Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนมีนาคม 2023

ใกล้หมดไตรมาสแรกของปีแล้ว ปัญหาของโลกหลังโควิด-19 ก็เริ่มออกดอกออกผล เห็นได้ชัดเจนขึ้น องค์กรที่อยากประสบความสำเร็จและก้าวข้ามสถานการณ์โลกได้ต้องหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ โดย HR Community เว็บบอร์ดถาม-ตอบ (Q&A Forum) คือแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ HR ทุกคนมีชุมชนไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายขึ้น เพราะนี่แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกสายที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้ แถมยังถูกกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้อ้างอิงได้จริง

Q&A Of the Month จำนวน 5 ข้อประจำเดือนมีนาคม 2023 มุ่งเน้นไปในหลากหลายหัวข้อ ทั้งด้านกลยุทธ์ของงานสาย HR, การว่าจ้างพนักงาน, กฎหมายแรงงาน ฯลฯ โดยมีคำถามที่น่าสนใจและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

Q1 : เป็น HR คนแรกของบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อน ?

เนื่องจากได้เข้ามาทำงานกับบริษัทเกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่มีฝ่ายบุคคลจริงจัง  และเราเป็นคนแรกที่เข้ามาในตำแหน่งนี้ โดยที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ จึงจับต้นชนปลายไม่ถูก เลยอยากทราบว่าควรเริ่มต้องเริ่มจากอะไรก่อน

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

ในการเริ่มทำงานด้าน HR ในองค์กร สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญประกอบด้วยหัวข้อเหล่านี้

  1.       นโยบายของบริษัท 
  2.       แผนผังโครงสร้างองค์กร 
  3.       แผนผังโครงสร้างงานฝ่ายบุคคล (HR)
  4.       ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน HR 
  5.       หน้าที่ความรับผิดชอบงานบุคคล 

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Community และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q2: พนักงานรับความกดดันไม่ไหว จึงลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 30 วัน HR ไม่จ่ายเงินได้หรือไม่ ?

สมมุติว่าเราผิด และเราก็อยากจะยอมรับผิด แต่กลัวว่าลูกน้องจะไม่เชื่อถือในศักยภาพของเรา กลัวจะคิดว่าเราไม่เก่งจริง แล้วจะบริหารทีมต่อไปได้ยังไง แต่ในขณะเดียวกัน หากใครทำอะไรผิด เราก็อยากให้เขาออกมาประกาศ กล้ายอมรับผิดตรง ๆ ดีกว่ารู้ว่าผิดแล้วเก็บเอาไว้ ซึ่งตอนนี้ก็อยากประกาศออกมาแต่ก็กลัวคนในทีมจะไม่เชื่อถือไว้วางใจในงานต่อ ๆ ไป ทุกท่านมีคำแนะนำหรือความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ 

A: โดย Poonnie HR

กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน แต่ที่บริษัทมักกำหนดไว้ก็เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมหาคนมาแทน  เมื่อเราส่งจดหมายลาออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ถือว่าการลาออกของเราสมบูรณ์  ไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากนายจ้าง

ในส่วนของค่าจ้าง องค์กรต้องจ่าย หากพนักงานไม่ได้ทำอะให้ทรัพย์สินใด ๆ ของ บริษัทเสียหาย แต่อาจมีการหักบางรายการตามที่กฎหมายกำหนดให้พึงกระทำได้

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Community และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q3: ให้พนักงานออกในช่วงทดลองงาน ต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ?

อยากทราบวิธีบอกเลิกจ้างพนักงานในช่วงทดลองงานที่ถูกต้อง โดยไม่เกิดการร้องเรียนย้อนหลัง

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

ในระยะทดลองงาน หากเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จ่ายเฉพาะค่าบอกกล่าว

แนะนำเพิ่มเติมให้จากกันด้วยดีค่ะ พูดคุยกันทั้งสองฝ่าย และจ่ายค่าจ้างตามวันที่มาทำงาน โดยแจ้งเหตุผลพนักงานที่บริษัทไม่สามารถให้ทำงานต่อได้ เชื่อว่าพนักงานจะเข้าใจ และอาจใช้วิธีการเขียนใบลาออก เพื่อรักษาประวัติการทำงานแทน จะดีกว่าการเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

นอกจากนี้ยังสามารถทำสัญญาจ้างงาน ซึ่งจะระบุข้อตกลงการจ้างที่ชัดเจน รวมถึงระเบียบวินัยการทำงานโดยสอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Community และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q4: ปัญหาของการทำ Knowledge Sharing คืออะไร ?

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ทำงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน (Sharing) ที่ HR ต้องรู้มีอะไรบ้าง ? 

A: โดย Poonnie HR

ปัญหาของการจัดการความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ อธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

  1. ทุกคนไม่ให้ความสำคัญ เข้าร่วมการอบรม โครงการ หรือการแบ่งปันความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ตราบใดที่ไม่โดนบังคับหรือมี KPI มาวัดผล
  2. องค์ความรู้สูญหายไปหลังจากอบรม ไม่มีการทำไปปฏิบัติ หรือถ่ายทอดต่อ 
  3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บองค์ความรู้ไม่ดีพอ เข้าถึงยาก หรือไม่มีการจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เข้าถึงยาก ไม่เกิดประโยชน์
  4. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ Manager ขึ้นไป ไม่ให้ความสำคัญและไม่ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำเพียงแค่เพราะ CEO บอกว่าอยากให้มี 
  5. นิสัยส่วนบุคคล ที่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือหวงความรู้

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Community และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q5: มีช่องทางไหนบ้างที่สามารถหาช่างเทคนิคจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ?

ผู้บริหารต้องการให้หาพนักงานช่างเทคนิคจำนวนมากในระยะเวลาเพียง 1 เดือน เราควรใช้กลยุทธ์ใดเพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

อยากแนะนำให้ทดลองรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก โดยสามารถทำได้ด้วยการติดต่อสถาบันการศึกษาที่ใกล้ที่สุด ที่มีการเปิดสอนสาขาวิชาชีพช่างเทคนิค สามารถไปรับสมัคร สัมภาษณ์ได้ที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ (Campus Recruiting) หรือติดต่อสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งมักจะมีเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันโดยทั่ว ปกติสาขาวิชาชีพช่างเทคนิค นักศึกษาต้องผ่านประสบการณ์การฝึกงานจริงมาแล้ว จึงไม่เกิดปัญหาเรื่องการขาดประสบการณ์ทำงานมากนักหากเทียบกับสายงานอื่น

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Community และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇