สิ่งสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานคืออะไร

Motivation ารสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การลาออกของพนักงานเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการอย่างมาก ในปัจจุบันบริษัททั่วโลกเลยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงหาทางแก้ไข

ซึ่งหนึ่งในวิธีการลดอัตราการลาออกคือการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน สำหรับบริษัทแล้วการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานไม่เพียงแค่ช่วยลดอัตราการลาออกเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย

ซึ่งบริษัทหลายแห่งก็กำลังหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนอยู่เช่นกัน ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และแนะนำตัวอย่างของการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทลองนำไปปรับใช้กันดูครับ

Contents

ความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

Team Building Process

ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของแรงจูงใจกันก่อนครับ

แรงจูงใจ คือพลังที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันให้คนมีพฤติกรรมบางอย่าง และยังเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงจูงใจเป็น ความตั้งใจ ความต้องการจะทำบางสิ่ง หรือเหตุผลของการกระทำนั่นเอง

แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลิตภาพของการทำงาน ซึ่งผลิตภาพของงานจะมีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งแรงจูงใจของพนักงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแล้วบริษัทต้องเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่จะทำให้พนักงานคนนึงทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

เดี๋ยวนี้บริษัทหลายๆแห่งก็กำลังหาวิธี แนวทางในการช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลิตภาพก็เพิ่มขึ้นด้วย

สามารถกล่าวสรุปเป็นข้อๆ ถึงความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดังนี้

– การสร้างแรงจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการทำงานให้พนักงาน เพราะพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการกระทำหรือพฤติกรรมของคน ถ้าเรามีแรงจูงใจในการทำงานสูง ก็ทำให้เรามีพลัง กระตือรือร้นที่จะทำงานนั้นๆให้สำเร็จ

– การสร้างแรงจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการทำงานให้พนักงาน เพราะความพยายามทำให้เรา มีความอดทน พยายาม ไม่ท้อที่จะคิดหาวิธีการนำความรู้ความสามารถของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้ได้มากที่สุด

– การสร้างแรงจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของพนักงาน เพราะการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต คนที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากไม่สำเร็จก็จะหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข ซึ่งทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการทำงาน จนในที่สุดทำให้เจอแนวทางที่เหมาะสมที่แตกต่างไปจากแนวเดิม

– การสร้างแรงจูงใจในการทำงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้พนักงาน เพราะคนที่มีแรงจูงใจในการทำงานจะเป็นคนที่มุ่งมั่นทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและทำงานที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์

 

HR มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้

Q: ในฐานะนายจ้างเราควรให้ให้เงินเดือนจากอายุหรือให้จากความสามารถที่แท้จริง

ตรงนี้อยากถามจากประสบการณ์ของเพื่อนๆนิดนึงว่าในอดีตที่ผ่านมา ผมเคยเจอทั้ง
1.คนที่ดูเก่งมากๆ และก็เรียกเงินเดือนสูงมากที่ขอบบนเช่นกัน
2.คนที่โปรไฟล์ที่โปรไฟล์ค่อนข้างโอเค แต่กลับเรียกเงินเดือนมาต่ำมาก
3.คนที่มีอายุงาน มีประสบการณ์สูงแล้ว แต่กลับเรียกเรทเงินเดือนที่ค่อนข้างธรรมดา
ในแต่ละเคสเพื่อนๆ มองว่าแรงจูงใจของผู้สมัครของแต่ละเคสเป็นอย่างไรบ้าง

 

A: แชร์จากประสบการณ์การ Offer พนักงานครับ

สมมุติว่าทั้ง 3 คนเป็นคนที่ Line Manager ชอบอยากพิจารณาจ้างทั้ง 3 คนเลย ก่อนอื่นอยากให้ Line Manager Ranking ว่าอันดับ 1,2,3 เพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่วนบทบาทการเตรียมการ Offer เป็นหน้าที่ของ HR ละครับ ภายใต้หลักการของการพิจารณาดังนี้..

 

 

ทำไมบริษัทถึงเริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มแรงจูงใจ

เพราะการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิมากขึ้น เรามาดูกันว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการทำงานของคนๆหนึ่งอย่างไรบ้าง

คนที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง

  • มีสมาธิในการทํางาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • รู้สึกถึงคุณค่าและพอใจในงานของตัวเอง
  • แม้ว่างานจะยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้
  • ต้องการความท้าทายในงานใหม่ๆ
  • บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น และคนในทีมมีความสามัคคี

คนที่มีแรงจูงใจในการทํางานต่ำ

  • มีสมาธิในการทํางานน้อยลง ประสิทธิภาพงานก็ลดลงตาม ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
  • ไม่มีแรงบันดาลใจท้าท้ายกับงานใหม่ๆ
  • บรรยากาศในการทำงานแย่ลง ทำให้ไม่อยากมาทำงาน
  • ต่างคนต่างทำงาน ทำให้การทำงานเป็นทีมแย่ลง
  • เกิดความรู้สึกอยากลาออกจากงานในที่สุด

แรงจูงใจไม่ได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของพนักงานด้วย เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น พวกเขาก็จะรู้สึกว่าที่นี่คือที่ของเขา ทำให้เขาสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ กลับกันหากไม่มีแรงจูงใจพวกเขาก็จะรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรืออยู่ไปอย่างนั้นเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมแล้วลาออก ไปอยู่บริษัทที่ดีกว่า

และในปัจจุบันการขาดแรงงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบริษัทไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศ ปัญหานี้ทำให้การสรรหาบุคคากรมาทดแทนพนักงานที่ออกไปแล้วนั้นยากมากขี้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการลาออกของพนักงาน บริษัทหลายๆแห่งจึงให้ความสนใจกับการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงาน

เมื่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น จะเกิดผลดีต่อบริษัทอย่างไร

เมื่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น จะเกิดผลดีต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

อย่างแรกข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคงจะเป็นเรื่องผลิตภาพของพนักงานดีมากขึ้น เมื่อผลิตภาพของพนักงานดีขึ้น บริษัทก็ได้กำไรเพิ่มขึ้น เมื่อมีกำไรเพิ่ม ก็สามารถเพิ่มรางวัลหรือสวัสดิการใหม่ๆให้พนักงานได้ ความรู้สึกผูกพันกับบริษัทก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

แรงจูงใจส่งผลกับผลิตภาพในการทำงานของพนักงานอย่างไร

เมื่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น ความตั้งใจทำงานก็เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำงานนั้นๆ เราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ความผิดพลาดก็น้อยลง หรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้และไม่ทำพลาดอีก นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะท้าทายงานใหม่ๆอีกด้วย กล้าที่จะลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

ถ้าบริษัทสร้างบรรยากาศที่ทำให้แรงจูงใจของพนักงานเพิ่มขึ้นมาได้ ไม่เพียงแค่พนักงานแต่ทั้งบริษัทจะมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

วิธีการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงาน

เมื่อรู้แล้วว่าการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานมีข้อดีอย่างไร ต่อไปเราจะมาดูกันว่า วิธีใดบ้างที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการเพิ่มแรงจูงใจ

เมื่อเราเริ่มคิดถึงการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ เราควรทำเพื่อพนักงานเป็นหลัก เพราะเมื่อเราทำเพื่อพนักงานจริงๆ พวกเขาจะมีแรงจูงใจและรู้สึกผูกพันกับบริษัทมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ต้องใช้วิธีการที่สามารถรักษาแรงจูงใจไว้ได้ในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

วิธีการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงาน

เราขอแนะนำวิธีการเพิ่มแรงจูงใจ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีดังนี้

ปรับปรุงระบบการประเมินพนักงาน

ระบบประเมินที่ดีจะสามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ มีการประเมินอย่างตรงไปตรงมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ควรกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงาน มีระบบประเมินที่ทำให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหรือมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับพวกเขา

นอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานยังเป็นการช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีการวางแผนในระยะยาวจึงเป็นเรื่องจำเป็น เช่น มีการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พวกเขาเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนให้พนักงานและหัวหน้าร่วมกันแบ่งปันภาพในอนาคตที่พวกเขาอยากมีความก้าวหน้าในอีก 5 ปี 10 ปี เป็นต้น

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานไม่ดีสามารถลดแรงจูงใจในการทำงานได้เลย การจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรได้นั้น จำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร

นอกจากนี้การคอยเช็คความพึงพอใจของพนักงาน หรือมีแผนกให้คำปรึกษากับพนักงานเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องที่ไม่สามารถปรึกษาหัวหน้าได้ก็จะทำให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลง่ายขึ้น โดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน เพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยปรึกษากับหัวหน้าโดยตรงจนสะสมความเครียดเอาไว้

ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรนึ่งเฉยรอความเห็น หรือรอให้พนักงานเข้ามาปรึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ควรทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยหาวิธีการหรือนโยบายมาส่งเสริมให้คนภายในองค์กรสื่อสารกันมากขึ้น

ผู้จัดการบอกกับพนักงานให้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ และนโยบายการจัดการของบริษัท

การแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบรับรู้นั้นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการแบ่งปันแจ้งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ หรือนโยบายการจัดการในอนาคตขององค์กรให้พนักงานทุกระดับได้รับรู้จะทำให้พนักงานได้เข้าใจว่าบริษัทกำลังดำเนินการไปในทิศทางไหนและมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

โดยปกติการประกาศไว้ทางหน้าเว็บขององค์กรเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้ว แต่มีอีกวิธีที่ดีกว่านั้นคือ การแจ้งข่าวสาร นโยบายในอนาคตขององค์กรโดยตรงกับพนักงาน ซึ่งการแจ้งข้อมูลต่อหน้าพนักงานแบบนี้จะทำให้พนักงาน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม มีคุณค่าต่อองค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการทำงานมากขึ้น

ให้ Feedback พนักงานด้วยการให้รางวัล

วิธีหนึ่งที่พนักงานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจทำงานก็คือ การที่พวกเขาทำงานดี ทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราก็ควรมีการให้รางวัลตอบแทน

หากเป็นงานของขายหรือฝ่ายพัฒนา ที่ผลลัพธ์ของการทำงานจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขอยู่แล้วนั้น บริษัทสามารถอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้รางวัลแก่พนักงานได้ แต่หากเป็นงานประเภทธุรการ หรืองานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ผลลัพธ์ของการทำงานส่วนมากไม่ได้แสดงออกมาเป็นตัวเลขล่ะ ควรทำอย่างไร

ในกรณีแบบนี้ ควรมีการให้รางวัลพิเศษกับบุคคลที่ทำงานดีโดยอาจจะวัดจากการทำงานในครึ่งปีหรือดูจากการปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้

สร้างบรรยากาศในการทำงานให้พนักงานกล้าชาเลนจ์กับสิ่งใหม่ๆ

เพื่อให้พนักงานกล้าที่จะชาเลนจ์กับงาน ลองจัดการประกวด หรืออีเวนท์ที่ให้พนักงานสามารถเสนอไอเดียในการทำโปรเจคใหม่ๆได้ หรือมีการร่วมลงทุนภายในบริษัทเพื่อทำธุรกิจภายใต้บริษัทเดิมขึ้นมา สิ่งนี้จะทำให้บริษัทได้รวบรวมความคิดเห็นดีๆ จากพนักงานมาต่อยอดในการทำธุรกิจได้มากขึ้น

หากโปรเจคใหม่ที่ได้ลองชาเลนจ์ไปประสบความสำเร็จ ก็อย่าลืมประเมินเพื่อให้รางวัลพิเศษกับพนักงานที่เสนอไอเดียมา แต่ถ้าล้มเหลวก็อย่าเพิ่งสรุปจากผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่ควรดูว่าเราจะนำความล้มเหลวตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างไร ถ้าทำเช่นนี้ได้บริษัทก็จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงานไม่เกรงกลัวต่อการชาเลนจ์สิ่งใหม่ๆ

นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ควรมีการจัดทีมให้คนใหม่ๆ กับคนที่มีประสบการณ์มาแสดงไอเดียร่วมกัน เพราะบางครั้งแค่คนใหม่ๆเพียงกลุ่มเดียวอาจจะมีไอเดียที่นำไปปฏิบัติจริงได้ยาก การรวมคนที่มีประสบการณ์เข้าทีมด้วย จะทำให้การชาเลนจ์สิ่งใหม่ๆง่ายขึ้น

มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ

เหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อก่อนหน้าเกี่ยวกับความล้มเหลว ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของการชาเลนจ์จะไม่ได้ดังที่คาดหวัง แต่ก็ยังมีกระบวนการของการทำงานอยู่ ซึ่งในกระบวนการแต่ละขั้นตอน มีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล สิ่งสำคัญคือเราจะสามารถนำขั้นตอนที่ได้ผลไปปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไปได้อย่างไร

ถึงแม้ผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หากแต่เราลองให้ความสำคัญกับกระบวนการในการทำงานดู เราอาจจะได้พบสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานอื่นและทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

ลดการทำงานแบบรูทีน

การทำงานแบบซ้ำๆ วนไปเหมือนกันทุกๆวัน หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า งานรูทีน การทำงานแบบนี้อาจจะส่งผลให้พนักงานหมดแรงจูงใจไปได้ เพราะการทำงานที่ซ้ำๆ กันทุกๆ วันจะทำให้เรารู้สึกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเติบโตพัฒนา ไม่มีความท้าทาย จนในที่สุดเราไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้นๆ

ถึงแม้งานรูทีนแบบนี้จะเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับองค์กร แต่ถ้าเราต้องการจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแล้วล่ะก็ เราควรมีวิธีการจัดการกับงานรูทีนเหล่านี้ โดยการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) หรือนำระบบจัดการงานเข้ามาใช้ภายในองค์กร เป็นต้น เมื่อเราสามารถลดการทำงานที่เป็นรูทีนออกไปได้ พนักงานก็จะมีเวลาให้กับงานหลักมากขึ้น มีเวลาไปชาเลนจ์งานใหม่ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

การจะเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานได้นั้นไม่เพียงแค่เน้นการฝึกอบรมพนักงานเท่านั้นแต่ควรเน้นการฝึกอบรมผู้ที่เป็นหัวหน้าด้วย เพราะบุคคลระดับหัวหน้าจะเป็นคนที่รู้และเข้าใจสถานการณ์ในการทำงานทั้งหมด และยังเป็นคนที่ควรจะมอบหมายงานให้เหมาะกับนิสัยและความสามารถของพนักงานได้อีกด้วย พนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของหัวหน้าลักษณะนี้จะสามารถเติบโตพัฒนาและสร้างผลงานที่ดีออกมาได้

การฝึกอบรมที่ได้ผลดีนั้นควรเป็นการอบรมที่เน้นการพัฒนามากกว่าการอบรมที่เน้นเรื่องเทคนิค นอกจากนั้นแล้วการส่งเสริมให้พนักงานไปรับการฝึกอบรมนอกบริษัทก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการอบรมนอกบริษัทจะทำให้พนักงานได้เจอกับคนที่มาจากบริษัทอื่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน และยังเป็นการกระตุ้นทำให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะทำงานหรือต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน

มี Work Life Balance

จะสังเกตได้ว่าบริษัทที่มีชั่วโมงการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานและชอบให้พนักงานไปทำงานในวันหยุด จะทำให้พนักงานหมดไฟในการทำงานได้ง่าย

หากลองปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานให้สั้นลง เพิ่มเวลาให้พนักงานได้ผ่อนคลายเพื่อให้พวกเขาได้มีสมาธิในการทำงาน เมื่อมีสมาธิมากขึ้น งานที่ได้ก็มีประสิทธิภาพ การทำงานล่วงเวลาหรือการมาทำงานในวันหยุดก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัติ และเมื่อพนักงานรู้สึกว่างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พวกเขาจะรู้สึกมีความพอใจในงานที่ทำและมีแรงจูงใจที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อรู้ว่าพนักงานแต่ละคนมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน เพราะการเลือกใช้วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือค่านิยมของพวกเขานั้นจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้

 

HR มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้

Q: อยากเริ่มสร้าง motivation ให้พนักงานต้องทำอะไรบ้าง

ขอคำแนะนำเรื่องนี้ เพราะอยากให้พนักงานอินกับงานมากๆ ร่วมคิด ร่วมออกไอเดีย ขยัน ไม่เกี่ยงงานค่ะ

 

A: เมื่อพูดถึง motivation แล้ว นั่นหมายถึงเรากำลังให้น้ำหนักในเรื่องจิตวิทยาองค์กร (Organization Psychology)

และสำหรับแรงจูงใจ หรือ motivation ในเรื่องต่างๆของมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานในองค์กรหรือเป็นเรื่องส่วนบุคลลในชีวิตประจำวันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่า คนๆนั้นต้องการสิ่งใดเป็นพื้นฐานทางจิตใจและร่างกาย..

 

 

สรุป

เมื่อแรงจูงใจของพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการลาออกของพนักงานน้อยลง การทำงานก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บรรยากาศภายในองค์กรดีขึ้น ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนา บริษัทก็เติบโตตามไปด้วย

วิธีการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานนั้นก็มีหลากหลายวิธี เราไม่มีทางรู้ได้ว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ลองนำมาปรับใช้กับองค์กรของเราก่อน นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การพูดคุยกับพนักงานก่อนที่จะนำนโยบายต่างๆเข้ามาใช้ ซึ่งการพูดคุยจะทำให้พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมายและความสำคัญ เราเองก็ได้รู้ถึงความต้องการของพวกเขาด้วย

เมื่อทุกฝ่ายในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแรงจูงในการทำงาน หรือมีความต้องการสร้างผลงานให้มากขึ้นแล้ว บริษัทก็จะเติบโตขึ้น ได้ผลกำไรมากขึ้น ซึ่งผลกำไรที่ได้ก็จะกลับคืนมาสู่พนักงานทุกคน หากบริษัทสามารถดำเนินการตามลูปนี้ได้ เชื่อเลยว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับ

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

Die Anweisungen für das Medikament sagen streng, dass es nicht erlaubt ist, cialis professionelle 20 mg mehr als einmal täglich einzunehmen. Die Fähigkeit, vollen Geschlechtsverkehr zu haben dauert 36 Stunden nach der Einnahme der Medizin. Zusätzliche Dosen sind nicht erforderlich

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Relation Tags