Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022

Highlight

  • การแก้ปัญหาทางวัฒนธรรมต้องแก้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ
  • ถ้าผู้สมัครลืมเอกสารทางการศึกษาและยังอยู่ในระยะ 20 ปี ให้ผู้สมัครติดต่อกลับไปที่สถาบันการศึกษาได้เลย
  • การทำเทรนนิ่งควรตั้ง KPIs เชิงปริมาณ เช่น แบบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %, ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 85 % และผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำดีขึ้น หลังจากอบรมในระยะ 1-3 เดือน ไม่น้อยกว่า 30 %
  • การสรรหาคนที่ใช่เป็นโจทย์ใหญ่ในหลายองค์กร ทั้ง ๆ ที่มีคนว่างงาน รองาน ตกงานเยอะ แต่การหาคนที่ใช่ตรงกับ Spec. และ Competency ที่องค์กรต้องการเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย
  • จุดเด่นของการจ้างงานผู้สูงอายุคือ ประสบการณ์ในการทำงาน, มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความจงรักภักดีต่อองค์กร

ทุกการทำงานล้วนมีข้อสงสัยหรือคำถามที่ต้องการคำตอบ การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน ที่มักเต็มไปด้วยประเด็นยาก ๆ ที่ HR หลายคนต้องการปรึกษาคนอื่นเสมอ

ด้วยเหตุนี้ HR NOTE.asia จึงได้เปิดเว็บไซต์ HR Board เว็บบอร์ดถาม-ตอบ (Q&A Forum) ที่จะช่วยกระชับช่องว่างระหว่างคนทำงานสาย HR เข้าด้วยกัน และเป็นชุมชนแห่งใหม่ของ HR ที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

เพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) คือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้ HR ทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคในทำงานไปด้วยกัน และก่อเกิดความรู้ใหม่ ๆ ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Q&A คำถาม HR

เข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2022 กันแล้ว ทุกคนมีปัญหาในการทำงานกันไหม? ซึ่งเพื่อน ๆ HR ของเรามีปัญหาที่เข้ามาตั้งคำถามใน HR Board เหมือนเดิม เช่น การที่จะเขียนคู่มือสวัสดิการพนักงานขึ้นมาสักเล่มต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้าง? อยากทราบข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างสัญญาจ้างประจำกับสัญญาจ้างรายปี หรือ ถ้ามีพนักงานออกนอกสถานที่เวลาทำงานมีความผิดไหม

อย่างไรก็ตาม สำหรับ Q&A of the month 5 ข้อที่เราคัดสรรในที่นี้ เราเลือกจากคำถามที่ประโยชน์ เข้าถึงทุกคน โดยมีคำถามที่สามารถใช้งานได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็น partner ของเรา โดยมีคำถามและคำตอบที่น่าสนใจ ดังนี้

Q1: Toxic Culture (วัฒนธรรมองค์กรเป็นพิษ) จะแก้ไขอย่างไรดี?

ธุรกิจครอบครัว อยู่ในช่วงเปลี่ยนรุ่นการบริหารของผู้บริหารระดับสูงสุด จากรุ่นพ่อ-แม่ มาสู่รุ่นลูก เจอปัญหา Toxic Culture และ Generation Gap จะแก้ไขอย่างไรดี 

A: โดย ดร.พลกฤต โสลาพากุล

ต้องแก้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างง่ายๆ

หากเปรียบประเทศไทยในเรื่องวัฒนธรรมการทำงาน คนไทยส่วนใหญ่ขาดวินัย ก็ต้องไปแก้ตั้งแต่ระบบการศึกษา การเลี้ยงดู

เมื่อเทียบกับญี่ปุ่น เขาจะปลูกฝังความมีวินัยสูงมากตั้งแต่เด็ก ๆ เลยก็ว่าได้

Q2: HR จะมีวิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าจบจริงหรือปลอมได้อย่างไร?

ผู้สมัครแจ้งว่าไม่มีใบ transcript หรือปริญญาบัตร (ทำหาย จบมานานแล้ว) แต่เอกสารทางการศึกษาเป็นหนึ่งในเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้เวลารับเข้าทำงาน HR จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง ว่าผู้สมัครจบตามวุฒิ ที่แจ้งมาจริง

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

หากยังอยู่ในระยะ 20 ปี ให้ผู้สมัครติดต่อกลับไปที่สถาบันการศึกษา โดยปกติสถาบันฯ สามารถตรวจเช็คให้ได้ และขอเอกสารรับรอง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุผลไปว่าจำเป็นต้องใช้ในการสมัครงาน 

Q3: ตั้ง KPI งานอบรมสัมมนายังไงดี?

บริษัทกำลังทำเทรนนิ่งพนักงานทั้งบริษัทค่ะ หัวข้อเกี่ยวกับภาวะผู้นำเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน เราจะตั้ง KPI สำหรับงานอบรมนี้ยังไงดี ขอบคุณค่ะ

A: โดย ดร.พลกฤต โสลาพากุล

วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่ถ้าต้องการยกระดับจริงควรวัดเชิงคุณภาพ ด้วยการทำ OJT ว่าหลังฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้มากน้อยเพียงใด

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

แนะนำ KPIs เชิงปริมาณ

  1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %
  2. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 85 %
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำดีขึ้น หลังจากอบรมในระยะ 1-3 เดือน ไม่น้อยกว่า 30 % โดยทาง HR ร่วมกับต้นสังกัดในการติดตามและประเมินพฤติกรรมด้าน Leadership Competency

Q4: HR Recruiter Outsource ขอคำแนะนำการสรรหาในแต่ละช่องทา?

สวัสดีครับ ผมชื่อตี๋ครับ พึ่งได้มาเป็น Recruiter ในบริษัทแห่งนึง อยากสอบถามพี่ๆทุกคน พี่ๆพอมีช่องทางในการหาคนยังไงบ้างครับ เนื่องจากตอนนี้หาคนตรงตาม Target ค่อนข้างยาก ในส่วนของที่สรรหาจะเป็น JD Telesales ส่วนใหญ่ที่ปิดยากที่สุด จึงอยากรบกวนพี่ๆ ขอคำแนะนำ ทั้งการสรราในแต่ละช่องทาง การพูดจูงใจให้เขาอยากทีสมัครงานกับเราครับ ขอบคุณครับ

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

การสรรหาคนที่ใช่เป็นโจทย์ใหญ่ในหลายองค์กร ทั้ง ๆ ที่มีคนว่างงาน รองาน ตกงานเยอะ แต่การหาคนที่ใช่ตรงกับ Spec. และ Competency ที่องค์กรต้องการเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยค่ะ ช่องทางการสรรหา สามารถใช้ได้ทั้งทาง On-line & Off-line

ทาง On-line ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เช่น

– website จัดหางานต่าง ๆ มีทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย

– ทาง LinkedIn สามารถเข้าใน web ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลย

– SourcedOut (อ่านรายละเอียดได้จากบทความ Future of Recruitment ใน HRNOTE.asia)

– ทาง FB , tiktok ,instagram 

ทาง Off-line เช่น

– ประกาศรับสมัครในหนังสือพิมพ์ (แต่มีค่าใช้จ่าย)

– ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ

– จัด Event Campus Recruitment

– ส่งข่าวสารรับสมัครไปที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ฯ

Q5: แนวโน้มของการจ้างงานในวันผู้สูงอายุ?

HR จุดเด่น-จุดด้อยแนวโน้มของการจ้างงานในวันผู้สูงอายุและข้อเสนอแนะ

A: โดย ดร.พลกฤต โสลาพากุล

จุดเด่นของการจ้างงานผู้สูงอายุคือ

1.ประสบการณ์ในการทำงาน

2.มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

3.มีความเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความจงรักภักดีต่อองค์กร

จุดด้อย

1.อาจจะไม่ว่องไว เพราะด้วยอายุ แต่อื่น ๆ ภาพรวมผมว่า OK มาก

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

แนวโน้มของการจ้างงานผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นองค์กรในกำกับภาครัฐหรือไม่

ในที่นี้ขอตอบแบบรวม ๆ 

จุดเด่น-ข้อดี

– ผู้สูงอายุเหมือนตำราเล่มหนึ่ง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ได้

– มีวัยวุฒิที่น่าเชื่อถือ

– มีความรับผิดชอบ แนะนำงานได้ง่าย

จุดด้อย-ข้อเสีย

– สมรรถนะทางร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานที่ต้องใช้แรงงาน

– เปรียบเปรยว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก กรณีที่ต้องสอนงานให้ปฏิบัติ

 

HR Board HR NOTE

คุณก็สามารถเป็น HR Partner กับเราได้นะ!

เพียงเข้ามาร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับเราที่นี่: https://bit.ly/3uvO3EA
คำตอบของคุณจะได้รับการจัดอันดับ หากคุณเป็น 1 ใน 10 ที่ร่วมกิจกรรมมากที่สุด
ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบและหัวข้อที่โดนใจมาเผยแพร่ในเพจ HR NOTE.asia

คลิกด้านล่างเพื่อสมัครเป็น HR Partner ได้เลย!

HR Board HR NOTE Partner

Follow me!

Relation Tags