ฉลองวันเกิดพนักงาน : กลยุทธ์การใส่ใจบุคลากรที่ช่วยสร้างความประทับใจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญ
 • การอวยพรตลอดจนจัดเฉลิมฉลองวันเกิดให้พนักงานถือเป็นความใส่ใจขององค์กรในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ทว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อพนักงาน และส่งผลดีต่อองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว
 • การสร้างความประทับใจถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับมอบให้พนักงาน ซึ่งการสร้างความประทับใจนั้นไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของสิ่งของ หรือการจัดงานที่ยิ่งใหญ่หรูหรา แต่อยู่ที่ความครีเอทีฟที่บางครั้งอาจไม่ต้องใช้งบประมาณเลยด้วยซ้ำ
 • ของขวัญที่องค์กรจะมอบให้กับพนักงานควรเป็นของที่เกิดประโยชน์ได้ ทั้งกับการทำงานหรือในวิถีชีวิตของเขา ทั้งนี้จะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณไปเปล่าๆ โดยไม่ได้ประโยชน์อะไร

ฉลองวันเกิดพนักงาน กลยุทธ์การใส่ใจบุคลากรที่ช่วยสร้างความประทับใจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหนึ่งปีนั้นทุกคนจะมีวันที่มีค่าอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งวันเสมอ นั่นก็คือ “วันเกิด” นั่นเอง โอกาสพิเศษนี้มีปีละครั้งเท่านั้น แล้วในวันนี้ทุกคนต่างก็อยากจะได้รับคำอวยพรดีๆ ไปจนถึงของขวัญวันเกิดที่ทำให้ประทับใจทั้งนั้น โอกาสนี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่องค์กรจะแสดงความใส่ใจในบุคลากรของตน ตลอดจนสามารถซื้อใจพนักงานให้เกิดความประทับใจในองค์กรได้เป็นอย่างดีทีเดียว

หลายองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จึงมักเก็บฐานข้อมูลวันเกิดของแต่ละคนไว้เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการการทำงานที่สำคัญในการดูแลเอาใจบุคลากรให้มีความสุขตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่อาจตั้งงบประมาณไว้เป็นมาตรฐานสำหรับใส่ใจพนักงานในเรื่องนี้กันเลยทีเดียว ส่วนองค์กรขนาดเล็กก็อาจไม่ได้เซ็ตไว้เป็นมาตรฐานหรือรูปแบบชัดเจนนักแต่ก็มักมีเซอร์ไพรส์วันเกิดที่สร้างความประทับใจได้เข้าถึงจิตใจของพนักงานอย่างแท้จริง กระบวนการใส่ใจทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะดูไม่เกี่ยวกับงานเลยด้วยซ้ำ หรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าจะสำคัญอะไร แต่วาระพิเศษของแต่ละคนในทุกปีนี้แหละมีพลังบวกสำหรับองค์กรได้อย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียว

ทำไมการฉลองวันเกิดถึงสำคัญกับบุคลากรในองค์กร

Happy Birthday … สุขสันต์วันเกิด

เพียงแค่คำแสดงความยินดีสั้นๆ นี้ก็ช่วยส่งพลังบวกและความประทับใจให้กับเจ้าของวันเกิดได้มากแล้ว เพราะทุกคนมีวันพิเศษของตัวเองนี้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น การได้รับการอวยพรจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่เพื่อนๆ อาจเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นชินกันเป็นปกติ แต่การได้รับการแสดงความยินดีจากองค์กรตลอดจนเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ จะว่าไปแล้วคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากที่สุดเลยก็ว่าได้ สังคมการทำงานจึงมักเป็นสังคมหลักอีกส่วนหนึ่งของทุกคนไปเลยด้วยซ้ำ

การสร้างความประทับใจระหว่างกันจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดี แน่นอนว่าเมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีก็ย่อมส่งผลให้การทำงานนั้นราบรื่นขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้องค์กรมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นได้อีกด้วย ในอีกด้านการที่บุคลากรได้รับความประทับใจในวันเกิดนั้นก็ยิ่งรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ขององค์กรตลอดจนเพื่อนพนักงานด้วยกัน การสร้างสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีนี้จะทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรที่มีการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีนี้ และในที่สุดก็อาจเกิดความจงรักภักดีในระยะยาวขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ที่เกิดความคาดหมายสำหรับองค์กรที่ใส่ใจเรื่องวันเกิดของบุคลากร

 • พนักงานในองค์กรรู้สึกได้ถึงความดูแลเอาใจใส่ขององค์กร และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
 • พนักงานเกิดความประทับใจในองค์กร ที่เป็นต้นกำเนิดของความจงรักภักดีในองค์กร
 • พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น พร้อมที่จะลุยกับงานและอุปสรรค์ได้แข็งแกร่งขึ้น
 • พนักงานมีความสุข ส่งเสริมให้การทำงานมีความสุข ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
 • สร้างนิสัยเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีที่ดี
 • เป็นพื้นฐานสร้างระบบการทำงานเป็นทีมที่ดี รู้จักร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
 • เป็นสวัสดิการพื้นฐานตลอดจนสวัสดิการพิเศษที่ทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว รวมถึงทำให้คนภายนอกองค์กรอยากเข้ามาร่วมงานด้วย
 • เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเชื่อมต่อกับพนักงานทุกคน และง่ายต่อการทำงานในด้านอื่นๆ
 • เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรใต้การบังคับบัญชาในองค์กร
 • สร้างคุณค่าที่ดีให้กับองค์กร

กลยุทธ์อวยพรวันเกิด

ไม่ว่าองค์กรขนาดไหนต่างก็มีกลยุทธอวยพรวันเกิดมาใช้เป็นเครื่องแสดงถึงความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทั้งนั้น อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าบางองค์กรอาจไม่ได้มีการเซ็ตเรื่องนี้ไว้เป็นแบบแผนอะไร แต่บางองค์กรก็ถึงขนาดตั้งงบประมาณในการดูแลเรื่องนี้ของพนักงานอย่างเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว เราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะมีความใส่ใจจากองค์กรในรูปแบบใดได้บ้าง

ฉลองวันเกิดพนักงาน กลยุทธ์การใส่ใจบุคลากรที่ช่วยสร้างความประทับใจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความใส่ใจพื้นฐาน / มาตรฐาน

 • คำพูดอวยพรวันเกิด “สุขสันต์วันเกิด – Happy Birthday” : แค่การเอ่ยคำอวยพรเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างกัน เรื่องง่ายๆ นี้ก็สามารถสื่อถึงความใส่ใจได้เป็นอย่างดีทีเดียว สำหรับบางองค์กรที่อาจไม่ได้มีงบประมาณมากมายมาจัดการในส่วนนี้การใส่ใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ก็ช่วยได้เช่นกัน
 • การ์ดอวยพรวันเกิด : นี่อาจจะเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ที่องค์กรมีเหมือนกันหมด ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูง อาจเป็นการ์ดมาตรฐานที่องค์กรทำให้พนักงานทุกคนเหมือนกันหมด หรืออาจเป็นการ์ดอวยพรที่ซื้อตามวาระ เขียนอวยพรเจาะจงตามแต่ละบุคคลไป
 • E-Card / Social Media Congratulations : องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่อาจมีระบบอิเล็คทรอนิกการ์ดส่งไปแสดงความยินดีผ่านทางอีเมลให้พนักงานเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว หรือมีการแสดงความยินดีผ่านทาง Social Media ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำ Happy Birthday Post ให้ในเพจขององค์กร หรือส่งไปยังเพจส่วนตัวเพื่ออวยพรวันเกิดและให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่นิยมในยุคปัจจุบัน
 • ของขวัญจากทางบริษัท : องค์กรที่มีงบประมาณหน่อยก็อาจมีการมอบของขวัญวันเกิดจากองค์กรให้กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมักจะเป็นของขวัญแบบเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน เพื่อแสดงความยินดีอย่างเท่าเทียม
 • ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง : อีกหนึ่งวิธีที่องค์กรนิยมก็คือการติดประกาศอวยพรวันเกิดที่บอดประชาสัมพันธ์กลางของบริษัทว่าเดือนนี้มีวัดเกิดของใครบ้าง แสดงความยินดีกับพนักงานคนนั้นๆ และให้พนักงานคนอื่นๆ ทราบเพื่อร่วมแสดงความยินดีด้วย ห

ความใส่ใจในพิเศษ

 • เค้กวันเกิด : นอกจากการ์ดแล้วสิ่งที่นิยมเป็นอันดับต่อมาในการอวยพรวันเกิดก็คือเค้กวันเกิดนี่ล่ะ ซึ่งนี่คือสัญลักษณ์อันดับหนึ่งของวันเกิดเสียด้วยซ้ำ หลายองค์กรมักมีงบให้กับส่วนนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้วพนักงานคนอื่นๆ ก็ได้ประโยชน์จากสวัสดิการนี้ด้วย ได้กินของอร่อยๆ ที่บริษัทมอบให้ ขนาดของเค้กวันเกิดก็อาจขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมบางครั้งมีขนาดเล็กเพื่อประหยัดงบประมาณ ให้สำหรับเจ้าของวันเกิดเป็นหลัก แต่บางองค์กรก็สั่งขนาดใหญ่ เพื่อเขียนคำอวยพรลงบนเค้กเพิ่มความประทับใจได้ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้เพื่อร่วมงานได้อิ่มอร่อยกับเค้กร่วมกันได้ด้วย
 • ของขวัญเฉพาะบุคคลที่ไม่เหมือนกัน : องค์กรที่ใส่ใจพนักงานในระดับพิเศษขึ้นก็มักจะจัดทำของขวัญเฉพาะบุคคลให้ เช่น อุปกรณ์สำนักงานที่มีชื่อพนักงาน หรือของที่พนักงานอยากได้ เป็นต้น ของขวัญที่ใส่ใจเป็นพิเศษนี้จะยิ่งสร้างความประทับใจให้องค์กรได้มากขึ้นไปอีก แสดงถึงความใส่ใจที่เอาใจใส่เป็นอย่างดีทีเดียว
 • ของขวัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามอายุงาน : องค์กรที่มีการบริหารจัดการบุคลากรที่เป็นระบบระเบียบมาก มักมีการวางแผนตลอดจนใช้กลยุทธ์วันเกิดให้มีประสิทธิภาพที่สุด บางองค์กรมีการให้ของขวัญวันเกิดที่คล้ายกับการให้โบนัสหรือสวัสดิการ (หรืออาจรวบมูลค่ามาให้ในวันเกิดทีเดียว) ซึ่งจะพิจารณาตามอายุงาน ยิ่งอายุงานกับบริษัทมากขึ้นเท่าไร มูลค่าของของขวัญก็มากขึ้นตามไปเท่านั้น อย่างเช่น การให้ทองเป็นของขวัญวันเกิดที่เพิ่มมูลค่าตามอายุงานในแต่ละปี เป็นต้น หรือการตั้งเกณฑ์เป็นลำดับขั้นตอน อย่างเช่น หากทำงาน 1-5 ปี จะได้ของขวัญเป็นบัตรกำนัลเงินสด แต่หากทำงาน 6-10 ปี ขึ้นไปก็จะได้ของขวัญเป็นตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • การจัดงานวันเกิด : การจัดงานวันเกิดนั้นใช้งบประมาณค่อนข้างสูงทีเดียว แต่บางองค์กรก็อาจมีการจัดงบประมาณในอัตราคงที่ไว้ให้ หากค่าใช้จ่ายเกินกว่านี้ก็รับผิดชอบเพิ่มเติมกันเอง หรือบางองค์กรก็ไม่มีการจัดงบประมาณไว้ให้ แต่ถือว่าเมื่อถึงวันเกิดใครทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมลงขันเพื่อจัดงานกัน เป็นต้น โดยการจัดงานวันเกิดอาจมี 2 ลักษณะดังนี้
  • งานวันเกิดสำหรับเจ้าของวันเกิดโดยเฉพาะ : เป็นการจัดงานวันเกิดให้กับเจ้าของวันเกิดที่เป็นเจ้าภาพคนเดียว เป็นวันเกิดของคนคนนั้น และให้ความสำคัญพุ่งตรงไปยังคนคนเดียว
  • งานวันเกิดประจำเดือน : หลายองค์กร (โดยเฉพาะองค์กรใหญ่) เลือกจัดวันเกิดแบบประจำเดือนไปเลย เป็นการจัดเดือนละครั้ง ใครที่เกิดในเดือนนั้นๆ ก็รวบมาจัดพร้อมๆ กันครั้งเดียว เป็นการแสดงความยินดีหมู่ ประหยัดงบประมาณขึ้น และสร้างความเท่าเทียมกระจายได้ทั่วถึงกว่า
 • วันหยุดในวันเกิด : อีกมาตรฐานที่องค์กรส่วนใหญ่ในยุคนี้มอบสวัสดิการให้พนักงานก็คือมอบวันหยุดให้ในวันเกิด (หรือให้สิทธิ์หยุดเพิ่มในเดือนเกิด 1 วัน) ให้พนักงานได้ไปทำกิจกรรมที่ชอบได้ตามสะดวก
 • การ์ดหรือคำอวยพรจากผู้บริหาร : บางองค์กรอาจสร้างความพิเศษโดยมีการ์ดอวยพรจากผู้บริหารมอบให้ด้วย อาจเป็นการ์ดมาตรฐาน หรือการ์ดอวยพรวันเกิดที่เขียนกันสดใหม่ในทุกใบ เพื่อแสดงความใส่ใจเพิ่มยิ่งขึ้น และนี่ถือเป็นเครื่องมือสร้างความประทับใจชั้นยอด และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้บริหารกับบุคลากรทั่วไปในปกครองได้เป็นอย่างดี

ความใส่ใจแบบสร้างสรรค์

 • จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยวิธีการต่างๆ : องค์กรขนาดเล็กที่มีจำนวนคนไม่มากนักอาจมีข้อได้เปรียบตรงนี้ในการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับบุคลากรในองค์กรในวิธีที่ต่างกันไป ซึ่งนี่จะยิ่งช่วยสร้างความประทับใจได้มากยิ่งขึ้น แสดงถึงความใส่ใจที่เฉพาะบุคคลจริงๆ ทำให้รู้สึกมีคุณค่ามากตามไปด้วย
 • อวยพรวันเกิดด้วยภาพเคลื่อนไหว : อีกหนึ่งวิธีที่นิยมทำกันก็คือการอัดคลิปอวยพรวันเกิดส่งให้กัน องค์กรอาจรวบรวมอัดคลิปจากทุกคนที่จะอวยพรวันเกิดเจ้าของวันเกิด เป็นการสร้างการอวยพรที่พิเศษยิ่งขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง
 • การ์ดอวยพรที่เกิดจากทุกคน : อีกหนึ่งมาตรฐานที่สร้างความพิเศษให้แก่กันก็คือการจัดทำการ์ดวันเกิดที่ให้ทุกคนในองค์กรมาเขียนอวยพรร่วมกันลงในการ์ดใบเดียวกัน เป็นของขวัญพิเศษเฉพาะตัวได้ดีเช่นกัน
 • คลิปอวยพรวันเกิดโดยคนดัง : อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากก็คือการที่ให้คนดัง, ศิลปิน, ดารา, นักแสดง, ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มาอวยพรวันเกิดให้ โดยเฉพาะบุคคลที่เจ้าของวันเกิดชื่นชอบก็จะเป็นการสร้างคามประทับใจได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว
ความใส่ใจตามตำแหน่งหน้าที่

มีการใส่ใจวันเกิดในอีกรูปแบบที่อาจแตกต่างไปจากข้างต้นที่กล่าวมา นั่นก็คือการใส่ใจตามตำแหน่งหน้าที่ของการทำงานในองค์กร ซึ่งเป็นความใส่ใจที่ละเอียดขึ้นไปอีกขั้น โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบระเบียบชัดเจนอาจจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่อนข้างมาก

 • งานฉลองวันเกิดให้กับระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร : หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญขององค์กรก็คือระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลากหลายด้าน การเอาใจใส่และให้ความสำคัญบุคลกรในระดับนี้มักจะมีความพิเศษตรงที่เป็นการจัดงานวันเกิดให้ หรือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของลูกน้องใต้การปกครอง การสร้างความประทับใจตลอดจนให้คุณค่ากับคนในระดับบริหารนี้ค่อนข้างสำคัญกับองค์กรทีเดียว เพราะผู้บริหารที่ดีจะสามารถบริหารได้ทั้งานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสุขและความประทับใจจะช่วยส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างดีและรักในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับตนได้มากขึ้นได้ด้วย
 • ของขวัญจากทางบริษัทที่เหมาะสมกับตำแหน่ง : หลายองค์กรมีการจัดลำดับความสำคัญของของขวัญประจำตำแหน่ง โดยยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไรมูลค่าของขวัญก็จะยิ่งเพิ่มตามไปด้วย อย่างเช่น ระดับพนักงานอาจจะได้ของขวัญของตนเป็น Gadget เก๋ๆ แต่ระดับผู้บริหารอาจจะได้สาร์ทโฟนหรืออุปกรเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีมูลค่าและประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น
 • ของขวัญชิ้นพิเศษที่เกิดจากการรวบรวมเงินของลูกน้องเพื่อซื้อให้ : ผู้บริหารที่เป็นที่รักของลูกน้องนั้นเมื่อถึงวันเกิดลูกน้องทุกคนก็มักจะรวบรวมเงินเพื่อซื้อของขวัญให้สักชิ้น ความประทับใจของของขวัญชิ้นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่มันสามารถสะท้อนความใส่ใจของลูกน้องที่มีต่อผู้บริหารในการเลือกของขวัญที่จะถูกใจผู้รับด้วยนั่นเอง

เคล็ดลับเล็กๆ แต่เป็นทีเด็ดชั้นเยี่ยมที่องค์กรควรใส่ใจ

12 สวัสดิการยุคใหม่ที่ดึงดูดใจให้พนักงานมีสุข

 • ควรทำให้ตรงในวันเกิดของพนักงานคนนั้นจริงๆ : ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ควรใส่ใจลำดับแรกสุดนั้นก็คือการจัดงานวันเกิดหรืออวยพรวันเกิดให้ตรงกับวันเกิดของพนักงานคนนั้นจริงๆ ก็จะสร้างความประทับใจได้มากกว่าการอวยพรในวันอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับวันเกิดที่แท้จริง
 • หาวิธีสร้างความประทับใจให้เจ้าของวันเกิด : การพยายามหาวิธีสร้างความประทับใจให้เจ้าของวันเกิดนั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เจ้าของวันเกิดก็จะสัมผัสถึงการเอาใจใส่ที่พิเศษนี้ได้ สร้างความประทับใจได้มากกว่าการปฎิบัติตามธรรมเนียม หรืออวยพรตามวาระเฉยๆ แล้วการสร้างความประทับใจนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเสียมากกว่า
 • พยายามดึงให้ทุกคนมามีส่วนร่วม : วันเกิดถือเป็นโอกาสสำคัญที่องค์กรจะใช้โอกาสนี้ในการปลูกฝังความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น การอวยพรหรือจัดวันเกิดให้นั้นควรดึงให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมเตรียมของ ร่วมจัดงาน ไปจนถึงร่วมแสดงความยินดี บางองค์กรที่ไม่มีการจัดงานแต่มีการมอบเค้กให้ในวันเกิด ก็อาจชวนพนักงานทุกคนมาร่วมร้องเพลง Happy Birthday ด้วยกัน และร่วมอวยพรด้วยกัน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและสร้างความสามัคคีในองค์กรให้เกิดขึ้นด้วย ที่สำคัญทุกคนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้เป็นอย่างดีที่สุด
 • หัวหน้างาน / ผู้บริหาร นำทัพอวยพร : การได้หัวหน้างานหรือผู้บริหารเป็นตัวแทนนำทัพในการอวยพรวันเกิด ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่พิเศษสุดๆ และสร้างโอกาสพิเศษให้เกิดความประทับใจได้ง่ายและสูงเช่นกัน พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับตนและทุกคน และผู้บริหารใส่ใจดูแลตนอย่างแท้จริง
 • เขียนคำอวยพรด้วยมือและความจริงใจ : ถึงแม้จะเสียเวลาไปนิด แต่การเขียนคำอวยพรด้วยมือลงบนการ์ดก็มีคุณค่ากว่าการพิมพ์สำเร็จรูปในแบบเดียวกัน ทั้งยังสร้างความจดจำและความประทับใจได้มากกว่าด้วย และเป็นการอวยพรแบบรายบุคคล ที่จะทำให้เจ้าของวันเกิดสัมผัสได้ถึงความประทับใจที่มีคุณค่ามากกว่าคำอวยพรสำเร็จรูป
 • เค้กวัดเกิดที่แสนอร่อย : เค้กวันเกิดถือเป็นเคล็ดลับสร้างความประทับใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ บางคนเลือกเค้กที่หน้าตาสวยงาม แต่ไม่ใส่ใจรสชาติ พอเป่าเทียนฉลอง ถ่ายรูปเสร็จแล้ว กินเค้กไม่อร่อยทุกคนก็จะบ่นกันไปหมด แต่หากลองเลือกเค้กอร่อยๆ แล้ว ถึงแม้ว่าเค้กจะไม่ได้หน้าตาสวยงามนัก แต่หลังจากเป่าเทียนและตัดเค้กแบ่งกันกินแล้ว พนักงานทุกคนก็จะแฮปปี้ ขนมหวานสามารถสร้างความสุขให้กับมนุษย์ได้ดีทีเดียว ทำให้การทำงานทั้งวันมีความสุขได้ ซึ่งแค่เค้กอร่อยๆ ทั้งเจ้าของวันเกิดและทุกคนได้ลองลิ้มรสก็มีความสุขแล้ว แถมยังแสดงถึงความใส่ใจได้เป็นอย่างดี เพราะการเสาะหาสรรหาเค้กอร่อยๆ นั้นต้องเกิดจากความตั้งใจเท่านั้น

ของขวัญวันเกิดของบริษัทควรเป็นอะไรดี

ฉลองวันเกิดพนักงาน กลยุทธ์การใส่ใจบุคลากรที่ช่วยสร้างความประทับใจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับองค์กรที่มีงบประมาณเพื่อจัดทำของขวัญวันเกิดให้กับพนักงาน หรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องจัดซื้อของขวัญเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสร้างมาตรฐานและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัททุกคน เรามีข้อแนะนำในการจัดทำของขวัญขององค์กรดังนี้

1. ของขวัญที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน

การเลือกของขวัญที่มีประโยชน์ต่อการทำงานนอกจากจะคุ้มค่าต่อการให้แล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนอื่นๆ ของบริษัทได้ด้วย ของขวัญในกลุ่มนี้อาจเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่คุณภาพดี สามารถใช้ในการทำงานได้เลย ช่วยประหยัดในการเบิกอุปกรณ์สำนักงานได้เช่นกัน

2. ของขวัญเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

ของขวัญที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆ นั้นถือเป็นของขวัญมีมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้สูง หลากหลายวัตถุประสงค์ อย่างเช่น Thumb drive, Flash Drive หรือ Handy drive ก็ช่วยให้เก็บข้อมูลตลอดจนเคลื่อนย้ายได้สะดวก หรือจะเป็นพวก Power Bank ที่มีประโยชน์ต่อสมาร์ทโฟน หรือไม่ก็พวกลำโพงเก๋ๆ ที่สามารถช่วยในการพรีเซนต์งานหรือเปิดฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายได้ เป็นต้น หรือบางองค์กรที่มีงบประมาณมากหรือมีแนวโน้มจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเสริมเพื่อการใช้งาน ก็อาจมอบเป็นของขวัญเพื่อให้พนักงานนำมามีประโยชน์ในการทำงานได้เช่นกัน อย่างเช่น iPad ที่ช่วยในการทำงาน พรีเซนต์งาน ตลอดจนด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าขององค์กรเลยทีเดียว

3. ของขวัญที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ

การให้ของขวัญที่ทำให้พนักงานได้คลายเครียดจากการทำงานก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลที่มีคุณค่าและคุ้มค่าอย่างหนึ่ง ทั้งยังช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูให้พนักงานกลับมามีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลังการผ่อนคลายอีกด้วย ของขวัญนี้ก็อาจเริ่มจากของขวัญง่ายๆ อย่างผลิตภัณฑ์บำรุงผิดและผ่อนคลายต่างๆ หรือดีขึ้นมากว่านั้นก็อาจเป็นบัตรของขวัญสปา ตลอดจนทรีตเมนต์ดูแลร่างกาย หรือไม่ก็สมาชิกฟิตเนสที่ถือเป็นสวัสดิการที่ยอดเยี่ยม หรือบางองค์กรก็อาจจะมอบห้องพักโรงแรมตลอดจนตั๋วเครื่องบินเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและเติมพลังชีวิตกลับมา เป็นต้น

4. ของใช้ส่วนตัวที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

การให้ของใช้ส่วนตัวเป็นของขวัญวันเกิด หากมองให้กว้างขึ้นก็คือการช่วยลดภาระทางครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง การมอบของขวัญนี้อาจทำในนามองค์กรหรือเป็นของใช้ทั่วไปก็ได้ เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตส่วนตัวได้จริงๆ เป็นการลดภาระค่าครองชีพของพนักงานไปในตัว และเป็นการช่วยเหลือจากองค์กรได้อีกวิธีหนึ่ง เช่น เสื้อเชิ๊ต, กระเป๋าเอกสาร, ผ้าเช็ดตัว, กระติกน้ำ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

5. ของขวัญที่มีมูลค่า 

หลายองค์กรเลือกให้ของขวัญพนักงานที่เป็นของมีมูลค่าไปเลย สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อไรก็ได้หากจำเป็นต้องใช้ ไม่มีมูลค่าลดตามกาลเวลา สามารถเก็บเป็นทรัพย์สินและมอบต่อเป็นมรดกที่มีค่าได้ ของที่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก สร้องคอยทองคำ, พันธบัตร, สลากออมสิน เป็นต้น หรือไม่ก็เป็นบัตรกำนัลเงินสดที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้แทนเงินสดจริงๆ ในการซื้อของต่างๆ ได้ตามความต้องการ เสมือนการให้เงินได้เช่นกัน

บทสรุป

Company Outings : เสียเวลา เปลืองงบ หรือ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าขององค์กร

การที่องค์กรใส่ใจบุคลากรในโอกาสพิเศษของคนคนนั้นจะยิ่งช่วยให้บุคลากรในองค์กรประทับใจในความใส่ใจขององค์กรได้มากขึ้น และมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว เมื่อพนักงานรู้สึกดี มีความสุขกับองค์กร ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ก็จะยิ่งทำให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และเมื่อองค์กรดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างดี มีระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วย แล้วการใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่มีคุณค่ามหาศาลนี้ก็อาจเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทุกคนทุ่มเทให้กับองค์กรด้วยความรักและความเต็มใจ ซึ่งนั่นเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยนั่นเอง

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Follow me!