Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

ในปัจจุบันที่กระแสโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของ HR ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะตัดสินความสำเร็จขององค์กร หากองค์กรใดไม่มีศักยภาพพอในการรับมือความเปลี่ยนแปลง ก็อาจถูกคู่แข่งแซงจนเสียผลประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น HR ที่ดีจะต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอ และ HR Board ก็คือช่องทางที่ช่วยคุณได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่นี่ชุมชนแห่งใหม่ที่เหล่า HR จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบดูแล

Q&A Of the Month จำนวน 5 ข้อที่เราคัดสรรมาในเดือนนี้มุ่งเน้นไปในหลากหลายหัวข้อ ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร, การว่าจ้าง, เงินเดือน, การสัมภาษณ์งาน โดยมีคำถามที่น่าสนใจและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ดังนี้Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q1 : ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน ต้องได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ ? 

เนื่องจากเราทำงานมายังไม่ถึง 1 เดือนเลยไม่ทราบว่าต้องได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เพราะรู้แค่ว่าถ้ายังไม่ถึง 120 วันจะไม่ได้ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ทั้งนี้ตอนเข้ามาได้มีการเซ็นสัญญา แต่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้กับตัว เพราะเจ้าของบริษัทยังไม่ได้เซ็น โดยตอนแรกตกลงว่าจะทดลองงานทั้งหมด 3 เดือน ดังนั้นหากไม่ผ่านทดลองงาน เราควรได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไหมคะ ?

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และต้องแจ้งก่อนหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไป

กรณีจะไปติดต่อประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยว่างงาน ต้องดูระยะเวลาที่เคยนำส่งประกันสังคมและให้ตรวจสอบสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของประกันสังคม หรือไปติดต่อสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ทุกที่

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q2: พนักงานไม่ผ่านทดลองงาน แต่เราได้เห็นถึงความสามารถด้านอื่น สามารถเปลี่ยนตำแหน่งให้ได้หรือไม่ ?

พนักงานลาป่วยบ่อยมาก โดยให้เหตุผลว่าปวดศรีษะ, ความดันขึ้นสูง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ (5 เดือน) ใช้สิทธิ์ทลาป่วยไปแล้ว 25 วัน, ลากิจ 5 วัน, ลาพักร้อน 5 วัน HR จะออกหนังสือเตือนได้ไหมและควรให้เหตุผลอย่างไร

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

หากเกิน 119 วัน ให้ถือว่าพนักงานได้ผ่านการทดลองงานแล้วโดยอัตโนมัติ เมื่อทางบริษัทเห็นว่าพนักงานมีความถนัดในตำแหน่งอื่น ก็สามารถโอนย้ายได้ ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาใหม่  แต่ให้ทำใบโอนย้าย เพื่อบันทึกในทะเบียนประวัติของระบบงาน HR และการนับอายุงานก็ให้นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงปัจจุบัน 

หมายเหตุ  : ให้อ่านเพิ่มเติมได้จาก มาตรา 20 พรบ.คุ้มครองแรงงานค่ะ

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q3: ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นกระทบ HR ยังไงบ้าง ?

จากข่าวล่าสุดที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น อยากรู้ว่าในฐานะของ HR แล้วมีส่วนใดที่ต้องกังวล และเตรียมตัวเป็นพิเศษบ้าง ?

A: โดย  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

ทุกครั้งที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จะกระทบกับพนักงานเก่าทั้งประเภทรายวันและรายเดือน ซึ่งมีอัตราค่าจ้างใกล้เคียงกับพนักงานที่รับใหม่ ดังนั้น HR ต้องทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (โครงสร้างค่าตอบแทน) ให้เหมาะสมกับแต่ละ Job Level , Job Position และ Job Grade

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q4: พนักงานสัญญาจ้าง ถ้าต่อสัญญาจะขอเพิ่มเงินเดือนได้ไหม

มีพนักงานอัตราจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อหมดสัญญาแล้ว พนักงานขอเพิ่มเงินเดือน สามารถพิจารณาหรือไม่ ?

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

ปกติการทำสัญญาจ้างงานแบบกำหนดระยะเวลา จะทำได้กับโครงการที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจ ทำได้ไม่เกิน 2 ปี ให้ดูข้อมูลในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จากคำถามที่แจ้งมา หากจะต่อสัญญา แนะนำให้เจรจากับนายจ้าง เพื่อพิจารณาเงินเดือนจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น และผลสำเร็จของงานที่ผ่านมาเป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกันยายน 2022

Q5: เวลาคัดเลือกผู้สมัครระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลควรเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่

อยากทราบขั้นตอนการสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่า เมื่อถึงรอบที่มีผู้สมัครระดับผู้บริหารเข้ามา จำเป็นต้องมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลเข้าร่วมฟังและพิจารณาหรือไม่ ?

A: โดย Navinda Unarom (Aei) 

ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงว่าจะให้ผู้จัดการHR เข้าด้วยหรือไม่ โดยปกติ ฝ่าย HR จะเป็น First Interview เพื่อคัดกรองเบื้องต้น สำหรับการเข้าร่วมสัมภาษณ์รอบที่มีผู้บริหาร การไม่เข้าร่วมฟัง จะเหมาะสมกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท บางแห่งก็อาจให้ฝ่าย HR อยู่ด้วย

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

็HR Explore Red

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Red

Follow me!

Relation Tags