Going Beyond the Future of Work : เมื่อคนที่ต้อง Transform คนแรกคือ Leader

ประเด็นสำคัญ

 • การทำ Transformation ต้องทำรอบๆ ต้องเริ่มจากแก่นขององค์กร และเริ่มจากข้างบนก่อนเสมอ ไม่ได้เริ่มจากพนักงาน ไม่ได้เริ่มจาก HR แต่เริ่มจาก Leader
 • ผู้นำต้องทำหน้าที่เป็นผู้แปลงสาร โดยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ผู้นำต้อง transform ก่อนเป็นอันดับแรกก็เพื่อส่งสารเหล่านั้นไปให้คนทั้งองค์กรได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน
 • ยิ่งผู้นำประสบความสำเร็จในโลกเก่ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งตาบอด หูหนวกมากเท่านั้น เพราะติดอยู่ในกับดักของความสำเร็จ จึงไม่เปิดใจรับฟัง ไม่เปิดหู ไม่เปิดตา
 • Culture provides the meaning and reason for everyone. Leader is the culture : Leader ตอนนี้กำลังดีลกับ Crisis of the century ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้ เราจะกลายเป็น Leader of century เป็นผู้นำแห่งศตวรรษเลยทีเดียว!

ไม่มีใครล่วงรู้ว่าอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และ Leader จะต้องเป็นอย่างไร ? อะไรกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าปี 2021 บ้าง ? หากลองย้อนอดีตดู เราผ่านช่วงเวลาสำคัญมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2016 – ยุคเริ่มต้นของ Disruption ต่อมาปี 2018 – ยุคของ Disruption Domino และในปี 2019 – ก็เป็นยุค Pandemic ที่ทำให้ Dominos ล้มพร้อมกันหมดทุกตัว และเราก็พอจะทำนายได้ว่ามันจะเกิด Disruption อย่างต่อเนื่องในทุกๆอุตสาหกรรม เป็น “Continuous Transformation” นี่เป็นใจความสำคัญที่บทความชิ้นนี้ำลังจะเน้นย้ำให้แก่ Leader ทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก เพราะความพร้อมนั่้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้นำยุคนี้ที่ต้องพร้อมตลอดเวลา สรุปประเด็นและสาระสำคัญจากงานสัมนาซึ่งจัดขึ้นโดย PMAT :  Learning and Development Forum 2021 ในหัวข้อ Leadership with Learning Strategy: Going Beyond the Future of Work โดย Speaker คือ คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล – Chairman KASIKORN Business-Technology Group (​KBTG)

Leader Must be first person to transform and needed to transform first. No successful transformation started without the transformation of leaders themselves

4C : โฟกัส 4 อย่างที่สำคัญสำหรับ Leadership

ถ้าถามว่า C-level ตัวไหนที่ transform ได้เร็วที่สุด คำตอบก็คงจะเป็น C-COVID เพราะถือว่าโควิดได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของเราที่ควรจะเกิดในอีก 10 ปีข้างหน้า ให้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น และถือเป็นตัวเร่งปฏิริยาของหลายๆวงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการทำงาน อาจพูดได้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดของการเร่งทำ Transformation เลยทีเดียว ซึ่งคุณกระทิงบอกว่าการทำ Transformation ต้องทำรอบๆ ต้องเริ่มจากแก่นขององค์กร และเริ่มจากข้างบนก่อนเสมอ ไม่ได้เริ่มจากพนักงาน ไม่ได้เริ่มจาก HR แต่เริ่มจาก Leader “Always start at the top and must start at the core”

Leadership ที่แท้จริงถูกหล่อหลอมท่ามกลางวิกฤต คุณกระทิงเสริมว่าการ transformation นั้นไม่มีจุดสิ้นสุด แต่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เป็นวิวัฒนาการ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำคือ Create sense of emergency ผู้นำต้องทำหน้าที่เป็นผู้แปลงสาร โดยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ผู้นำต้อง transform ก่อนเป็นอันดับแรกก็เพื่อส่งสารเหล่านั้นไปให้คนทั้งองค์กรได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรหลังโควิดนั้นถือว่าหนักหน่วงมากทีเดียว มีโฟกัส 4 อย่างที่สำคัญก็คือ 4C

 • Chief Strategy Officer : วางกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตต่อจากนี้
 • Chief Architect : Design Business System ในองค์กร และ Management System ใหม่ๆ
 • Chief Culture Officer : Culture cannot be delegated ; Culture คือแก่น , Start at the top
 • Chief Visionary Officer : คาดการณ์ และมีวิสัยทัศน์ เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเสมอ

แต่สิ่งสำคัญที่ควรระวังก็คืออย่าใช้วิธีตัดแปะ อย่าไปลอกเลียน Culture มาจากองค์กรอื่นๆที่ทำสำเร็จแล้ว เพราะจะทำให้สุดท้ายแล้วองค์กรของเราจะไม่มี Culture เป็นของตัวเอง ทุกๆอย่างต้อง Fit in together ในแบบของเราเอง 

คำแนะนำสำหรับผู้นำองค์กรในการเริ่มทำ Transformation

Tips For Leader to Transformation

 • Transforms ทุกส่วนไปพร้อมกัน : เช่น Culture, Structure, Business ให้สอดคล้องและ Aligned ไปทีละช้าๆได้ แต่อย่าไปสุดที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะจะทำให้คนเหนื่อยและองค์กรไม่ได้ประโยชน์
 • Technology คือ Key enables : รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพราะเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำ Transforms 
 • Leader ต้องเป็น System Thinker : ต้องรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสื่อสารถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้
 • Self – Mastery คือสิ่งสำคัญ : Become who you need to be! Leader ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองและรู้วิธีแก้ไขจุดอ่อนนั้น 
 • อย่าสร้าง Comfort Zone : เพราะ Comfort Zone คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด มันทำให้ทุกคน Think the same thing หลีกเลี่ยง Comfort Zone และสร้าง Learning Zone เพื่อให้ทุกคนสามารถมี Constructive Debate กันได้
 • Know your WHY : หา why ของตัวเองให้เจอ หมั่นถามตัวเองเสมอว่าทำไมเราต้อง Transform ?

Lifecycle of a Transformational Leader :

 • Empathy Listening : open heart and ears
 • Understand their needs and Find collective goals
 • Embed into Transformation Roadmap
 • Over – Communicate the mission and instill improvement culture
 • Empower through delegation and all-in-support
 • Celebrate success and appreciate lesson learned

คุณกระทิงให้ความเห็นว่า ยิ่งผู้นำประสบความสำเร็จในโลกเก่ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งตาบอด หูหนวกมากเท่านั้น เพราะติดอยู่ในกับดักของความสำเร็จ จึงไม่เปิดใจรับฟัง ไม่เปิดหู ไม่เปิดตา สิ่งสำคัญคือ Do not start with Tech, always start with Empathy. เพราะองค์กรของคุณ คุณไม่ได้เป็นผู้กำหนด แต่โลก,สังคม, ลูกค้าต่างหากที่เป็นผู้กำหนด ผู้นำมีหน้าที่รับฟัง ไม่ใช่แค่ Customer หรือ Employee แต่เป็น Total Experience เข้าใจลูกค้า พนักงานและหา Common Goals ร่วมกันได้ดีที่สุด 

Vision ต่างจากความฝันเฟื่องตรงที่มันคือ ความจริง ที่ยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง

อย่างเช่น Vision สำหรับ KBTG เอง ก็ได้ตั้งเอาไว้ว่า จะเป็นอันดับ 1 เทคโนโลยีของ SEA ในปี 2022 ซึ่งก็มีการกำหนด และวัด Outcome ในทุกๆช่วง เพื่อตรวจสอบผลงานและศักยภาพของตนเอง คุณกระทิงบอกไว้ว่าในการทำ Transformation ขององค์กรนั้น ทุกคนสำคัญหมด และทุกคนต้องช่วยกัน โดยใช้กลยุทธ์คือ Requires Top Tech Talents and Talent Empowerment , Over-Communicate the Mission ส่วนหน้าที่ของ Leader ก็คือการมอบความหมายให้กับเป้าหมาย ถามคนในองค์กรว่า What is into it ? Mission ของเราคืออะไร ? หมั่นถามอยู่เสมอ อย่างเช่น ที่ KBTG เมื่อตั้ง Vision แล้วก็ถามต่อว่าอะไรคือการเป็นอันดับ 1 ใน SEA การเป็นอันดับ 1 หมายความว่าอะไร ? แล้วก็ได้คำตอบว่า ยิ่งองค์กรเราไปได้ไกล ยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลขึ้นด้วยเช่นกัน

สรุป

Keyword สำคัญคือการ Transformation : From ME to WE 

Winning is meaningless without a team to celebrate with. Losing is temporary when you have a team to stand with.

ONE KBTG Culture : Culture is Everything

 • One step ahead
 • One goal
 • One team
 • Number One

Culture provides the meaning and reason for everyone. Leader is the culture : Leader ตอนนี้กำลังดีลกับ Crisis of the century ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้ เราจะกลายเป็น Leader of century เป็นผู้นำแห่งศตวรรษเลยทีเดียว !

ขอเชิญคุณมาร่วมเปิดโลก Unlimited Learning นำคุณเตรียมพร้อมสู่ Next Normal และ Future of Work ที่งาน Learning & Development FORUM 2021 VIRTUAL CONFERENCE “Next Normal of Human Development: Post-Covid19 is the age of new learning experiences” VIRTUAL CONFERENCE 16-20 August 2021
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.pmatldforum2021.org
สนใจสมัครสมาชิก PMAT Member Plus : https://qrgo.page.link/8ie2