รวมแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Online Learning for Developing Yourself)

ประเด็นสำคัญ
 • แหล่งเรียนรู้ผ่านคลาสออนไลน์ที่เป็นภาษาไทยนั้นเริ่มมีมากมายไม่แพ้แหล่งเรียนรู้ของต่างชาติ และองค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ผ่านคลาสออนไลน์ต่างๆ
 • แหล่งเรียนรู้ผ่านคลาสออนไลน์นั้นช่วยประโยชน์ให้กับองค์กรได้หลายด้าน ตั้งแต่ช่วยประหยัดงบประมาณขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เรียนที่เลือกเรียนได้ตามใจชอบ
 • โลกไร้พรมแดนทำให้เราสามารถเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ผ่านคลาสออนไลน์ได้จากทั่วโลกได้สะดวกง่ายดาย มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทำให้วิสัยทัศน์เปิดกว้างยิ่งขึ้น

 

ยุคดิจิตอลสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมนุษย์ได้หลากหลายอย่าง และสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อย่างไรขีดจำกัดอีกด้วย แล้วหนึ่งในสิ่งที่โลกดิจิตอลสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเอง ทั้งการศึกษาแบบเป็นทางการ เป็นวิชาชีพ องค์ความรู้ ตลอดจนการศึกษาในรูปแบบตามอัธยาศัย การเผยแพร่ความรู้ทั่วไป ไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุคดิจิตอลทำให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ขึ้นมากมาย ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้ แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม ตลอดจนเรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัด ทำให้มีองค์ความรู้มากมายอยู่บนโลกออนไลน์ทุกวันนี้

Online Learning
ปัจจุบันรูปแบบของการเรียนเริ่มพัฒนาสู่การเรียนรู้กันเพิ่มมากชึ้นทุกวัน ซึ่งการเรียนรู้นั้นอาจไม่เป็นทางการ ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสะดวก ได้ตลอดเวลา ได้ทุกสถานที่ รวมถึงเรียนรู้ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ แม้กระทั่งจากสมาร์ทโฟนของเรา ยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากที่รวมไปถึงเรื่องของการทำงานนั้นทำให้มีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในสาย HR-Tech (Human Resource Technology) และสาย Ed-Tech (Education Technology) ที่มีสตาร์ทอัพจำนวนมากทั่วโลกเริ่มกระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้โลกของการเรียนรู้นั้นกว้างขวางขึ้นมากอย่างไรขอบเขตเลยทีเดียว

โลกของการทำงานก็ได้รับประโยชน์ในรูปแบบนี้เช่นกัน องค์กรสามารถส่งเสริมพนักงานของตนให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ตามความสนใจของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกด้วย ตลอดจนสามารถสร้างคอร์สออนไลน์ขององค์กรเองเผื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสามารถเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับคนทั่วไปได้รับความรู้ได้อีกด้วย

ยุคดิจิตอลที่ทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลากหลายรูปแบบนี้ทำให้คนวัยทำงานทุกคนควรจะต้องหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกและตามเทคโนโลยีให้ทัน และอีกหนึ่งในเทรนด์การพัฒนาตนเองที่กำลังมาแรงก็คือการ Reskill ตลอดจน E-Learning นั่นเอง ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมตลอดจนเติมความรู้ในการพัฒนาทักษะได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย

ทำไมการ Reskill ถึงมีความจำเป็นกับคนวัยทำงาน?

ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Online Learning

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์นั้นเกิดขึ้นมากมาย และเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรตลอดจนพนักงานในองค์กรเอง ซึ่งประโยชน์ต่างๆ นั้นอาจมีได้ดังนี้

 • สะดวกในการเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล องค์กรไม่จำเป็นต้องจัดสรรเวลาขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ ไม่รบกวนเวลาทำงาน ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้ได้หลากหลายวิธี : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นยังสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี และผ่านหลากหลายอุปกรณ์ ไม่จำเป็นจะต้องนั่งเรียนในห้องเรียน สามารถนั่งเรียนที่ไหนก็ได้ และใช้อุปกรณือะไรก็ได้ตามสะดวก ตั้งแต่คอมพิวเตอร์, แท็บเล็บ, ไปจนถึงสมาร์ทโฟน
 • ฝึกวินัยและความรับผิดชอบให้กับบุคลากร : การให้บุลากรได้เรียนรู้ตลอดจนพัฒนาทักษะผ่านแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นถือเป็นการสามารถช่วยฝึกฝนวินัยให้กับพนักงานได้อย่างหนึ่ง ฝึกฝนในการจัดและแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ฝึกฝนความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนฝึกให้บุคลากรรับผิดชอบในการเรียนที่ส่งผลต่อการทำงานได้เป็นอย่างดีด้วย
 • พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้ : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถนำมาช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานและองค์กรได้ ผ่านการเพิ่มเติมองค์ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มเติม ตลอดจนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย
 • มีช่องทางการเพิ่มรายได้ หรือสร้างธุรกิจ : ในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นทุกวัน องค์กรสามารถเสริมความรู้ในเรื่องการหารายได้เสริม อาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนาทักษะเพื่อสร้างธุรกิจให้กับบุคลากรได้ เพื่อการยังชีพที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพเสริมในการออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ ได้
 • ประหยัดรายจ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การใช้ระบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นจะทำให้องค์กรประหยัดรายจ่ายในงบประมาณการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้มาก ไม่จำเป็นจะต้องจัดคอร์สพิเศษที่จะเสียงบประมาณมากมาย ตั้งแต่ค่าจ้างวิทยากร ไปจนถึงค่าสถานที่ สามารถให้พนักงานเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสะดวก
 • สามารถเรียนรู้องค์ความรู้จากทั่วโลกได้ง่าย : โลกไร้พรมแดนทำให้เราเชื่อมต่อกันได้ง่าย และอินเตอร์เน็ตก็ทำให้ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก ทำให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้จากทั่วโลกได้ง่ายดายขึ้น รวมถึงเราก็สามารถแชร์องค์ความรู้ออกไปสู่ทั่วโลกได้เช่นกัน
 • บุคลากรพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพ : แน่นอนว่าบุคลากรที่เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นย่อมเกิดการพัฒนาทักษะตลอดจนศักยภาพตนเองที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน และองค์กร ทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 • เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถเรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัด ไม่เข้าใจแล้วสามารถเรียนรู้ได้อีกครั้ง หรือหากมีธุรด่วนก็สามารถหยุดแล้วมาเรียนต่อได้ หรือเรียนซ้ำอีกทีได้ ผู้เรียนไม่เสียเวลา ผู้สอนก็ไม่จำเป็นต้องสอนหลายรอบ สอนรอบเดียวสามารถอยู่ได้ระยะยาว และผู้เรียนเรียนรู้ได้หลากหลายคนอย่างไม่จำกัด
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน : การจัดอบรมหรือการสอนนั้นมักมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนเสมอ เพื่อความทั่วถึงและความเหมาะสมในหลายๆ อย่าง แต่แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นไม่จำเป็นจะต้องจำกัดผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างเปิดกว้าง เรียนเท่าไรก็ได้ เรียนพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้

คลาสออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ในปัจจุบันนี้หลายองค์กรส่งเสริมให้พนักงานของตนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนเติมความรู้ทั่วไปให้กับตนเองด้วย หรือบางทีตัวพนักงานเองก็ขวนขวายหาแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาตนเองในทิศทางที่ต้องการ และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนให้มากขึ้น และมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งคนอื่นเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้าง

SkillLane

SkillLane ถือเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และคอร์สเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2015 โดย คุณบิ๊ก-ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ และ คุณนัท-เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ Kellogg University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน SkillLane เป็นแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่น มีคอร์สเรียนให้เลือกศึกษาหาความรู้ตลอดจนพัฒนาตนเองมากมาย ตั้งแต่คอร์สเรียนเชิงพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไปจนถึงคอร์สเรียนแบบงานอดิเรกที่สามารถต่อยอดพัฒนาทักษะวิชาชีพใหม่และธุรกิจใหม่ได้ด้วย SkillLane นั้นได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากหลากหลายองค์กรมากมาย อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ที่เซนต์สัญญากับ SkillLane เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานกสิกรไทยทุกคนได้เลือกเรียนอิสระตามใจชอบ เป็นต้น

จุดแข็งและจุดเด่นของ SkillLane
 • คัดกรองเนื้อหา : ถึงแม้ว่า SkillLane จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และคอร์สเรียนในรูปแบบออนไลน์สาธารณะ แต่ทาง SkillLane จะเป็นคนคัดสรรคุณภาพเนื้อหาทุกอย่างด้วยตนเอง ดังนั้นจึงการันตีได้ว่าเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ เหมาะกับการเรียนรู้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
 • คัดสรรผู้สอน : เช่นเดียวกับเนื้อทาง ทาง SkillLane ก็จะเป็นผู้คัดสรรผู้สอนเอง ผู้สอนจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจเนื้อหา รวมถึงเป็นคนที่มีทักษะการสอนที่ดี มีองค์ความรู้ที่จะสอน มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสอนจริงๆ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอนอย่างแท้จริง ทำให้น่าเชื่อถือ และได้รับการการันตี ตลอดจนมีผู้สอนที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมทำคอร์สออนไลน์ให้กับ SkillLane เป็นจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีสตูดิโอถ่ายทำเป็นของตนเอง : SkillLane สร้างมาตรฐานคลาสเรียนออนไลน์ด้วยการควบคุมมาตรฐานด้วยตนเองทุกกระบวนการ รวมถึงกระบวนการถ่ายทำที่ SkillLane ลงทุนสร้างสตูดิโอเป็นของตัวเองเพื่อทำการถ่ายทำการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภาพและเสียงมีคุณภาพที่เหมาะแก่การเรียนการสอน และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล

MOOC

MOOC นั้นไม่ได้เป็นชื่อของ Online Learning & Study Platform โดยตรง แต่คำนี้เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า Massive Open Online Courses ที่หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก ไม่มีข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติใดๆ ของผู้เรียน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกตามความต้องการ สามารถเรียนรู้ได้ผ่านทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, วิดีโอ, ไปจนถึงสมาร์ทโฟน ที่สำคัญมีตารางเรียนชัดเจน มักเป็นคอร์สระยะยาว และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกหลังการเรียนแต่ละครั้งอีกด้วย

การเรียนในรูปแบบนี้เป็นที่นิยมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาทำคอร์สออนไลน์เผยแพร่ความรู้ ซึ่งมันจะต่างจาก E-Learning ตรงที่เป็นคอร์สสาธารณะ ไม่มีการคัดกรองผู้เรียน และที่สำคัญมักเปิดให้เรียนฟรี เพื่อเป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยจะสร้างประโยชน์ให้สังคมนั่นเอง โดยใน MOOC ของแต่ละแหล่งต่างก็มีความรู้มากมายหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีผู้ที่สนใจเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ มากมายอีกด้วย แล้วทุกวันนี้มีเว็บไซต์ในลักษณะ MOOC นี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากมายไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง เลยทีเดียว

MOOC in Thailand

ประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ MOOC มีการเติบโตเป็นอย่างมาก และยังได้รับการตอบรับจากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างดีอีกด้วย อีกทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่างก็ทำคอร์สการเรียนรู้ออกมาเผยแพร่ได้อย่างน่าสานใจ ได้เพิ่มเติมความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพง และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับวัยทำงานได้เป็นอย่างดีทีเดียว ซึ่ง MOOC ที่น่าสนใจในแหล่งต่างๆ ของไทยมีดังนี้

Chula MOOC : แหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ต้องบอกว่า MOOC ของจุฬาฯ นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะทันทีที่เปิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นี้ก็มีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนเรียนกันมากถึงกว่า 60,000 คนเลยทีเดียว และมีอัตราเรียนจบที่สูงถึง 26% ที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมายอีกด้วย สำหรับ MOOC ของจุฬาฯ นั้นมีองค์ความรู้ให้เรียนรู้มากมาย โดยผู้สอนนั้นจะเป็นบุคลากรของจุฬาฯ เองที่จะมาให้ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งทางจุฬาฯ จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการการเรียนออนไลน์อย่าง mycourseville ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันอีกด้วย สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

Mahidol University Extension:Mux : หรือที่เรียกง่ายๆ ติดปากกันว่า Mahidol MOOC เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ และได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ของไทยเลยทีเดียว ภายในแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นี้มีคอร์สต่างๆ น่าสนใจมากมาย แน่นอนว่าที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือคอร์สที่เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพนั่นเอง สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

Gen Next Academy : แหล่งเรียนรู้นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ MOOC สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดองค์ความรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ภายในแหล่งเรียนรู้นี้มีคอร์สการเรียนมากมายที่ทางบุคลากรธรรมศาสตร์เป็นผู้มาให้ความรู้ สร้างรายวิชาขึ้นอย่างน่าสนใจ และมีการเพิ่มคอร์สไม่ต่ำกว่า 40 คอร์ส/ปี อีกด้วย สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

Thai MOOC : แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลของไทยอย่าง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในแหล่งเรียนรู้นี้มีความรู้มากมายหลากหลายสาขาวิชา หลากหลายระดับอาชีพ มีองค์ความรู้ตั้งแต่เรื่องของโรงงานอุสาหกรรม ไปจนถึงพนักงานออฟฟิศระดับบริหาร นอกจากนี้ที่สำคัญยังมีแหล่งเรียนรู้สำหรับสร้างอาชีพให้กับตนเอง เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีการศึกษาน้อย หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ตลอดจนผู้ที่อยากสร้างธุรกิจของตนเองอีกด้วย สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

Udemy

Udemy นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มาในคอนเซ็ปต์ The Academy of You มีรูปแบบเดียวกันกับ MOOC โดยเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดผู้สอนโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่จะเป็นใครก็ได้รวมถึงพนักงานองค์กรที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเจ้าของตำรับวิชามากมาย Udemy นั้นเริ่มเปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.2010 ปัจจุบันมีผู้เรียนมากมายทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน มีผู้สอนมากกว่า 50,000 คน ที่มาจาก 190 ประเทศทั่วโลกเป็นอย่างต่ำ และมีคอร์สออนไลน์ไว้บริการไม่ตำกว่า 130,000 คอร์สเลยทีเดียว และนั่นทำให้ Udemy ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เลยทีเดียว

Udemy นั้นมีบริการในหลากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วย มีการแปลข้อมูลเป็นภาษาไทยให้อ่านง่าย รวมถึงมีการแปลและพากษ์เสียงภาษาไทยสำหรับคอร์สที่ใช้ภาษาต่างประเทศต่างๆ เพื่อให้คนไทยฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย ภายใน Udemy นั้นมีคอร์สเรียนมากมาย ไม่จำกัดผู้เรียน ไม่จำกัดคุณลักษณะ และไม่จำกัดวิธีการเรียนรู้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทาง Udemy ยังเพิ่มบริการในส่วนของ Udemy for Business ที่รองรับแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อองค์กรแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับวัยทำงานอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นอย่างมากด้วย

9Skills

สำหรับ 9Skills เป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยคนไทย มีคลาสให้เรียนรู้มากมาย แต่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือคอร์สในด้าน Online Marketing ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงมาให้ความรู้กันอย่างถึงแก่นในหลากหลายเทคนิค สำหรับ 9Skills นั้นเน้นผู้สอนที่เน้นผู้มีประสบการณ์ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ที่มีชื่อเสียง แต่เป็นผู้ที่ค้นพบเคล็ดลับตลอดจนวิธีการสอนด้วยตนเองได้ และทุกคนก็สามารถที่จะสมัครเป็นอาจารย์สอนที่นี่ได้เช่นกัน สำหรับ 9Skills นั้นเหมาะกับการเพิ่มทักษะในการทำงานงาน ตลอดจนเหมาะสำหรับผู้ที่อยากออกมาสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเฉพาะธุรกิจ Online Marketing ในรูปแบบต่างๆ และตามแพลตฟอร์มชื่อดังต่างๆ ของโลก

แหล่งเรียนภาษาออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง

ยิ่งโลกทุกวันนี้ไร้พรมแดนมากเท่าไร การติดต่อกันระหว่างคนทั่วโลกยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ภาษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการสื่อสารระหว่างคนทั่วโลกมากขึ้น แล้วก็เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่องค์กรควรสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาสากลที่ใช้สื่อสารเป็นหลักตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากแหล่งเรียนรู้แบบคลาสออนไลน์ที่นำเสนอไปด้านบนจะมีคอร์สเรียนภาษาที่น่าสนใจมากมายอยู่ในนั้นแล้ว เรานำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของแหล่งเรียนภาษาออนไลน์ที่น่าสนใจเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้

BBC – เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี

สื่อคุณภาพยักษ์ใหญ่ของอังกฤษที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ BBC นั่นเอง ในเว็บไซต์ของ BBC เองก็มีส่วนของ Learning English เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้เรีนยรู้กันฟีอีกด้วย ที่สำคัญมีบริการภาษาไทยที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดจนเริ่มทำความรู้จักภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีทีเดียว นอกจากจะมีการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ก็ยังมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบไปในตัว เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพทีเดียว แล้วบทเรียนยังมีความหลากหลาย ด้วยความที่เป็นองค์กรสื่อ BBC จึงทำบทเรียนได้น่าสนใจและสร้างสรรค์อย่างยิ่ง รวมถึงสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลมากมายในเว็บไซต์ BBC ในคราวเดียวกันด้วย

NHK WORLD – JAPAN

ทางฝั่งญี่ปุ่นก็มีสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง NHK ที่เปิดส่วนของการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ไว้บริการฟรีเช่นกัน ซึ่งส่วนนี้ก็คือ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ที่เป็นภาษาไทยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจง่ายอีกด้วย ที่สำคัญ NHK นำจุดเด่นของญี่ปุ่นอย่างอนิเมะมาเป็นการทำภาพเล่าเรื่อง ทำให้น่าสนใจ น่าติดตาม สนุกในการเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้ไม่เบื่อหน่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

Jiewfudao

แหล่งเรียนภาษาจีนออนไลน์ก็มีมากมายไม่แพ้ภาษาอื่นเช่นกัน หนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ “Jiewfudao : เรียนภาษาจีนออนไลน์กับพี่จิ๋ว” นั่นเอง การเรียนออนไลน์กับที่นี่ค่อนข้างมีหลักสูตรเป็นจริงเป็นจัง เหมาะกับคนที่สนใจเรียนอย่างจริงจังเพื่อนำไปใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการวางแผนการเรียน ตลอดจนแนะแนวการเรียนต่อในประเทศจีนอีกด้วย

 สร้างคอร์สออนไลน์สำหรับองค์กรด้วยตนเอง

ขณะที่มีบริการการเรียนรู้ออนไลน์แบบสาธารณะเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก ในอีกฝั่งก็มีการเรียนรู้แบบออนไลน์ระบบปิดสำหรับภายในองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งบางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากๆ ไปจนถึงองค์กรระดับสากลที่มีสาขาทั่วโลก ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ หรือผู้ที่ต้องการสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์เป็นของตนเอง ก็มักจะมองหาแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมาช่วยเหลือในด้านนี้

RooDee

RooDee มาจากคำภาษาไทยว่า “รู้ดี” นั่นเอง ซึ่งนี่เป็นบริษัทคนไทยที่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้บริการในรูปแบบ Learning Management System หรือ LMS นั่นเอง โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้องค์กรสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของตนเองขึ้นมาได้เหมือนกับบริการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สาธารณะเลยทีเดียว แถมยังออกแบบให้ใช้งานง่าย ตลอดจนประมวลผลการพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กรได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

RooDee นั้นออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างคอร์สการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ง่ายดาย มีระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ยุ่งยากในการจัดการ สามารถดีไซน์หน้าตาของเพจแหล่งเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ และสามารถประมวลผลพัฒนาการจากการเรียนรวมไปถึงการประมวลผลอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบวุฒิบัตรรองรับ และออกแบบโปรแกรมมาเพื่อยืดหยุ่นในการใช้งานให้เหมาะสมกับหลากหลายอุปกรณ์ตั้งแต่คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, ไปจนถึงสมาร์ทโฟน องค์กรไหนที่อยากจะสร้างระบบการเรียนรู้เป็นของตนเอง ตลอดจนสร้างคอร์สที่มีความเฉพาะตัว เหมาะสมกับการทำงานของตน ตลอดจนเป็นแผนการพัฒนาทักษะขององค์กร หรือแม้กระทั่งสร้างหลักสูตรเบื้องต้นที่ให้พนักงานได้เรียนรู้เพื่อใช้งานและนำมาปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนี่เป็นแพลตฟอร์มไทยที่กำลังได้รับความสนใจมากทีเดียว

บทสรุป

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมาย องค์กรต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ รวมถึงนำมาปรับใช้กับองค์กรในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย หนึ่งในนั้นก็คือแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ คลาสเรียน หลักสูตรการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์อีกมากมาย เทคโนโลยีที่เข้ามานี้เป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนสามารถสอนครั้งเดียวแล้วเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างไม่จำกัดเช่นกัน ทั้งเวลาและสถานทนี่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

เพราะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต … หากองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านคลาสออนไลน์ต่างๆ แล้วนั้น ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรขึ้นได้ และทำให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นได้ด้วย ในยุคนี้หลายองค์กรก็เลยหันมาส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเปิดโลกกว้างและพัฒนาทักษะตัวเองในหลากหลายด้านผ่านการเรียนจากคลาสออนไลน์ต่างๆ นี้ ซึ่งนี่คือรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรสำหรับยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพทีเดียว

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Follow me!

Relation Tags