากรก็จะไม่มีเวลาและแรงจูงใจในการทำ เพราะคิดว่าตัวเขาเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วในองค์กร

“สุดท้ายคือการรักษา HR ต้องรักษาคนที่มีศักยภาพที่ดีเอาไว้ในองค์กรให้ได้ เพราะคนเหล่านั้นคือฟันเฟืองสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ หาก HR จู้จี้จุกจิกก็อาจทำให้คนเหล่านั้นไม่พอใจและออกได้ หรือคนไหนที่ไม่ทำงานและเรายังรักษาคนแบบนั้นไว้ ก็ทำให้องค์กรไม่เจริญเติบโตและไปไม่ถึงเป้าหมาย

“ที่กล่าวมาเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานที่ HR ต้องทำ เพราะเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่คอยสนับสนุนให้องค์กรเติบโต และไปสู่เป้าหมาย”

#50 ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ | Ex Co-Founder | Money Class

HR = HeRo ภายใต้หมวกของคำว่า Human Resource มีคำว่า HeRo ซ้อนเป็นเงาอยู่ข้างหลังเสมอครับ

“ในยุคที่การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ทุกองค์กรล้วนต้องการ ‘อยู่รอดด้วยนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร’ ซึ่งความท้าทายใหม่ที่ทุกองค์กรเจอในตอนนี้คือ ‘ภาวะขาดแคลน Talent’

“เพื่อ Drive Performance ให้กับองค์กร เป็นเหตุให้กลยุทธ์เรื่อง ‘คน’ ถูกพูดถึงมากที่สุด ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานคนสำคัญ, การลดอัตราการลาออกของ Talent หรือ การสรรหา/ออกแบบ สวัสดิการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์พนักงานครบ 4 ด้าน ทั้ง งาน-เงิน-กาย-ใจ ให้มากยิ่งขึ้น

“ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหน้าที่ของ ‘HeRo ยุคใหม่’ ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็น ‘เสาหลักขององค์กร’ ไปแล้ว

เพราะเรื่อง ‘คน’ คือความแตกต่างหลักที่องค์กรอื่น สร้างแทนกันไม่ได้ !

#51 ปรัชญ์พล อัศวศรีชาญชัย | Managing Director | Rams Solutions Thailand

“HR คือรากฐานขององค์กร เริ่มจากทำให้ HR ในปัจจุบันดี และต้องวางแผนร่วมกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

“เริ่มจากปรับปรุงระยะสั้น และกลางให้รองรับการสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น

– แก้ปัญหาเชิง Operation ให้ไม่ติดขัด

– ปรับปรุง Employee experienced มีช่องทางสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน

– ตอบรับความต้องการพื้นฐานที่พนักงานต้องการได้อย่างครบถ้วน

– เตรียมพร้อมส่วนของการพัฒนาทักษะที่ตอบรับธุรกิจได้ในระยะสั้น – กลาง

– วางแผน Transition/ Succession อย่างรอบคอบ

“และสำหรับงาน HR ในอนาคต เราต้องลดงาน employee management และให้ HR สามารถโฟกัส Talent Management มากขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการเติบโตขององค์กร

“งาน HR ต้องพิจารณามากกว่าเรื่องคน ต้องนำเรื่องคนควบคู่ไปกับธุรกิจให้ได้อย่างสอดคล้อง

“ถ้าเราวางแผนงาน HR ได้ครบถ้วน สามารถแก้ไขทั้งปัญหาทั่ว และปัญหาใหญ่ในด้าน HR เช่น ปัญหาการขาดคน การขาด Engagement ของพนักงาน การขาดทักษะของการทำงานของพนักงาน การจ้างที่ไม่ตรงตามความต้องการ ฯลฯ

“ก็จะทำให้การบริหารงานส่วนที่เหลือในด้านอื่นๆง่ายต่อการจัดการขึ้นมาก

“และเมื่องาน HR มั่นคง ธุรกิจก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคง”

#52 สหธร เพชรวิโรจน์ชัย | Manager | HREX.asia

“เพราะคนคือหัวใจหลักขององค์กร องค์กรจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยหากไม่มีคน และหน่วยงานที่ต้องดูแลจัดการคนก็คือฝ่าย HR หรือฝ่ายทรัพยาบุคคล

“แน่นอน HR มีส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มประกาศหางาน ไปจนถึงวันที่พนักงานลาออกจากองค์กร เรียกได้ว่าแทบทุกช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งจะอยู่กับองค์กรเลย HR จะอยู่ในทุกกระบวนการหมด

HR จึงเป็นตัวกลางสำคัญที่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรที่ต้องการกำไร และพนักงานที่ต้องการความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั่นเอง”

#53 ChatGPT | https://chat.openai.com

HR สามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ ด้วยการดึงดูดคนเก่ง พร้อมกับรักษาพนักงานมากความสามารถ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และให้ความมั่นใจว่า จะดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

“สิ่งที่ HR ยังสามารถทำได้คือการพัฒนาและจัดเตรียมกลยุทธ์สำหรับพัฒนาบุคลากร วางแผนรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงาน และบริหารผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ HR ยังมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ ดูแลด้านการสื่อสารภายในองค์กร และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันกับพนักงาน

“ด้วยบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร HR จึงเป็นผู้ที่สามารถช่วยให้บริษัทเกิดความงอกงาม, เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และเหนืออื่นใด เกิดความสำเร็จได้”

Follow me!

Relation Tags