HR Tech คืออะไร? ทำไมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรรู้จัก

HR Tech เป็นคำบัญญัติที่ประกอบไปด้วย “ทรัพยากรมนุษย์ “(HR) และ “เทคโนโลยี” (Technology) ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การบริการด้าน HR Tech ที่ทันสมัยที่สุดได้เกิดขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ้งมีหลายบริษัทได้นํามาใช้อย่างเป็นจํานวนมาก

ทำไมบริการด้าน HR Tech จึงดึงดูดความสนใจกับหลาย ๆ องค์กร ? มีบริการอะไรบ้างและอะไรคือประโยชน์ของบริการนี้ ? ไปดูกัน

ก่อนจะมี HR Tech มีอะไรบ้าง ?

ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เผชิญกับความท้าทายของปัญหาการลดลงอัตราการเกิดและความชราภาพของประชากรสูงขึ้น ดังนั้นความคิดในเรื่องของ“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่ม “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร” และ “กลยุทธ์ทีทําให้บุคลากรมีคุณภาพสูงขึ้น”

นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ใน HR Tech เท่านั้น แต่ยังมีการใช้ไอทีในพื้นที่ง่านอื่น ๆ ด้วย

เพื่อเป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ และคําว่า “○○ X Tech” มีการใช้งานอยู่จริง ดังนี้

FinTech (การเงิน X เทคโนโลยี)
เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นการพัฒนาเขตข้อมูลของ Cryptocurrency กลุ่มเงินทุนเพื่อการกู้ยืม เงินอิเล็กทรอนิกส์ Settlement อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

AgriTech (เกษตร X เทคโนโลยี)
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการแสดงภาพของพืชและปศุสัตว์ในวันและเวลาจริง นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงสถานะการจัดส่งสินค้ากับผู้ค้าส่งและชุมชนของเกษตรกรได้อีกด้วย

EdTech (การศึกษา X เทคโนโลยี)
เทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถใช้ในการบรรยายออนไลน์หรือใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ได้เช่นกัน

ReTech (อสังหาริมทรัพย์ X เทคโนโลยี)
การเสนอและแนะนําอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการดูภาพสถานที่ต่าง ๆ จากระยะไกลโดยอาศัยสภาวะเหมือนจริงที่จําลองไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ (VR) และการรวมสภาพแวดล้อมจริง กับวัตถุเหมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน (AR)

FoodTech (อาหาร X เทคโนโลยี)
เทคโนโลยีอาหาร เช่น บริการเว็บที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารต่าง ๆ การส่งเสริมเรื่องการบริการจัดส่งอาหาร หรือการวิจัยและการพัฒนาทางเลือกอาหารและโภชนาการอาหารเช่นกัน

HealthTech (สุขภาพ X เทคโนโลยี)
มีบริการหลายอย่างที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดประเภทความแอคทีฟหรือนาฬิกาสุขภาพ,เครื่้องให้คำแนะนำเรื่องยาตามใบสั่งของแพทย์และบริการข้อมูลทางการแพทย์โดยอ้างอิงจากข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่เป็นต้น

AdTech (โฆษณา X เทคโนโลยี)
โฆษณาสามารถส่งสารได้หลายรูปแบบ เช่น งานอดิเรกและความชอบของผู้ใช้ประกอบไปด้วย อายุและเพศ ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการส่งข้อมูลที่และเวลาเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้

จากข้อมูลข้างต้นแล้วยังมี Tech หลากหลายรูปแบบ โดยการใช้เทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดบริการใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีพื้นที่การใช้งานของ Tech ออกมาขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอน

HR Tech มารวมทรัพยากรมนุษย์หน่วยไหนได้บ้าง

ก่อนที่จะแนะนําการบริการของ HR Tech ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์งานประเภทใดที่ท่านทําเป็นอันดับแรก

หน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • การสรรหาพนักงาน
 • การศึกษาและการฝึกอบรม
 • การประเมินบุคลากร
 • การจัดการบุคลากร
 • การจัดการเงินเดือน
 • การบริหารงานและควบคุมเวลาการทํางานของพนักงาน
 • แรงงานสัมพันธ์

จากการกล่าวข้างเป็นเพียงการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์แบบกว้าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการลดลงของอัตราการเกิดของแรงงาน ตัวงานจึงเพิ่มมากสําหรับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมือนดั่งในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

กลยุทธ์ของฝ่ายบุคลากรนั้นจําเป็นต้อง HR Tech

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม “มนุษย์” ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในบรรดาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งบทบาทของงานด้านบุคลากรมีความสำคัญมากขึ้นในการเติบโตขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นตำแหน่งที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการจัดการขององค์กร

เมื่อก่อนคำว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” เป็นคำที่ได้รับความนิยมเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร อย่างไรก็ตามอาจมีหลายคนที่รับผิดชอบงานด้านบุคลากรซึ่งอาจจะยังไม่ทราบถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากงานด้านบุคลากรจําเป็นที่จะต้องอาศัย “สัญชาตญาณ” และ “ประสบการณ์”

ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้ องค์กรต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการโตบโตขององค์กร บุคลากรที่กล่าวมานี้ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนและกล้าตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการรวบรวมและการสะสมข้อมูลของพนักงาน

ฉะนั้น บริการของ HR Tech สามารถให้การสนับสนุนต่อองค์กรที่ตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นอย่างมาก

HR Tech มีบริการอะไรบ้าง?

shutterstock_532073215

คร่าว ๆ บริการของ HR TECH สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

1. ระบบการสรรหาพนักงาน

คุณลักษณะของระบบระบบการสรรหาพนักงานคือสามารถจัดการการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร ผู้สมัครสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการคัดเลือก การจัดการคอลเลกชันของข้อมูล การประเมินการสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนอีเมลกับผู้สมัครในระบบ

ทั้งนี้สามารถทราบถึงข้อมูลประวัติย่อ ความคืบหน้าของการตรวจคัดกรองของเหตุผลในการรับ/ปฏิเสธในเวลาจริง

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจข้อมูลของการรับสมัครงานทั้งหมด เช่น อัตราการผ่านการคัดเลือก อัตราการยอมรับงานที่เสนอ ความคืบหน้าของเป้าหมายการรับสมัครงาน

2. การบริหารการจัดการคนเก่ง

สามารถจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลการประเมินบุคลากร

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายอย่าง เช่น สามารถจัดการวันที่เข้าทํางาน, แผนกที่คุณได้รับมอบหมายการประเมิน,วันเกษียณอายุ และเหตุผลการเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การค้นพบแนวโน้มและปัญหาโดยองค์กรได้อีกด้วย

3. ระบบการบริหารงานบุคคล

บริการ HR Tech ได้มีการสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม,การประกันการจ้างงานและการบัญชีเงินเดือน

นอกจากนี้ยังมีบริการหลายอย่างที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยการป้อนข้อมูลบนเว็บ

4. ระบบการบริหารงานและควบคุมเวลาการทํางานของพนักงาน

การคิดรวมบัตรเวลาการทํางาน , การเข้าถึงสถานการณ์เวลาทํางานของบุคลากร, การใช้ระบบที่สร้างสรรค์ในที่กล่าวมานี้จะช่วยลดเวลาและภาระของการทํางานฝ่ายบุคคลเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้เรื่องระบบแสตมป์ต่าง ๆ ก็เป็นไปได้ การวัดจากข้อมูลเลาการทํางาน เป็นต้น

 • ทำงานกับพีซี, สมาร์ทโฟน, การ์ด IC, GPS, การตรวจสอบลายนิ้วมือ
 • การบริหารและการควบคุมเวลาการทํางานของพนักงานสามารถทำได้ในแบบเรียลไทม์
 • การสร้างและจัดการงานทําแบบเป็นกะ
 • เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือน
 • ลดความซับซ้อนงาน เช่น วันลาพักร้อนของบุคลากร ,การทํางานล่วงเวลาและ การลากิจ เป็นต้น

5. ระบบการจัดการเรียนรู้

ในส่วนการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรแต่ละกลุ่มต่างกันไป เช่น นักศึกษาที่จบใหม่, บุคลากรที่ทํางาน ,ตําแหน่งผู้นํา และตําแหน่งผู้จัดการ

บริการ HR Tech ในที่นี้เรียกว่า “Learning Management System (LMS)” และเป็นระบบที่จัดการสถานะการเข้าอบรมและการเรียนรู้ ดังนี้

 • สร้างสื่อการเรียนรู้เช่นการทดสอบ, แบบสอบถาม และ งานรายงาน
 • จัดหาวัสดุการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวิชาสื่อการเรียนรู้
 • การยืนยันเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลความคืบหน้าการเรียนรู้และประวัติการเข้าร่วมงาน
 • จัดการผลการเรียนของบุคากร
 • เรียนรู้ได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่นสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
 • ฟังก์ชั่นการสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้บริหาร

สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะของพวกเขา และยังนำไปสู่การลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพเช่นอุปกรณ์การสอนและค่าธรรมเนียมสถานที่

บทสรุป

สิ่งที่พบได้ทั่วไปในบริการของ HR Tech ก็คือบริการที่สามารถรวบรวม ข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพนักงานได้อย่างง่ายและช่วยให้เข้าใจสถานการณ์แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรยังสามารถให้ “ข้อมูลดิจิทัล” และ “จินตนาการมองเห็นภาพ” ของข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ได้และสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านบุคลากรได้ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้ HR Tech จะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานด้านบุคลากร และการสนับสนุนการจัดการองค์กรในอนาคตโดยแสดงข้อมูลของบุคลากรต่อไป

กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

HR Explore Blue

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Blue

Relation Tags