จะ Reskill-Upskill พนักงานอย่างไรในยุค New Normal ?

Q: จะ Reskill-Upskill พนักงานอย่างไรในยุค New Normal?

.

A: เรื่อง Reskill Upskill ที่ถูกพูดถึงกันบ่อยครั้งในวงการ HR ว่าด้วยการที่มี Skill เดิมบางอย่างแต่มีการเรียนรู้ปรับตัว หยิบ เติม เพิ่ม Technology ใหม่ๆ เข้ามาใช้ให้มากขึ้น (Reskill) และการเปลี่ยนไปใช้ Skill อื่นที่ต่างจากเดิมไปเลย (Upskill) นั้น หลายครั้งที่ HR พยายามคิดหาวิธีการในการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่มักเจอกับหลุมพรางในระหว่างกระบวนการการปิด Gap หรือสร้างความพร้อม (Readiness) ให้กับพนักงานแล้วพบว่า ของเดิมยังพัฒนาไม่สุดทาง Skill ใหม่,ความคาดหวังใหม่,งานใหม่มาอีกแล้ว ต้องพัฒนาวนลูปแบบนี้ต่อไปหรือ ?

…………ล่าสุด รายงาน 2020 Deloitte Global Human Capital Trends ของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Deloitte บ่งชี้ข้อมูลสำคัญในเรื่องของการ Reskill-Upskill ไว้ค่อนข้างน่าสนใจ

 

1.ทักษะมีวันหมดอายุ

โลกเปลี่ยนเร็ว มีงานใหม่ๆ ตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นทุกปี ทักษะเดิมก็อาจเปลี่ยนได้ ถูกทดแทนได้ จะดีกว่าไหมถ้าจะพัฒนาความสามารถเชิงคุณภาพภายในตัวคน ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ทักษะที่หมดอายุอย่างรวดเร็ว เช่น Growth Mindset, Resilience (ล้มแล้วลุกเร็ว-ผิดพลาดแล้วกลับตัวได้เร็ว) Critical Thinking, EQ เป็นต้น

2.ชีวิตลิขิตเอง รอบริษัทฯ หัวหน้ามาช่วยไม่ได้

ทำให้พนักงานรู้สึกอินและเป็นเจ้าของการเติบโตก้าวหน้าของตนเอง (Own your career) ไม่รอให้ใครมาพัฒนา ในยุคนี้ผู้ที่ขวนขวายจะเป็นผู้ได้รับโอกาสก่อน (จากผลสำรวจครึ่งหนึ่งของผู้ตอบเท่านั้นที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนเอง)

3.มีเวทีให้ปล่อยของ ลงมือทำจริง เจ็บจริง

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ปัญหา (Experiential Learning, Learning in the flow of work) จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม (ห้องเรียน, ฟังสัมมนา)

4.การพัฒนาคือการลงทุน

คนที่พัฒนาตนเองและทำงานสำเร็จควรได้รับการตอบแทนมากกว่าคนที่ไม่พัฒนา ควรปรับ Reward Program ให้มีองค์ประกอบเรื่องผลสำเร็จของการพัฒนาทักษะร่วมด้วย

5. อย่าหยุดพัฒนาคน เพียงเพราะกลัวเขาเก่งแล้วจากไป

 

องค์กรไหนให้ความสำคัญเรื่องนี้ จะเป็นที่ดึงดูด สร้างชื่อเสียง (Branding) ใคร ๆ ก็อยากร่วมงาน ดีกว่าปล่อยให้พนักงานอยู่แบบไม่มีอะไร ให้ไปก็ไม่ออก

6. พัฒนาคนแบบยั่งยืนต้องให้ “เก่ง-ใช้การได้(ทำงานสำเร็จ)-ตอบโจทย์เป้าหมาย”

โดยคำนึงถึงความต้องการและบริบทขององค์กร ความต้องการของพนักงานเองและ ความต้องการของลูกค้าร่วมด้วย

 

โดยสรุปเรื่องการ Reskill – Upskill ควรทำเป็นแผน “กลยุทธ์” ที่สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ ผ่าน 3 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

  1. ถอดรหัส (Decode) กลยุทธ์องค์กร กำหนดความจำเป็น (Identify the right skill to develop) ที่พนักงานต้องมี ต้องทำได้
  2. HR และ Line Managers ต้องช่วยกันสร้างแรงจูงใจ (Motivate Employee) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวพนักงาน
  3. HR ออกแบบเนื้อหา วิธีการ ช่องทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนโดยใช้ Technology เข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

.

.
.
.ผู้ตอบ :
ปถิตา ชูพันธ์ดิลก – HR Professional ด้านกลยุทธ์บุคคลของบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทยและ Knowledge Partner ของ Lynk Global แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระดับโลก
.
ติดตามและแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง HR ได้ที่ :

Relation Tags