การทำ Work from Home จะทำอย่างไรให้รู้ว่าบริษัทได้งาน [Timesheet management]

การทำ Work from Home จะทำอย่างไรให้รู้ว่า บริษัทได้งาน พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถ้าบริษัทยังต้องจัดการเข้าออกสำนักงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ

…………ต้องเข้าใจก่อนว่า บริษัทระดับเล็กถึงระดับกลางอาจมองว่า การทำงานแบบ Work from Home เป็นเรื่องยากและบริษัทเองก็ไม่ทราบว่าพนักงานทำอะไรอยู่ขณะอยู่บ้าน และสามารถทำงานได้หรือไม่ เราคงต้องเข้าใจก่อนว่า การ Work from Home นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับงาน หรือพนักงานแต่ละตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันครับ ซึ่งปัญหานี้จะพบว่าทำอย่างไรให้รู้ว่า บริษัทได้งาน พนักงานทำงานได้เต็มที่ โดยจะขอแนะนำทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดทำใบบันทึกการทำงาน (Timesheet)  และ การกำหนดการสรุปงานช่วงการ Work from Home ในวันที่พนักงานต้องทำงานที่บ้านครับ

…………ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำใบบันทึกการทำงาน (Timesheet) พร้อมคู่มือการเขียนให้กับพนักงาน โดยกำหนด วันที่ ช่วงเวลา งานที่ทำ ผลลัพธ์ และ สุขภาพของพนักงาน ผ่าน Word หรือ excel แล้วเก็บใน Share Drive หรือ ส่งหัวหน้างาน โดยบริษัทที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ  หรือถ้าองค์กรที่มีความพร้อมอาจทำผ่าน Program อื่นๆ ก็ได้ นอกจากนี้คู่มือควรจัดสอนการเขียนให้ชัดเจน ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และได้ผลลัพธ์อย่างไรที่ชัดเจนหรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจใช้การสอนการเขียนแบบ SMART Goals Theory ก็ได้ ซึ่งเมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านใบบันทึกการทำงาน (Timesheet) ก็สามารถตรวจสอบ จะทำให้เห็นผลการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้จุดนี้เองในการรวบรวม Data และสามารถมาสรุปผลลัพธ์เหล่านี้ได้อีกด้วย

…………ซึ่งใบบันทึกการทำงาน (Timesheet)  ของพนักงานเหล่านี้เอง เราสามารถนำมา Analytics เพิ่มเติมได้ ซึ่งเราสามารถจัดหมวดหมู่ของการทำงานของพนักงานรายบุคคลเช่น Type: วิเคราะห์ข้อมูล (Analytics),ประชุม (Meeting), วางแผนกลุยธ์ (Strategy), ตรวจสอบงาน (Review), อื่นๆ ในช่วง Work from Home ใน 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนได้ ประสิทธิภาพหรือไม่

 

Task Type %
วิเคราะห์ข้อมูล /Analytics 5 5%
ประสานงานทั่วไป/Coordinate 30 30%
จัดทำข้อมูล/Create 14 14%
ประชุม/Meeting 20 20%
ตรวจสอบงาน/ Review 23 23%
ค้นหาข้อมูล/Search 5 5%
วางแผนกลยุทธ์ /Strategy 3 3%
Grand Total 100 100%

 

…………หากเราสามารถสรุปข้อมูลออกมา เราอาจจะรู้ว่า แต่ละ Type การทำงานเหมาะสมกับการทำงานที่ สำนักงานหรือ การทำงานที่บ้าน และยังสามารถสรุปผลงาน (Performance) ให้กับผู้บริหารได้อีกด้วยว่า ตำแหน่งนี้ถูกจ้างมาตรงตามความคาดหวัง หรือหาทางปรับสมดุลการทำงานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังใช้ประโยชน์ในการดูแลพนักงาน กรณีที่พนักงานต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรเพื่อให้ทำงานสำเร็จอีกด้วยครับ

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

.
.
—————————-
ผู้ตอบ :
ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ
Piya Vittayavarotkit – Human Resource Manager
Sakol Energy Public Company Limited “SKE”

Follow me!

Relation Tags