ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อิมแพ็ค เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืนหรือ Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 รวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า 200 รายมานำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่ออัพสกิล-รีสกิลให้กับคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ รวมถึงผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีองค์กร หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ 

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นางสุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการเสวนาหัวข้อ “ทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ปรับทักษะเดิม (Up skill) และค้นหาทักษะใหม่ (Reskill)” ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก สิ่งที่หลายคนต้องตระหนักก็คือความเข้าใจตนเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้นถ้าเข้าใจโลก เราก็จะเรียนรู้ว่าควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน โดยทักษะที่น่าสนใจก็คือ Digital Skill เพราะเราต้องอยู่กับเทคโนโลยีเสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม การยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ คือสิ่งที่ทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น

ยุคดิจิทัลเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องปรับตัวตลอดเวลา หลายองค์กรเริ่มใช้วิธีทำงานแบบ Hybrid Working แต่ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม องค์ต้องนึกถึงความสมดุลและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทางที่ดีควรกำหนดเป็นนโยบายและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจ ตลอดจนหาวิธีตอบแทนพนักงานให้เหมาะสมที่สุด

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นายโอชวิน จิรโสตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Future Skill กล่าวว่าเทรนด์ของ Soft Skills เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เมื่อต้องทำงานกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง

Soft Skills ที่สำคัญมีอยู่ 3 หมวดหมู่ ได้แก่ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะการบริหาร โดยเน้นย้ำว่า “แพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาก สมัยก่อนการเรียนออนไลน์เป็นแค่การนั่งดูวีดีโออย่างเดียว แต่ในยุคนี้จะมีการโต้ตอบกันมากขึ้น เช่นการทำ Peer Feedback เป็นต้น แต่หากถามว่าถ้าเราเรียนแค่ Soft Skills ได้ไหม ? คำตอบคือได้ แต่ต้องนำสกิลเหล่านั้นออกไปฝึกฝนและลองเอาไปใช้จริง ทั้งนี้การเรียนออนไลน์จะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงคลาสเรียนโดยมีค่าใช้จ่ายถูกลง”

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นายชญาน์ทัต วงศ์มณี Head of Storytelling ตัวแทนจาก SEAC –Southeast Asia Center กล่าวว่าโลกหลังโควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมด ดังนั้นสิ่งที่พนักงานต้องมีคือทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เวลามีการจัดเทรนนิ่งต่าง ๆ ต้องไม่ใช่เพียงแค่จัดตามกำหนด แต่ต้องเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อพิจารณาว่าการจัดอบรมหัวข้อนั้น ๆ มีผลกับชีวิตของเขาอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงาน เช่นหากเกิดปัญหาขึ้น พนักงานต้องไม่เอาแต่ตั้งคำถามว่าใครผิด แต่ต้องมีความคิดว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร มันจึงไม่ใช่เรื่องของการ Learn what to learn แต่จะเป็น Learn how to learn เพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไรต่างหาก

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร สถานสอนภาษา AUA กล่าวว่า AUA เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดบริการมากกว่า 70 ปี และได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านจนต้องปรับตัวมาตลอด หลักสูตรของ AUA จะตอบสนองความหลากหลายได้ดี ไม่ว่าจะเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน หรือแม้แต่การแยกออกตามประเภทงาน เช่นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คนสามารถนำไปใช้จริง

ดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษที่ AUA สอนจึงเป็นการเน้นความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละประเทศ เพื่อการเป็น Global Citizenship ช่วยยกระดับการสื่อสารและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เหตุนี้ AUA จึงมองเรื่อง Lifelong Learning ว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับการเรียนการสอน เพราะจะช่วยวางรากฐานให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเด็ก อนึ่งการเรียนการสอนของ AUA ยังมีกิจกรรมให้ได้ทำร่วมกันเพื่อสร้างพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นายปวินท์ เจริญรุ่งศิริ ผู้ก่อตั้งและบริหาร PSO Academy กล่าวว่าอาชีพที่จะโดดเด่นขึ้นในอนาคตคืออาชีพที่เกี่ยวกับ Digital Nomads หรือบุคคลที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักและใช้ชีวิตแบบอิสระ เช่นสายเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การใช้สื่อและสกิลการตลาดออนไลน์จะช่วยให้คนในยุคหลังจากนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วยทักษะการวิเคราะห์แยกแยะ, ทักษะการพัฒนาบุคลากร (Human Development) เพราะเรื่องคนเป็นได้ทั้งปัญหาแลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางไหน สุดท้ายคือการให้ความรู้เรื่อง Entrepreneurship หรือกลยุทธ์ของการเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจ เพราะยุคนี้การเริ่มธุรกิจต่าง ๆ ทำได้ง่ายผ่านทาง Social Media แถมมีคนเดียวก็สามารถเริ่มธุรกิจได้ ดังนั้นหากไม่ต้องการตกขบวนก็ต้องเรียนทักษะเหล่านี้ได้แล้ว

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป้าหมายของกิจกรรมทั้งหมดคือการสร้างคน, สร้างอนาคต โดยอาศัยการเสริมทักษะให้คนไทยผ่านการอัพสกิล-รีสกิล และเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาไทยมากที่สุด

อีเว้นท์นี้คือจุดนัดพบสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ข้อคิด และแนวทางที่สอดรับกับเทรนด์โลกในอนาคต ช่วยกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวกับเรื่องการเรียนรู้อย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนทุกช่วงวัย

มีอะไรในงานนี้บ้าง ?

ชวนร่วมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 : มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 

งานนี้ได้รวมผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัทชั้นนำมาเสนอโปรแกรมการอัพสกิลและรีสกิล และยังมีการจัดฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาต่าง ๆ  ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC 42 Bangkok, Futureskill สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ทูเก็ตเตอร์, บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช บริษัท, หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด, บริษัท พีเอสโอ สเปซ จำกัด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสถานสอนภาษาเอยูเอ, สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย ด้วยความร่วมมือกับเลส์ โรชส์  และ Flywithcream Academy

งานนี้จะช่วยให้องค์กรและหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคตมีความรู้มากขึ้นผ่านกิจกรรม, การอบรม และลงมือปฎิบัติจริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร่วมงานจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดเป็นการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนของตนเองได้จริง

ภายในงานยังมีโปรแกรมเจรจาธุรกิจที่เปิดโอกาสในการขยายและสร้างเครือข่าย ตลอดจนงานสัมมนาจากกูรูชั้นนำมาร่วมบรรยายโดยแบ่งเป็น 3 เวที ได้แก่ Main Stage Zone, Upskill and Reskill Zone และ Work Shop Zone ครอบคลุมกว่า 80 หัวข้อที่น่าสนใจ เช่นแนวทางเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบดิจิทัล (Digital LLL Solutions) เพื่อการพัฒนาคนและสังคมไทย, วิธีคิดแบบผู้บริหาร ทำงานอย่างผู้ให้, วิธีพัฒนาศักยภาพให้คุณกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ, เคล็ดลับเทคนิคพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน, เรียนอย่างไรให้เป็นคนค่าตัวแพงในปี 2023, อาชีพยุคใหม่ทำอะไรแล้วปัง และอีกมากมาย

รายละเอียดการลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ที่ : https://bit.ly/3fWYCyY ฟรี ! ไม่มีค่าใข้จ่าย 

ติดตามหัวข้อการสัมมนาและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ : www.thailandlifelonglearning.com 

Facebook : www.facebook.com/Thailandlifelonglearning

โทรศัพท์ : 02-833-6336

อีเมล : info@thailandlifelonglearning.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมประชาสัมพันธ์บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2833-5012 หรือ 092-2626474 (คุณเอ ชูจิตร) / 0-2833-5062 หรือ 099-4978346 (คุณหนิง สุภาพร) 

Relation Tags