อัพเดท 3 กรอบความคิดใหม่จาก 3 ขุนพลจากโลก HRD ที่จะปลดล๊อคการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

เพราะเราคือ HR NOTE เราจึงเป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในวงการทรัพยากรบุคคลกับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนทั่วประเทศ และวันนี้เรามาพร้อมกับ VIP Content ที่ได้รับเกียรติส่งตรงจากติดขอบเวทีของงาน RE:D Day ณ Common Ground at Central World ที่จัดโดย Conicle บริษัท Start-up EdTech สัญชาติไทย เจ้าของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพื่อแสดงถึงสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกแห่งการเรียนรู้

บทความนี้สำหรับ

  • HR โดยเฉพาะคนที่ทำงานสาย HRD ที่อยากอัพเดทเทรนด์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
  • ผู้บริหาร หัวหน้า นายจ้าง ที่เห็นความสำคัญของ “ศักยภาพของมุษย์” ในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของโลกธุรกิจ
  • คนทำงานที่อยากรู้ว่าคนระดับ C-level ‘ให้ค่าเรื่องอะไร’ คนที่มีทักษะแบบใด, Mindsets แบบไหนที่องค์กรให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองให้ถูกทิศทางตลาดแรงงาน

เอาล่ะ ! วิทยากรของเราพร้อมแล้ว…คุณล่ะพร้อมหรือยัง

1. คุณปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO แห่งบริษัท Conicle

“RE:D (อ่านว่า รีดี หรือ เรด) เปรียบเสมือนการแจ้งเตือนที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราต้องลงมือทำบางอย่างแล้ว” เป็นคำกล่าวของ คุณปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO แห่งบริษัท Conicle ซึ่งได้เริ่มต้น Speech ที่น่าสนใจ ด้วยธีม Re:Define ด้วยการบอกถึงสัญญาณเตือน 3 ข้อที่คนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ซึ่งประกอบไปด้วย
การเปลี่ยนแปลงของอาชีพโดย 8 ใน 10 ของอาชีพในอนาคตจะเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่
AI ที่กำลังเข้ามาแย่งอาชีพ โดยคนยุคใหม่จำเป็นต้องใช้ Skill และ Creative มากขึ้นในการทำงาน
คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
.
สัญญาณทั้ง 3 ข้อได้สะท้อนว่า คนกับความรู้คือกุญแจสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรต้องวิ่งเข้าหาและเริ่มใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านการเรียนรู้อย่าง e-learning มากขึ้น แต่กระนั้นด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรใหม่ กระบวนการที่ยังไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้จริง เนื้อหาที่ยังไม่มีความน่าสนใจ และการที่ตัวผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมจึงไม่อาจตอบโจทย์สำคัญได้
นั้นนำไปสู่การ RE:Define จาก e-learning สู่ Learning Experience ที่จำกัดความได้ด้วย 4 P ดังนี้
Perspective สู่การเป็น Learning base on experience ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และวัดผลได้ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
Process จากการถ่ายทอดทางเดียว สู่การเรียนรู้ที่มี Feedback ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา ทั้งเนื้อหาและกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
Pedagogy เนื้อหา วิธีการสอน จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกันผู้เรียนเฉพาะแต่ละบุคคล ไม่ใช่รูปแบบ One size fit all อีกต่อไป
Platform จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามารองรับทั้ง 3 ส่วน (ด้านบน)
ทั้งหมดก็เพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนรู้ โดยใช้ Competency เป็นฐาน

2. คุณบี-อภิชาติ ขันธวิธิจากบริษัท QGEN

จากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาส่วนที่ 2 ของงาน คุณบี-อภิชาติ ขันธวิธิ Manager Dicrector จากบริษัท QGEN ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนสงสัยว่า “Talent ในองค์กรที่อยากให้เกิดขึ้นเป็นแบบไหน” และ “คนเก่งคนเดิมยังเป็น Talent อยู่อีกไหม?”
2 คำถามชวนคิดนี้ชี้นำไปสู่การหยิบยกคำว่า V U C A ขึ้นมาเสนอ โดยเป็นคำที่บอกถึงความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ/หรือเทคโนโลยี
โดย V U C A นั้นมีองค์ประกอบคือ
Volatility มีความผันผวนสูง
สามารถแก้ไขด้วย
 Vision การมีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกล
.
Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูงขาดความชัดเจน
สามารถแก้ไขด้วย
 Understanding ทำความเข้าใจตนเองและองค์กร มีจุดแข็งที่หลากหลายและหาจุดแข็งได้รวดเร็ว
.
Complexity มีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น
สามารถแก้ไขด้วย
Clarify เปลี่ยนสิ่งที่มีความซับซ้อนให้ชัดเจนมากขึ้น
.
Ambiguity ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้
สามารถแก้ไขด้วย
Agility ต้องมีความยืดหยุ่น เพราะความยืดหยุ่นคือความรวดเร็วในการปรับตัวอย่างหนึ่ง
คุณบีได้ยกตัวอย่างกรณีของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือซึ่งกำลังรู้สึกยินดีกับผลิตผลที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ โดยไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันนั้นเอง โรงงานผู้ที่รับซื้อเมล็ดกาแฟก็กำลังได้รับข่าวร้ายถึงการปิดตัวลงของร้านกาแฟจำนวนมากจากกรณี COVID-19 ซึ่งแสดงถึงภาพความไม่แน่นอนได้อย่างชัดเจน
.
โดยทั้งหมดได้นำไปสู่การ RE:Discuss คือการจัดการ Workforce ที่ให้ความสำคัญกับ Business Strategy เพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
Workforce Design คือการให้ความสำคัญกับ Character ให้มากขึ้น จนมีการกำหนด Parsona ของพนักงานในองค์กรขึ้นมา
Workforce Process คือการกำหนดทั้งกระบวนการที่ได้มาซึ่ง Talent และรักษาไว้
Workforce Motivation คือการกระตุ้นพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ในยุคที่ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ)

สรุปก็คือ เราสามารถที่จะใช้ V U C A เพื่อรักษา Performance โดยต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทั้งทิศทางขององค์กร และสนใจความต้องการของบุคลากรด้วย

3. ดร.ปรง ธาระวานิช Head of AIS Academy และ SVP HR จากบริษัท Intouch Holdings

และปิดท้ายด้วยการบรรยายของ ดร.ปรง ธาระวานิช Head of AIS Academy และ SVP HR จากบริษัท Intouch Holdings ที่มาบอกเล่าประสบการณ์จริงจากการ RE:Design ที่ได้พบเจอ ทั้งความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอันเกิดจาก อายุ สุขภาพ การกินอยู่ ความสุข และความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละ Generation รวมทั้งการที่คนรุ่นเก่าเสียชีวิตลดลง ขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเข้ามาทำงานในองค์กรลดน้อยลง ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานในองค์กรโดยภาพรวมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป
.
การ RE:Design จึงต้องเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างประสบการณ์ใหม่บนความพร้อมในทุกด้าน ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 90% จะมาจากคน 10% มาจากเทคโนโลยี โดยจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

Mindset มีความสำคัญ 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจของผู้นำ
Skillset มีความสำคัญ 20% ต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึก และโอกาสที่ได้รับจากการ Reskill
Toolset มีความสำคัญ 10% เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเร่ง Speed ในการพัฒนา
.
โดย AIS ได้นำเครื่องมือที่เรียกว่า AIS DIGI ซึ่งประกอบไปด้วย ReadDi, LearnDi และ FunDi มาสนับสนุนในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
.
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมงกับ 3 วิทยากรกิตติมาศักดิ์ได้ถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดผ่านธีม RE:Define, RE:Discuss และ RE:Design เป็นตอกย้ำให้เห็นว่าการจะสร้างการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ถึงแม้จะมีความพร้อมทั้งโอกาส มุมมอง วิธีคิด และเครื่องมือ แต่ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้นคือ การรู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่นที่มากเพียงพอ ทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ทั้งหมดจะสามารถนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาคนและองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้

กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

็HR Explore Red

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Red

Relation Tags