2 ดาวเด่นที่คว้า Gold Award สุดยอดนวัตกรรมด้าน HR จากเวที THAILAND HR INNOVATION AWARD 2019

ประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสุดยอดนวัตกรรมในสายงาน HR ของไทยประจำปีนี้จากเวที “โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ THAILAND HR INNOVATION AWARD 2019” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT)

ซึ่งการประกาศผลรางวัลครั้งนี้มีขึ้นในงาน Thailand HR Day 2019 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมานั่นเอง สำหรับในปีนี้มีโครงการคุณภาพดีที่น่าสนใจส่งเข้าร่วมพิจารณาจากหลากหลายองค์กรเช่นเคย และสุดยอดนวัตกรรมที่คว้า Gold Award ปีนี้ไปครองนั้นได้แก่องค์กรไหนบ้าง ไปติดตามกัน

Gold Award

The Coffee Club Chef Academy

+ โดย The Coffee Club / The Minor Food Group PCL.

The Coffee Club Chef Academy เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านอาหารและการครัวที่เป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง The Minor Food Group PCL. ของไทยที่ดำเนินกิจการของ The Coffee Club ในประเทศไทย และ The Coffee Club เจ้าของแบรนด์จากออสเตรเลีย แล้วก็ยังได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของไทย อีกด้วย โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสถาบันนี้จะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากประเทศไทย และ Certification III in Hospitality จากประเทศออสเตรเลียพร้อมกัน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวะที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนอบรมด้านการทำอาหารตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงมีโอกาสฝึกงานจริงที่ร้านอาหารในเครือของบริษัท นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านโครงการนี้ยังจะได้รับโอกาสพิเศษในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในโครงการ Global TCC Exchange Program ใน 4 ประเทศได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE), มัลดีฟส์, เซเลส์ และ ออสเตรีเลีย อีกด้วย

พร้อมยังมีโอกาสเซ็นสัญญาทำงานร่วมกับทาง The Minor Food Group PCL. ที่มีการทำธุรกิจอาหารขยายไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นไปอีกในการอบรมเชิงวิชาชีพที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดย The Coffee Club Chef Academy นี้ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นแรงงานอาชีพที่มีศักยภาพและคุณภาพทัดเทียมกับระดับสากล ทั้งยังพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลต่อไปได้เป็นอย่างดีทีเดียว

เถ้าแก่น้อย by HomePro

+ โดย HomePro / Home Product Center Public Company Limited.

โครงการ เถ้าแก่น้อย by HomePro นี้เป็นเป็นการพัฒนาเชิงเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมาตรฐานวิชาชีพงานก่อสร้างของไทยให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดจนศักยภาพแรงงานให้ก้าวหน้าขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างและบริหารธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยโปรเจกต์นี้จะดูแลใน 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ Recruitment, Career Development ไปจนถึง Training and Development ตลอดจนการสร้าง Business Partner ในที่สุด

เถ้าแก่น้อย by HomePro นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่คัดเลือกพนักงานช่างฝีมือเข้ามฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกับทางบริษัท จากนั้นก็จะปฎิบัติงานจริงโดยสนับสนุนฝ่าย Home Service ของ HomePro นั่นเอง ระหว่างนี้จะมีการประเมินผลงานทั้งจากองค์กรไปจนถึงลูกค้า ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย พร้อมด้วยการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และด้านอื่นๆ ที่จะช่วยให้แรงงานช่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันด้วย ท้ายที่สุดแล้วองค์กรยังส่งเสริมกลุ่มแรงงานช่างเหล่านี้ให้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ผลิตช่างที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ออกไปตั้งบริษัทเพื่อการเติบโตของตนเองได้ และทำให้วิชาชีพช่างมีมาตรฐานสูงขึ้นอีกด้วย

นอกจากเขาจะเป็นเจ้าของกิจการเองได้แล้วทาง HomePro ก็ยังสร้างเครือข่ายในการเป็น Business Partner ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย เป็นบริษัทที่ทำงานตลอดจนทำธุรกิจร่วมกับ HomePro และร่วมธุรกิจกันในระยะยาว ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน แถมยังส่งเสริมการสร้างอนาคตที่ดีให้กับแรงงานไทยอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสังคมที่ดีในองค์รวมไปพร้อมกัน

รางวัลอื่นๆ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ในเวทีนี้ก็มีดังนี้

Silver Award (6 รางวัล)

 • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ชื่อโครงการ “High impact CoOp student program for 21st century”
 • DHA Siamwalla Ltd.
  ชื่อโครงการ “DHAS, a happier workplace with people analytics & AI”
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) 
  ชื่อโครงการ “How Agile ชื่อโครงการ HR change SCI’s Digital Lifestyle”
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  ชื่อโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR”
 • บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ชื่อโครงการ “นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0”
 • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ชื่อโครงการ “STEM FOR PEOPLE”

Consolation Award (5 รางวัล)

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ชื่อโครงการ Employee Holistic Health & Wellness”
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
  ชื่อโครงการ “Healthy B+”
 • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ชื่อโครงการ “Cultivate Culture by Innovative Communication Interventions”
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  ชื่อโครงการ “การประยุกต์ระบบ Performance Portfolio สู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ชื่อโครงการ “HR Digital Platform – Smart ME”

เกี่ยวกับ

THAILAND HR IINNOVATION AWARD

รางวัล โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ THAILAND HR IINNOVATION AWARD นี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวงการ Human Resource & Management ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ไปจนถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ยังทำให้การดำเนินธุรกิจก้าวตามทันเทคโนโลยีของโลกที่ก้าวไกลและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอลนี้ โดยเกณฑ์ในการพิจารณานั้นยัดหลัก 5Is ดังนี้

5Is
 • Initiative – การสร้างนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์
 • Involvement – การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ตลอดจนคนในสังคม
 • Implementation – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้จริง และผลสำเร็จจากการนำนวัตกรรมนั้นไปใช้
 • Integration – การบูรณาการงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • Impact – ผลลัพธ์ของโครงการตลอดจนการปฎิบัติการโครงการ ทั้งในองค์กร และวงกว้างระดับสังคม ตลอดจนประเทศชาติ

PMAT

PMAT หรือ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) เป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ รวมคณะอาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในสายงานนี้ โดยที่ทางสมาคมมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกาด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาสายวิชาชีพนี้ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อส่งเสริมหลักการ และการปฎิบัติของการจัดการงานบุคคล และการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้า การให้การศึกษา ให้บริการด้านวิชาการ เพิ่มพูนสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้นำเอาวิธีการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถูกต้องและเต็มที่ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับสมาชิก

 

 

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

HR Note Asia