“HR NOTE เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ !!! สร้าง Online Plattfom คำถาม-คำตอบ มุ่งเป็น Pantip แห่งวงการทรัพยากรบุคคล”

Contents

เราคือใคร

…………..HR NOTE คือ Online media สำหรับ HR ที่เชื่อในการพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาโลก เรานำเสนอ Content คุณภาพที่เกี่ยวกับเทรนด์การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีในแวดวง HR และกรณีศึกษาเจ๋งๆ จากองค์กรที่น่าสนใจ และในปี 2020 เรายังเพิ่มในส่วนมุมมองจาก HR People ระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ HR มืออาชีพนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์สำหรับพนักงานในองค์กรก่อกำเนิดเป็นการงานที่มีคุณค่า มีความหมาย และงดงาม

ความเชื่อและบทบาทของเราต่อชุมชนทรัพยากรบุคคล (How HR engage HR NOTE ?)

…………..จากช่องว่างที่เราพบใน Media Landscape ของประเทศไทยที่ยังขาดสื่อที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อให้พื้นที่แก่คนในแวดวง HR  โดยเฉพาะ เราอยากจะสร้าง Community ที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มองว่าใครเป็นคู่แข่ง ด้วย Mindset และพันธกิจในลักษณะนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่ามีเดียของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ Sexy หรือหวือหวา แต่เรากลับเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพจ Facebook หรือล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดช่องทางใหม่ทาง Line ซึ่งเราพบว่าเป็นช่องทางที่ Audience ของเรามีความ Loyalty สูงเป็นอย่างมาก

…………..นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในตอนนี้เรากำลังมีการปรับทิศทางใหม่ครั้งใหญ่ทั้งในส่วนของการเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและการโฟกัสในการเชื่อมโยงเข้ากับ Partner  จากภายนอกเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและมีประโยชน์ต่อคนที่ทำงานในแวดวงทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้นไป

1. Q&A PROJECT  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

……………เริ่มแรกเดิมทีเราเริ่มต้นจากการทำ Content เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์แห่งนี้และมีการสร้าง Online community ผ่าน Social media ของเรา หลังจากชุมชนแห่งนี้เติบโตขึ้น เราค่อยๆ ได้รับคำถาม ปัญหา และคำปรึกษาเข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในอีกด้านหนึ่งเราเองก็ได้ทำการสัมภาษณ์กับผู้คนที่สำคัญมากมายในแวดวงทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีใจที่อยากจะช่วยเหลือและยกระดับการทำงานให้กับคนที่ทำงานในแวดวง HR  ทำให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างคำถามกับคำตอบที่เราจะสามารถเป็นตัวกลางให้กับทุกฝ่ายได้ เราจึงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นโปรเจก Q&A by HR NOTE

……………ซึ่งถ้าหากท่านสนใจเป็น Partner กับเรา เราจะทำการส่งคำถามที่ได้รับเข้ามาไปให้ท่าน โดยท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบ Content ได้ว่าอยากให้ออกแบบมาในรูปแบบไหน ซึ่งในปัจจุบันเราเน้นเป็นเนื้อหาในลักษณะงานเขียน แต่ถ้าหากท่านมีความถนัดในการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นเช่น การพูดอธิบาย เราสามารถร่วมกันออกแบบเป็นรายกรณี เช่น จัดเป็นรายการ Podcast, Webinar, workshop หรือคลิปวีดีโอ เป็นต้น

2. Partner จะได้อะไรจากการเข้าร่วมในโปรเจกนี้

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโปรเจกนี้

1.Knowledge sharing: โอกาสในการแชร์ความรู้ของท่านสู่ผู้คนในวงกว้างในทุกช่องทางในสื่อของเรา

Line

……………ช่องทางต่างๆ ของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ Audience ของเรามีความจำเพาะอย่างมาก เมื่ออ้างอิงจากสถิติหลังบ้านทั้ง Facebook, Line และ Google analytic รวมถึงโพลที่เราสุ่มเก็บข้อมูลเราพบว่า Audience ของเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคนที่ทำงานในแวดวง HR, พนักงานบริษัทในระดับผู้จัดการ เจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่

2.Personal and Company brand: เสริมสร้างและโปรโมตแบรนด์ส่วนบุคคลหรือภาพลักษณ์องค์กร

………….เราเชื่อว่ายังมีคนเก่งอีกมากมายในแวดวง HR ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ แต่ยังขาด “พื้นที่” ในการแสดงตัวเพื่อหยัดยืนหรือโชว์ผลงาน หากคุณต้องการสร้างตัวตนผ่านการแชร์ความรู้ หรือเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษา, Agency หรือบริษัทซอฟต์แวร์

………….หากความเชี่ยวชาญจำเพาะของท่านสามารถให้ความช่วยเหลือบริการกับ HR ได้ นี่คือโอกาสในการแสดงถึงความรู้เข้าใจในปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ เพื่อสร้างฐานผู้ติดตามในธุรกิจของคุณผ่านการให้ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคต

3. Your personal name and company brand will be more authoritative: สร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้เข้าใจปัญหาและผู้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

………….เมื่อเราตรวจสอบสถิติจาก Google form ที่มีคนสนใจส่งคำถามเข้ามาจำนวนมาก เราพบว่าผู้ส่งคำถามเป็นกลุ่มผู้มีอายุเกิน 40 ปีมากเกินกว่า 40% ของทั้งหมด หากว่าท่านต้องการเจาะกลุ่ม HR ที่อยู่ในตำแหน่งระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กร การเข้าร่วมในโปรเจกนี้อาจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับท่านได้ นอกจากนี้ความหลากหลายของ HR ที่ต้องการความช่วยเหลือยังค่อนข้างที่จะสูงมาก ดังจะเห็นจากกราฟว่าอัตราส่วนของผู้ส่งคำถามมาจากองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก  SME และ Startup จะกระจายตัวอย่างไม่แตกต่างกันมาก

3.ผู้ที่ส่งคำถามอยากรู้อะไร

 

……………เนื่องจากช่องทางหลักในการโปรโมท Q&A by HR NOTE  จะมาจากสื่อของ HR NOTE เอง ผนวกกับภาพลักษณ์ที่เราสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานผ่านบทความต่างๆ รวมถึงบทสัมภาษณ์เจาะลึกของคนที่ทำงานในแวดวงทรัพยากรบุคคล ทำให้กลุ่ม Audience ของเราจะมีความคาดหวังต่อเราในฐานะผู้ให้คำปรึกษาต่างๆ เห็นได้จากข้อมูลหลังบ้านพบว่า ประเภทของคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเรียงจากมากไปน้อยได้แก่

อันดับหนึ่ง   เมื่อคุณพยายามมองหาที่ปรึกษา (Consultant) จากภายนอกเพื่อเข้ามาช่วยในประเด็นเฉพาะบางอย่างที่องค์กรกำลังเผชิญ 34%

อันดับสอง เมื่อคุณต้องการติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ในแวดวง HR แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอบนอินเตอร์เน็ต 23%

อันดับสาม  เมื่อคุณรู้สึกว่ายังขาดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเรื่องใด 21%

อันดับสี่   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 9% 

อันดับห้า เมื่อคุณมีคำถามเล็กๆ น้อยๆ ปริมาณมากที่อยากหาคำตอบแต่ไม่รู้จะถามใคร 13% 

……………หากคุณคิดว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญและอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่สอดคล้องกับสถิตินี้ โปรเจก Q&A by HR NOTE อาจเป็นโอกาสของท่านในการเชื่อมโยงคุณค่าและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้

4.อนาคตอันใกล้ของโปรเจกนี้

…………….ในขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงวางแผนทำ HR Q&A Plattform ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบในแวดวงทรัพยากรบุคคลที่เปิดโอกาสให้ HR สามารถเข้ามาโพสคำถามและ Qualify expert สามารถเข้ามาตอบคำถามซึ่งกันและกันได้ โดยผู้ถามสามารถตัดสินและคัดเลือกคุณภาพของ Qualify expert จากคำตอบเหล่านั้น เพื่อหากว่าถ้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติมเชิงลึกก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรง

…………….ผู้ตอบได้พื้นที่สื่อผ่านการให้ความรู้ผู้คนและได้ลูกค้าเป็นการตอบแทน ในขณะที่ผู้ถามได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจและสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการที่ตรงความต้องการของตัวเอง เกิดเป็น Community ที่แข็งแกร่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนในวงการทรัพยากรบุคคลทุกฝ่าย

5.ตัวอย่างคำถามคำตอบในโปรเจกของเรา

…………….ต่อไปนี้คือคำถามจริงที่เราได้รับมาจาก HR และได้ทำการส่งต่อให้กับ Partner ของเรา

ตัวอย่างที่ 1

สามารถอ่านคำตอบได้ที่นี่

ตัวอย่างที่ 2

Image may contain: 1 person

สามารถอ่านคำตอบได้ที่นี่

ตัวอย่างที่ 3

สามารถอ่านคำตอบได้ที่นี่

6.Partner ของเราในปัจจุบัน

…………

……….หลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว หากคุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็น Partner กับเรา สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เรารอคุณอยู่ 🙂