5 คุณสมบัติส่งเสริมให้หัวหน้าที่ดีเป็นหัวหน้าที่ใคร ๆ ก็อยากทำงานด้วย

ใครๆก็สามารถเป็นหัวหน้าได้ หากมีขั้นตอนของการจ้างคน มีการสอนงาน หรือมีลูกทีมที่ต้องดูแล แต่การจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเคารพและอยากทำงานด้วยนั้นไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ มาจากการสังเกต และมาจากความเชื่อใจที่คนอื่นมีต่อคุณ

แน่นอนว่าการจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องไว้วางใจ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความน่าเชื่อถือไม่ใช่ตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งให้ตัวเองได้ แต่มันเกิดจากการกระทำ มาจากผลงานที่คุณทำและความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อคุณ มันไม่ใช่การที่คุณต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือทำงานเยอะที่สุด แต่ต้องมีความรับผิดชอบมากที่สุด ไม่ใช่แค่รับผิดชอบคนในทีม หรือรับผิดชอบงานของตัวเองเท่านั้น แต่รับผิดชอบการกระทำและคำพูดของตัวเองด้วยเช่นกัน เพราะนั่นคือคุณสมบัติที่ทำให้ใครๆก็ไว้ใจและอยากทำงานด้วย ซึ่งพอจะมีแนวทางที่ควรรู้ ดังนี้

1. มีวิสัยทัศน์และสามารถทำให้เกิดขึ้นจริง

การมีวิสัยทัศน์หรือไอเดียมากมายนั้นเป็นสิ่งดี แต่หากไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้สักอย่าง คนที่ทำงานร่วมกับคุณก็จะรู้สึกเหนื่อย และรู้สึกว่าสิ่งที่ลงแรงทำไปนั้นไร้ความหมาย เพราะไม่สามารถใช้ได้จริง หัวหน้าที่ดีจึงต้องทำให้วิสัยทัศน์ของตัวเองเกิดขึ้นได้จริงด้วย นั่นคือมีทั้ง Vision และ Mission เมื่อลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าพูดจริง ทำจริง ก็จะมั่นใจมากขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ลอยๆ เพราะหัวหน้าย่อมทำให้มันเกิดขึ้นได้แน่ๆ ไม่ว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไร ลูกน้องก็พร้อมที่จะร่วมมือและให้ความช่วยเหลือคุณด้วยความเชื่อใจ

2. รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำและคำพูดของตัวเอง

คุณจะยิ่งเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องให้ความเชื่อถือมากขึ้นหากสามารถรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับคนในทีมได้ แม้มันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่นักหากคุณไม่สามารถทำได้ตามที่รับปาก และลูกน้องของคุณก็คงไม่ถือโทษหรือบังคับอะไรคุณ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ได้สูญเสียความน่าเชื่อถือที่ลูกน้องมีต่อคุณไปแล้ว และการสูญเสียความน่าเชื่อถือไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้

3. เป็นคนที่สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากหากต้องทำงานร่วมกับคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นผู้นำ การสื่อสารที่ดีนั้นไม่ใช่การเป็นคนพูดเก่ง แต่มันคือการฟังเก่ง รู้จังหวะในการพูด และสื่อสารให้ตรงประเด็น ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่พูดเยอะ แต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำ ไม่มีเนื้อเลย ยากที่จะจับใจความได้ มันก็ทำให้คนอื่นไม่ค่อยอยากฟัง การสื่อสารที่ดีนั้นควรจะตรงประเด็น ชัดเจน ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความหมายของคำตอบ โดยที่ไม่ต้องตีความ ไม่ต้องอ้อมค้อมและไม่ต้องใช้เวลามาก เพราะการสื่อสารในการทำงานไม่ใช่การคุยกันเรื่อยเปื่อยที่ไม่ต้องมีประเด็นก็ได้

4. มีศิลปะในการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การแบ่งงานกันทำตามหน้าที่เฉยๆ ผู้นำที่ดีควรทำให้การมอบหมายงานนั้นเคลียร์ก่อนว่า ต้องการให้พนักงานทำอะไร Make sure ว่าพนักงานเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำ สามารถมีคำแนะนำที่จะ Guide พนักงานได้ว่างานที่ต้องการนั้นควรจะเป็นแบบไหน อะไรคือความคาดหวังของคุณ และสิ่งนั้นจะส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร หากการมอบหมายงานเป็นไปอย่างชัดเจน เคลียร์และง่าย ก็ส่งผลให้คนอื่นอยากจะร่วมงานกับคุณต่อไป และไว้ใจในการบริหารงานของคุณ

5. มีความฉลาดทางอารมณ์

เป็นทักษะที่ผู้นำทุกคนควรมีนั่นคือการรู้จักจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองเป็นอย่างดี รู้ Value ของตัวเองหรือคุณค่าที่ตัวเองยึดถือ เข้าใจ Passion ของตัวเอง ซึ่งถ้าผู้นำไม่มี Self – Awareness ก็จะไม่สามารถบริหารงานหรือเข้าใจตัวเองได้เลย เช่น ผู้นำบางคนรู้ว่าตัวเองทำงานช้า ก็ต้องวางแผนทำงานให้ล่วงหน้าก่อนจะถึงวัน Deadline ซึ่งเป็นวิธีที่จะสร้างการตระหนักรู้ ทำให้รู้ว่า เราทำไปเพื่ออะไร และกำลังนำพาทีมงานไปในทิศทางไหน เป็นการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้ และยังสามารถทำให้มีอารมณ์ขันในการล้อเลียนจุดด้อยของตัวเองอีกด้วย

แน่นอนว่าใครๆก็สามารถเป็นหัวหน้าได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นหัวหน้าที่น่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการกระทำและความสม่ำเสมอ ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ส่งเสริมให้เป็นหัวหน้าที่น่าเชื่อถือหรือเป็นคนที่ใครๆก็อยากทำงานด้วย ที่สำคัญก็คือคุณต้องมีใจที่จะเรียนรู้ ยอมรับในตัวเอง และพร้อมจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ